ANLARSIN YA... Necmi Uar

GENEL HABERLER - 28.01.2009

S�z ola kese sava��,

S�z ola kestire ba�,

S�z ola aulu a�,

Ya ile bal ede bir s�z.

Yunus Emre

 

  Necmi U�ar

Anlars�n Ya

Bar�� deyip bozanlar�n,
Ak� kara yazanlar�n,
S�z verip de �izenlerin,
Anlars�n ya nokta nokta.

Sevgi deyip sevmeyenin,
Do�ruya y�n vermeyenin,
�yilik ne bilmeyenin,
Anlars�n ya...

�al��an� g�zleyenin,
K�t�leri �zleyenin,
Yanl�� yolu izleyenin,
Anlars�n ya...

Haks�zlar� tutanlar�n,
Yetim mal� satanlar�n,
Haram lokma yutanlar�n,
Anlars�n ya...

Helal mald�r diyenlerin,
�al�p, ��rp�p yiyenlerin,
Bu fiili �venlerin,
Anlars�n ya...

Zehri �ifa sa�anlar�n,
Vurgun vurup ka�anlar�n,
Bu yolu da a�anlar�n,
Anlars�n ya...

K�r�p d�k�p atanlar�n,
�al��may�p yatanlar�n,
Vatan�n� satanlar�n,
Anlars�n ya...

Hep haz�r� bekleyenin,
Devlete y�k y�kleyenin,
Derdi birlik �ekmeyenin,
Anlars�n ya...
 

 

 

Ariv

Tarih: 28.01.2009 Okunma: 640

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?