Buras Bursa

GENEL HABERLER - 20.01.2009

S�z ola kese sava��,

S�z ola kestire ba�,

S�z ola aulu a�,

Ya ile bal ede bir s�z.

Yunus Emre

 Buras� Bursa

 

Buras� Bursa!

Mayas� nursa:

Cennet c�mb���

Burada ne varsa.

 

Buras� Bursa!

Uluda karsa;

Nola bu karla,

Yaram� sarsa!

 

Buras� Bursa!

Bursa bir s�rsa;

S�rr� ��z�l�r,

Sular durulsa!

 

Buras� Bursa!

Zaman bir dursa;

Gaziler kalk�p

Bir hesap sorsa!

 

Buras� Bursa!

Sel Seddi k�rsa!

Meydanda Orhan

Sevgi u�ursa!

 

Buras� Bursa!

Nabz�mla vursa!

Hakk� bulurum:

Hak bana yarsa!

 

Mehmet Aslan

 

Ar�iv

Tarih: 20.01.2009 Okunma: 640

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?

�zg�r deniz

29.12.2008 - 17:28

KATILIYORUM...BU M�LLET�N HAS ELADI, BU VATANIN �Z SEVDALISI, BU K�LT�R�N �EREFL� D�L�, BU D�N�N EN GER�EK M�MESS�L� AZ�Z �STAD VE A�ABEY MEHMET AK�F ERSOY'A Y�CE ALLAH'TAN RAHMET D�L�YOR, EBED�YETE �RT�HAL ETT���MDE BEN� O �NSANLA M��ERRF EYLEMES�N� Y�REKTEN D�L�YORUM...sayg�yla a�abey �stad....bi�ey yapamayanlar bi�ey yapanlar� her zaman k�skan�rlar o bi�ey yapanlar yanl�� yap�yordur belki ama k�skananlar yanl�� olsada bi�ey yapam�yorlar... yanl�� bi�ey yapanlar� do�ru bi�ey yaparak ekarte etmek en ak�ll�cas�d�r bendenize g�re....umutla

Necmi U�ar

29.12.2008 - 23:05

Ahl�k anlay���, Adalet anlay���, D�r�stl�k anlay���,olmay�nca: Ehlini se�me ve g�rev verme elbetteki olmayacakt�r.G�revlendirilen veya se�ilen ki�iler de aranan vas�flar yoksa istenilen amaca ula�mak imk�ns�zd�r. Sadece bir m�ddet kendimizi oyalar�z. Sayg�lar�mla.

TOLGA UNUTMAZ

29.12.2008 - 18:30

�rg�t kelimesi ne kadar k�t� ve bir o kadar illegal geliyor, kula��ma. Demokrasi demek, bireyin �zg�rl��� demek de�il midir, ben babam�n bile etkisinde kalmazken neden �rg�tleneyim, neden birilerinin g�d�m�ne gireyim ki hocam. O y�zden, laik, dindar ayr�m� yapmadan �rg�tlenemelere kar��y�md�r. Herkes bilgili, k�lt�rl� olsun, daha sonra fikirler �at��s�n kar��l�kl� konu�ulsun diyorum ben... SAYGILAR

elebk

09.01.2009 - 23:30

lay�klar� da var....)elinize sa�l�k

�zg�r deniz

29.12.2008 - 17:28

KATILIYORUM...BU M�LLET�N HAS ELADI, BU VATANIN �Z SEVDALISI, BU K�LT�R�N �EREFL� D�L�, BU D�N�N EN GER�EK M�MESS�L� AZ�Z �STAD VE A�ABEY MEHMET AK�F ERSOY'A Y�CE ALLAH'TAN RAHMET D�L�YOR, EBED�YETE �RT�HAL ETT���MDE BEN� O �NSANLA M��ERRF EYLEMES�N� Y�REKTEN D�L�YORUM...sayg�yla a�abey �stad....bi�ey yapamayanlar bi�ey yapanlar� her zaman k�skan�rlar o bi�ey yapanlar yanl�� yap�yordur belki ama k�skananlar yanl�� olsada bi�ey yapam�yorlar... yanl�� bi�ey yapanlar� do�ru bi�ey yaparak ekarte etmek en ak�ll�cas�d�r bendenize g�re....umutla

Necmi U�ar

29.12.2008 - 23:05

Ahl�k anlay���, Adalet anlay���, D�r�stl�k anlay���,olmay�nca: Ehlini se�me ve g�rev verme elbetteki olmayacakt�r.G�revlendirilen veya se�ilen ki�iler de aranan vas�flar yoksa istenilen amaca ula�mak imk�ns�zd�r. Sadece bir m�ddet kendimizi oyalar�z. Sayg�lar�mla.

TOLGA UNUTMAZ

29.12.2008 - 18:30

�rg�t kelimesi ne kadar k�t� ve bir o kadar illegal geliyor, kula��ma. Demokrasi demek, bireyin �zg�rl��� demek de�il midir, ben babam�n bile etkisinde kalmazken neden �rg�tleneyim, neden birilerinin g�d�m�ne gireyim ki hocam. O y�zden, laik, dindar ayr�m� yapmadan �rg�tlenemelere kar��y�md�r. Herkes bilgili, k�lt�rl� olsun, daha sonra fikirler �at��s�n kar��l�kl� konu�ulsun diyorum ben... SAYGILAR

elebk

09.01.2009 - 23:30

lay�klar� da var....)elinize sa�l�k