Affet Ya Rab

GENEL HABERLER - 17.01.2009

S�z ola kese sava��,

S�z ola kestire ba�,

S�z ola aulu a�,

Ya ile bal ede bir s�z.

Yunus Emre

 

Necmi U�AR

Affet Ya Rab

Dilim varmaz s�ylemeye
Y�z�m tutmaz dilemeye
G�nahk�r bir kulunum ben
Affet Ya Rab, affet Ya Rab.

Derg�h�na varamad�m
Huzuruna duramad�m
Ben emrine uyamad�m
Affet Ya Rab, affet Ya Rab.

nanm��m Ya Rab sana
Verdin can� sen bu tene
Ben g�t�rd�m k�t� yola
Affet Ya Rab, affet Ya Rab.

Utand�rma ben kulunu
Ay�rma senden yolumu
D�
�yorum tut kolumu
Affet Ya Rab, affet Ya rab.

Geldim kap�n� �alma
a
Kudretim yoktur a�ma
a
Varm�
kullar�n u�maa
Affet Ya Rab, affet Ya Rab.

Bilmem er mi bilmem ge� mi
Bilinmez ki sevgi hacmi
Destur diler senden Necmi
Affet Ya Rab, affet Ya Rab.
Al kap�na sen k�le yap.
 

Necmi U�ar

Tarih: 17.01.2009 Okunma: 658

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?

�zg�r deniz

23.12.2008 - 17:14

KAYNAMA DER�NL���N OLDU�U YERDE OLUR AMA YUNAN�STANDAK� KAYNAMANIN SONUCU ZUHUR EDEN B�R DER�NL�K EMARES� G�STERM�YOR SANK� B�R TEZGAH G�B� TAB� TEPK� G�ZELD�R AMMA DOJAZI �Y� AYARLANMALI HEDEF NOKTA �LE HESAP G�R�LMEL� DEVLET MALINI YAKIP YIKARAK MASUM �NSANLARA KAN KUSTURARAK OLMAMALI...B�Z�M �LKEM�ZDE SABRIDA ��KR�DE YANLI� ��RETT�LER B�ZE BU Y�ZDEN S�R� OLDUK H�ZAYA GE�EN �TT�R�LEN D�D��E Y�NELEN B�R S�R�. TAB�ATIYLA EZENDE SOYANDA Y�YENDE VURAN DA OLACAK VE B�Z E��LECE��Z... B�R G�N �N�AALLAH BU ACI KADER� YENER�Z GER�E�� G�R�R�Z VE TEPK�M�Z� ONURLUCA G�STER�R�Z... en kalbi ve derin sayg�lar�mla

elebk

24.12.2008 - 05:23

B�t�n tekel ve burjuvziyi belirleyen zincirlere sald�rd�lar. Dedi�iniz gibi bize ayn� �artlar sa�lansa ba�bakan � iyice evliya ilan ederdik...Bizim burda iki sene sonra yap�lacak hastane ye beldenin web portal�nda herkes yalvar yakar i� ba�vurusu yap�yor. Binlerce insan! �al��am�yor �retemiyor...ve potansiyel i�siz �al��an da...Lin� vah�et k�lt�r� asl�nda �ok bask�n ama niye b�yle durumlarda kendini g�stermiyor? Sosyolojik bir ara�t�rma vakas�...ellerinize sa�l�k

�zg�r deniz

23.12.2008 - 17:14

KAYNAMA DER�NL���N OLDU�U YERDE OLUR AMA YUNAN�STANDAK� KAYNAMANIN SONUCU ZUHUR EDEN B�R DER�NL�K EMARES� G�STERM�YOR SANK� B�R TEZGAH G�B� TAB� TEPK� G�ZELD�R AMMA DOJAZI �Y� AYARLANMALI HEDEF NOKTA �LE HESAP G�R�LMEL� DEVLET MALINI YAKIP YIKARAK MASUM �NSANLARA KAN KUSTURARAK OLMAMALI...B�Z�M �LKEM�ZDE SABRIDA ��KR�DE YANLI� ��RETT�LER B�ZE BU Y�ZDEN S�R� OLDUK H�ZAYA GE�EN �TT�R�LEN D�D��E Y�NELEN B�R S�R�. TAB�ATIYLA EZENDE SOYANDA Y�YENDE VURAN DA OLACAK VE B�Z E��LECE��Z... B�R G�N �N�AALLAH BU ACI KADER� YENER�Z GER�E�� G�R�R�Z VE TEPK�M�Z� ONURLUCA G�STER�R�Z... en kalbi ve derin sayg�lar�mla

elebk

24.12.2008 - 05:23

B�t�n tekel ve burjuvziyi belirleyen zincirlere sald�rd�lar. Dedi�iniz gibi bize ayn� �artlar sa�lansa ba�bakan � iyice evliya ilan ederdik...Bizim burda iki sene sonra yap�lacak hastane ye beldenin web portal�nda herkes yalvar yakar i� ba�vurusu yap�yor. Binlerce insan! �al��am�yor �retemiyor...ve potansiyel i�siz �al��an da...Lin� vah�et k�lt�r� asl�nda �ok bask�n ama niye b�yle durumlarda kendini g�stermiyor? Sosyolojik bir ara�t�rma vakas�...ellerinize sa�l�k