DİN BİRLİĞİ EŞLİĞİNDE EMPERYAL SOSLU EĞİTİM

Lütfiye Kader - 14.05.2022

  

 DİN BİRLİĞİ EŞLİĞİNDE EMPERYAL SOSLU EĞİTİM

      Sosyolojinin kurucusu kabul edilen Auguste Comte insanın düşünsel evrimde 3 aşama geçirerek tek tanrıcılığa ulaştığını söyler. Ona göre:

1. Basamakta; insan çevresindeki eşyayı canlı ve akıllı varlıklar olarak düşünmüştü. Putçuluk (fetişizm) dönemi.

2. Basamakta; insan çevresindeki olayların görünmez varlıklarca yöneltildiğine inandı. Çoktanrıcılık (politeizm) dönemi.

3. Basamakta; insan bu görünmez varlıkların tek ve büyük bir iradenin yönetimi altında bulunduğu inancına vardı.  Tektanrıcılık (monoteizm) dönemi.

   Edindiğim bilgilerin sonucunda dinlerin ortaya çıkması 40-50 bin yıl öncesine dayanıyor. Aslında din sosyal hayatta yaşamları düzenlerken insanın ruhsal yönlerini besleyen ve insanın kendi kendine otokontrolünü sağlayan önemli vicdani bir sözleşmedir. Bu yüzden dinler çağın gerektirdiği koşullara göre şekillenmiş ve evrimleşmiştir.

 İskoç etnolog John Ferguson Mc Lennan (1827–1881) ise; dinlerin ilk safhasının totemizm olduğunu iddia etmiştir. Ona göre; ilkel insan hayvanlara, bitkilere, tabii nesnelere canlılık ve kişilik atfettikten sonra her kabile saygı objesi olarak bunlardan birisini seçmiştir. Son din olarak indirilen İslam dini için; 'Tüm dinlerin inkişafı en yüksek olan din olduğu için son din olmuştur.' denir. (İnkişaf ) herhangi bir şeyin ya da durumun gün yüzüne çıkması ve anlaşılması olarak ifade edilen bir kavram olmaktadır.Devlet politik ve jeopolitik bir varlık, ulus ise kültürel veya etnik bir varlıktır. Ulus devlet kavramı ise bu ikisini belli bir coğrafyada örtüştürür. (wikipedi)

   Ulus ve ümmet kavramları, devletin sosyal yapısında ancak din faktörü girdiğinde birbiriyle çatışır hale gelir.  Eğer o devlet sosyal hukuk devleti ise; millet ve ulusu asli unsur ve bireyler olarak kabul eder. Ümmet kavramı sadece din birliğinden oluşur. Birey değil, dini ortaklığını esas alır.

Bu ülkenin %99 ‘u Müslümandır denir ama doğru mudur?   

 Artık doğru değildir.

Bu ülkenin birçok etnik kökenden gelen farklı kültür ve gelenekleri olan insanları vardır doğru mudur?

Bu ülkede Edirne ‘den Ardahan’a kadar farklı inancı olan insanlar vardır doğru mudur?

Bu ülkenin Kurtuluş Savaşı’nda kadını da erkeği de, 15 ‘likleri de Çerkez’i de Laz’ı da ve Kürt’ü de savaşmıştır.                                           Doğru mudur?

Bu sorulara evet dediğinizi duyar gibiyim.

Peki, Ortadoğu coğrafyasında din birliği içinde olan ümmetler de niçin huzur yoktur?                                                                                                     İran –Irak, Arap ülkeleri kısaca İslam ülkeleri neden huzur bulmaz?  

 Neden insanlık yararına bir buluş, bir yenilikleri yoktur?                                                                                                             Neden Dünya barışı için, çabalamazlar?  

                                                                                                                   Neden TIMES Dergisine İnsanlık yararına yaptıkları bir şey için kapak  olmazlar.?

Din birliğinin yapışıcı gücü onları neden tek vücut yapmaz?

                                                                                                                         Mesela onların gençleri bağımsızlık ve özgürlük adına emperyalizme geçit vermediği için neden canlarını feda etmezler?                                                                                                                                               Ya da doğayı çevreyi korumak gibi yüce duyguları neden gelişmez?

 Onların neden bir kurtuluş savaşları yoktur?                                                                                                            Savaşı sadece din egemenliği için yapanlar, neden özgürleşemezler? 

 Dini kısıtlayan, uydurma hadislerle toplumun aydınlanmasını engelleyen din merkezli tarikatlar bugüne kadar neden bir üretime dönük ve sosyal sorumluluk projelerinde görülmezler?     Zenginliklerinin kaynakları nereden gelmektedir?  

    Çünkü tüm tarikatların bir kökü dış güçlere bağlıdır. Emperyalist güçler başka ülkelerin iç işlerini karıştırabilmek için tarikatları kullanmışlardır. Bu tarihte hep olmuştur ve gelecekte de hep olacaktır. Ulus olarak uyanık olmak zorundayız.                                                                                             

    Kur’an da tarikat diye bir şey olmadığını Al-İmran Suresi, 105 Ayet:  İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in döneminde tarikat yoktur! Sözüyle söylüyor. Yılmaz Dikbaş’ın son kitabı “Gelin Yüzleşelim ”den...(Mustafa Mutlu ‘dan  alıntı)  

     Şimdi ; ülkemizin eğitim birliğinden gelen bütünleyici ulusal yapısının temeli olan , eğitim birliği bozulma  tehdidi  altındadır. Ümmetçilik  eğitim birliğinin bozulmasına neden  olabilir. Toplumun her kesiminin çağdaş ve eşit eğitim alma hakkı vardır. Bu hak ulus bilinciyle alınır. Halbuki  ümmetçilikte biat (sorgulamadan kabul etme )kültürü vardır. Sorgulama yoktur. Dinin kutsallığı kişilerin insiyatifine bırakılamayacak kadar önemli ve gereklidir.

  Ümmetçiliğin son noktası Ortadoğululuktur. Biz 100 yıl önce medeni bir ülke olarak özümüzü ,milliyetçiliğimizi, kültürümüzü koruyarak, yüzümüzü batıya döndük. Bu uğurda şanlı bir geçmişimiz ve tarihimiz var.  21. YY ‘da aklımın almadığı şey, demokrasi yolunda bunca yol almışken, birçok devrimler yapılarak Avrupa’da ki pek çok ülkeden daha önce kadın hakları verilmişken, insan nasıl geriye dönmek ister !  Bu sadece cüzdanla açıklanabilecek bir iş de değil.

 Beyin deformasyonu!

    15.05.2022

   Lütfiye Kader

  Emk. Uzm. .Fen Bilimleri Öğretmeni


Tarih: 14.05.2022 Okunma: 698

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

İsim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz paylaşılmayacaktır.)

Yorum: *

Güvenlik Sorusu:
Türkiye'nin başkenti neresidir?

Nükhet Söyleyenoğulları

15.05.2022 - 12:59

Kaleminize yüreğinize sağlık son 20 yıldır bozulan yozlaşan eğitim sisteminde bizde çocuklarımızı yetiştirmeye ,gelistirmeye,korumaya çalışıyoruz

Lütfiye Kader

15.05.2022 - 14:26

Nükhet hanım. Yorum ve katkınız ve örnek bir anne olduğunuz için teşekkür ederim🙏😍