24 Ocak 1980 Kararları İle NEOLİBERAL Sistem Bize Ne Getirdi Ne Götürdü? Alaettin HACIMÜEZZİN

GENEL HABERLER Misafir Yazar - 05.03.2022


-Kırk yıl sonra ülkenin ekonomi durumunun irdelenmesinin temelinde Neoliberal gerekçe vardır.
— 24 OCAK KARARLARI :Devletin ekonomi payını küçülten önlemler alınmış, KİT'lerin sübvanse edilmesine son verilmiş ve KİT’lerin özelleştirilmesinin yolu açılmış reel ücretlerin düşürülmesi ve buna paralel olarak tarım ürünleri destekleme alımları sınırlandırılmıştır( https://tr.wikipedia.org/wiki/24_Ocak_kararları )
—Ekonomi LİBERİZASYONU denmesi .”Serbest Piyasa Ekonomisi “diye nitelemişlerdi. Serbest demek bir aldatmacaydı.Neyin serbestliği? Emeğin sömürülmesi mi? Kamu tesislerinin satılması mı? “Kamu yatırımları Komünistliktir” diyen ünlü kişiler de vardı…
—Aynı yıl 12 EYLÜL DARBESİ yapıldı.Alt zemin ve asayiş bozukluğu -sonraları anlaşılmıştı -senaryoları devreye sokuldu.
--24 Ocak kararlarının uygulanması amacı için12 EYLÜL 1980 darbesi olmuştur:
A ) -28 Şubat 1982’de Barış Derneği üyeleri tutuklandı . “https://tr.wikipedia.org/wiki/Barış_Derneği_Davası “ - B ) -Tüm Partiler kapatıldı “https://www.birgun.net/.../darbeden-sonra-18-parti... ). C) -Senato temelli kapatıldı , tek Meclis kaldı D )-YÖK kuruldu E )-01 Mart 1984’te KAMU TESİSLERİNİN SATIŞ YASASI 146’ya karşı 183 oyla kabul edildi. F )- Darbe sonrası; resmî rakamlara göre 650.000 kişi gözaltına alındı, 230.000 kişi askerî mahkemelerce yargılandı, cezaevlerinde ise işkence sonucu 171 kişi olmak üzere yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi (24 adli suçlu, 15 sol, 8 sağ, 1 ASALA militanı) idam edildi, 1.683.000 kişi ise fişlendi…(https://tr.wikipedia.org/wiki/12_Eylül_Darbesi)
Bütün askeri darbeler bilinen dış güç darbesidir ;bu GÜÇ amacına yönelik NEOLİBERAL sistemi de uygulatır: 24 Ocak Kararları ve 12 Eylül uygulamaları .
—Liberaller , demokrasinin işlevsel olması için serbest piyasa ekonomisinin uygulanmasının şart olduğunu ileri sürerler. Bu bir yanılsamadır.Avrupa’dakiler dahil hiçbir ekonomik ülkede ,serbest piyasa ekonomisi tam olarak uygulanmamaktadır. Dahası devlet, kamu yararı için bazı alanlarda yatırım yapar .Ayrıca uygulamalar; serbest piyasa ekonomisinin geniş kitlelerin işsizlik, yoksulluk, adil bölüşüm, nitelikli eğitim, pahalılık gibi birçok sorununu çözüme kavuşturmadığını göstermiştir . Serbest piyasa ekonomisinin amacı sadece azami kar elde etmektir. Devletin müdahalede bulunduğu ekonomik model olan KARMA EKONOMİ ,gerçek bir demokrasinin uygulanması için en uygun ekonomidir (Av. Haydar Aksoy ,İstanbul Barosu.” Cumhuriyet 18.02.2022.Olaylar ve Görüşler” ( https://www.cumhuriyet.com.tr/.../demokrasinin-islevi... )
—KİTLER ÖZELLEŞTİRİLDİ-KAMU YATIRIMLARI PAZARLANDI.
  • Gıdada ve elektrik enerjisinde dışa bağımlılık “Kamu yatırımları satış YASASI” neye yaradığını gösteriyor. (Gönülden soruyoruz:Ev bütçesine yönetirken evdeki buzdolabını ,çamaşır makinasını, ocağı satacak mıyız?)
***İŞTE Neoliberal mi KARMA EKONOMİ Mİ sorusuna AB’nin durumu ;YANIT’tır: (2017 verilerine göre AB’de, 163 milyon AB vatandaşının (AB nüfusunun üçte biri) ortağı olduğu 250.000 kooperatif ve bu kooperatifler bünyesinde 5,4 milyon çalışan bulunmaktadır (EC). Bu kooperatifler, faaliyet alanlarına göre tarım, ormancılık, bankacılık, perakende ve sağlık olmak üzere beş grupta ele alınmaktadır.
AB’de üretici ve yetiştirici kesimin ekonomik ve sosyal amaçlı en önemli örgütlenme biçimlerinden biri kooperatiflerdir; tüm tarım kooperatiflerinin AB’deki ortalama pazar payı % 40’tır (Bijman ve Iliopoulos, 2014). Tarım kooperatifleri çiftçilerin ölçek ekonomilerinden faydalanmalarını sağlayarak ürün ve hizmet kalitesini iyileştirmelerine ve ayrıca riskleri azaltmalarına olanak tanır. Avrupa’da kooperatif bankaları 80,5 milyon üye, 732.000 çalışana sahiptir ve ortalama pazar payları yaklaşık % 20’dir (EACB). Kooperatif bankaları Avrupa’nın her bölgesinde hizmet sunmaktadır. Özellikle krediye erişim kolaylığı sağlayarak toplulukları finanse etmeleri sayesinde yerel kalkınmada önemli rol oynayabilmektedirler. Dolaylı olarak yarattıkları istihdam nedeniyle ekonomiyi canlandırmaktadırlar. Çoğu kooperatif bankasının kriz zamanlarında ticari bankalara göre daha dirençli olduğu bilinmektedir. Sosyal maliyetler açısından da ticari bankalara göre avantaja sahiptirler (Giegold, 2012) .))
***TAM BAĞIMSIZLIK İLKESİ SİMGESEL BİR YANITTIR : Mustafa Kemal Atatürk’ün NUTUK’tan tam bağımsızlık ilkesi :
“” Tam bağımsızlık dendiği zaman, elbette siyasi , mali , iktisadi , adli, askeri, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan mahrumiyet, millet ve memleketin gerçek manasıyla bütün bağımsızlığından mahrumiyeti demektir.Biz bunu temin etmeden barış ve sükuna erişeceğimiz inancında değiliz “
—SONUÇ: Emperyalizme karşı olmak lafla değil tam bağımsızlık duruşuyla olur .Lafla peynir gemisi yürümez Gıda ve elektrik enerjisinde kendine yeterlilik yoksa YABANCILARI desteklemektir . Neoliberal sistem ne sistemidir ? Neoliberal uygulamalar “ serbest ticaret” açıklaması İLE ekonomik bağımsızlık sağlanabildi mi?
Alaettin Hacımüezzin
Tarih: 05.03.2022 Okunma: 180

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

İsim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz paylaşılmayacaktır.)

Yorum: *

Güvenlik Sorusu:
Türkiye'nin başkenti neresidir?