DAĞLIK KARABAĞ...

Özgür DENİZ - 18.10.2020

Kendi çapımda okuduğum, bildiğim, gördüğüm, algıladığım, anladığım kadarıyla âlemin malumu olan yerleşke o kadar derin bir tarihe sahip olsa ve tarihsel süreç içerisinde coğrafi olarak politik bazlı büyük dönüşümler geçirmiş olsa dahi son tahlilde Azerbaycan’a ait olan ve Ermenistan tarafından işgal edilmiş bir yer ve haksız bir işgal olduğu da uluslararası konsorsiyumlarca da ittihaz edilmiş bir netice. Şimdi nedeni nedir ne değildir bilmiyorum ama bir anda küçük bir kıvılcımdan alevli bir ateşe dönüşüp oradan da ciddi bir savaşa yol açmış bir durum var karşımızda. Ki, kesinlikle küresel emperyalist şebekenin bir tezgâhı olduğunu da düşünmüyor değilim velakin sebebi nedir bilmiyorum. Mutlaka vardır gizli bir sebebi. Ve çok vahim bir düzeye gelmiş vakayla karşı karşıyayız. Azerbaycan, savaş denilen melun olgunun ve olayın temel stratejisine göre hareket ederken; Ermenistan denilen devlet, adeta terörist bir örgüt gibi hareket etmektedir. Bu da onun ne kadar basit, zavallı ve ham olduğunu hatta bir devlet bile olmayacak kadar geri bir toplum olduğunu göstermektedir. Burada sözüm halklara değildir, halkları köleleştirmiş ve kullaştırmış bir avuç politikacıya ve kompradorlaradır. Çünkü ülkeler bu iki meşum zümrenin ve bu meşum iki zümreyi kutsallarla koruma altına alan tezvir şebekesinin tasallutu altındadır. Mademki somut durum bu boyutlara gelmiştir, mademki savaş yasaları çiğnenmiştir, mademki küçücük bebekleri bile katlettirmektedir korku, o vakit bu saatten sonra Azerbaycan, bu savaştan bir adım dahi olsa geriye dönmemelidir, hiçbir şekilde barış masasına oturmamalıdır (((faraza oturdu, mezkûr bölgeyi tam anlamıyla egemenliğine almak önkoşuluyla o masaya oturmalı ve hakkını noksansız olarak almış bulunarak o masadan kalkmalıdır))), son damla kana ve son nefere dek çarpışmalı ve behemehâl kendisine ait olan toprakları her bir metrekaresine değin geri almalıdır. Savaş yasaları da çiğnenerek taammüden katledilen o bebeklerin intikamı Ermenistan denilen terörist devlet paramparça edilerek, paçavraya döndürülerek ve tarih sahnesinden tarihin çöplüğüne gönderilerek alınmalıdır ve ölen bebekler boşuna ölmüş olmamalıdırlar. Yoksa Azerbaycan’a diyeceğim söz sonsuz ağır olur ve Azerbaycan’da o sözü hak eder. Aliyev de bazıları gibi münhasıran nutuk çeken boş bir teneke derekesine düşmemelidir ve söylediklerini eyleme dönüştürerek mertliğini dünyaya göstermelidir. Bu vakitten sonra Dağlık Karabağ ilanihaye Azerbaycan toprağı konumunu hak etmelidir.

Tarih: 18.10.2020 Okunma: 13

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

İsim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz paylaşılmayacaktır.)

Yorum: *

Güvenlik Sorusu:
Türkiye'nin başkenti neresidir?