Zulm ve smr dzeninde "HAYIR" demeyi bilmeli, Karamanl Nevzat

GENEL HABERLER - 30.08.2010

S�z ola kese sava�,

S�z ola kestire ba�,

S�z ola aulu a�,

Yaile bal ede bir s�z.

Yunus Emre

 

 

Karamanl� Nevzat

 

Evet�iysen aldatan�n emrinde,
S�m�renin a�z�na a� olursun.
Hay�r dememi�sen bir kez �mr�nde,
�l�n�n g�z�nde son ya� olursun.

Ne, neden oluyor, bir kez kafa yor,
Bilmiyorsan oku, bir bilene sor.
Bakt�n, biri din imanla soyuyor,
Hay�r dersen ruhen bir ho� olursun.

Soyguncuda insaf yoktur azizim,
�cret, fiyat hepsi liberal �izim.
Sen a�larsan, “ben ka� ayd�r i�sizim”,
Tekere konulan bir ta� olursun.

Borsa, faiz, ��pa, y�kselen kurlar,
Sana l�z�m gibi beyninde turlar.
Rekl�mla ger�e�i unuttururlar,
�ktidar� seven yurtta� olursun.

Hak, hukuk istesen, pi�man ederler,
Y�z�n�, g�z�n� �i�man ederler.
Kendi yurtta��nla d��man ederler,
Yabanda Araba karda� olursun.

Kaderin de�i�ir, inan bir aysan,
H�rs�z�n ad�n� topluma yaysan.
S�m�rene yard�m eden ma�aysan,
Ancak so�an gibi bir ba� olursun

Bek�iye yak�n ol, �alana de�il.
Ger�e�e de�er ver, yalana de�il.
Elinden r�zk�n� alana de�il,
Sana i� bulana tam e� olursun.

R�zg�ra kulak ver, umuttur esen,
Sana yar olmaz hi� s�z�n� kesen.
Zalime y�rekten bir hay�r desen,
�nan mutluluktan sarho� olursun.

Nevzat’a inanmak size kalm��t�r.
O, ne zul�m etmi�, ne de �alm��t�r.
Haks�zl��a isyan ile dolmu�tur,
Payla�mazsan �yle bombo� olursun

Halk Ozan� Karamanl� Nevzat  

(Nevzat DA�LI)

 

�airler ve �iirleri

 

Ar�iv

Tarih: 30.08.2010 Okunma: 664

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?