BENDE ZAMAN, Halil MFTOLU

GENEL HABERLER - 04.04.2010

S�z ola kese sava�,

S�z ola kestire ba�,

S�z ola aulu a�,

Yaile bal ede bir s�z.

Yunus Emre

Halil M�ft�o�lu


Hayal �mit her zaman, birbirinin karde�i
Ya�ay�p durmaktalar g�nl�m�n �lkesinde,
A��k ile ma�uku yakan sevda ate�i,
Hep hicran kaynatmakta zaman tenceresinde...

Bir g�zel g�rmek i�in hayallere dal�nca,
G�zlerim bu�ulan�r,istikbal perdesinde
Vuslat g�zl�klerimi g�rmek i�in tak�nca
Tak�l�r bak��lar�m zaman penceresinde..

Sonu hicranla biten sevdalar kaderimdir.
Kader zorlanmaz derler, �u an ne var elimde?
�yiler ba�kas�n�n kem'ler ise benimdir.,
Oynay�p duruyorlar,hep zaman perdesinde.

�yilik ile vuslat tevhid olsalar sahi,
��kamazlar yine de zaman han�eresinden
Bana gelmek i�in de, yola ��ksalar dahi,
S�k���p kal�yorlar zaman cenderesinde.

02.04.2010


 
 

  
 

�airler ve �iirleri

 

Ar�iv

Tarih: 04.04.2010 Okunma: 647

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?

SERKAN YAMAN

24.10.2009 - 14:55

K�MSE M�LLET�M�Z�M DAHA DO�RUSU D�RENEN M�SL�MANLARIN T�M BU YAPILANLARA HAZMETMES�N� BEKLEMES�N� BEKLEMES�N. B�L�YORUZ K� M�SL�MAN SABIRLIDIR,AMA B�R DE SABRI TA�TI MI KAR�ISINDA K�MSE DURAMAZ.�ANAKKALE BUNUN EN G�ZEL �RNE��D�R.B�LMEYENLER B�LENLERE SORSUN DA ��RENS�N.

Seyfeddin Karahocagil

24.10.2009 - 16:08

Bizde az g�r�len �eyler de�ildir.�ir�ok kimseyi �nce vatan haini ilan eder sonra da kahraman yapar�z. Ama bu seferkilerin dozu biraz fazla ka�t� herhalda. A��l�m a��l�m dedik te durduk A��ld�k turnay� g�z�nden vurduk bari� i�in ne tip hayeller kurduk Tam tersine ayr��mada kudurduk... Allah sonumuzu hayreyleye. G�r�nen o ki hi� kimse ne yapt���n� bilmiyor. Selam, sevgi ve sayg�lar�mla Aziz Dostum...

SERKAN YAMAN

24.10.2009 - 14:55

K�MSE M�LLET�M�Z�M DAHA DO�RUSU D�RENEN M�SL�MANLARIN T�M BU YAPILANLARA HAZMETMES�N� BEKLEMES�N� BEKLEMES�N. B�L�YORUZ K� M�SL�MAN SABIRLIDIR,AMA B�R DE SABRI TA�TI MI KAR�ISINDA K�MSE DURAMAZ.�ANAKKALE BUNUN EN G�ZEL �RNE��D�R.B�LMEYENLER B�LENLERE SORSUN DA ��RENS�N.

Seyfeddin Karahocagil

24.10.2009 - 16:08

Bizde az g�r�len �eyler de�ildir.�ir�ok kimseyi �nce vatan haini ilan eder sonra da kahraman yapar�z. Ama bu seferkilerin dozu biraz fazla ka�t� herhalda. A��l�m a��l�m dedik te durduk A��ld�k turnay� g�z�nden vurduk bari� i�in ne tip hayeller kurduk Tam tersine ayr��mada kudurduk... Allah sonumuzu hayreyleye. G�r�nen o ki hi� kimse ne yapt���n� bilmiyor. Selam, sevgi ve sayg�lar�mla Aziz Dostum...