HAR EKEN LER, Oktay Rfat Horozcu

GENEL HABERLER - 03.11.2009

S�z ola kese sava�,

S�z ola kestire ba�,

S�z ola aulu a�,

Yaile bal ede bir s�z.

Yunus Emre

 

Oktay R�fat Horozcu


Harc�n� �ekiyorlard� yap�n�n,
kara bir don, belden yukar�s� ��plak.

Y�ld�zlar�n� �ekiyorlard� evin omuzlar�nda,
pencereden g�r�necek dallar�n�, kom�unun yar�s�n�,
a�a�lar�n aras�nda kaybolan yolunu,
durulacak yerlerini �ekiyorlard�, b�t�n o noktalar�,
a�k�, ki saklan�r�z �o�u kez sevi�mek i�in…

K��eleri �ekiyorlard�, merdiven ba��n�,
mutfa��n sofaya vuracak ayd�nl���n�,
bir k�z�n �l���n� ans�z�n
iki kap� aras�nda, yaz ba�lang�c� olabilir,
saks�lar olabilir, hasekik�pesi, cezayirmenek�eleri…

Yaln�zl�klar� �ekiyorlard�, �p��leri, kar�� ��k��lar�, susmalara kar��an b���rtleni,
bir denizden uzaklara ��ld�rman�n sevincini,
b�k�k beli, koltuktakini, sofada y�r�yeni,
kaynayan �aydanl���n mutfa�a dikti�i
o kokulu a�ac�, kabuklar�n� d�kt�k�e b�y�yen,
semizotunu masada, maydanozu, domatesi,
ka���a uzanmayan eli ve lokmay� bo�azda d���mlenen,
do�acak o�lan� �lmeden �nce
bir nisan ya�murunda avucunda g�ne�le.


�ay so�umas�n, bu re�eli seversin sen,
oras�n� �ekiyorlard� i�te, tam oras�n�,
umutlar�n �mr�m�zden d�k�ld��� yeri
ve ev y�kseliyordu yava� yava� kaderine do�ru.

Onlarsa g�n batmadan gidecekler.
�airler ve �iirleri

 

Ar�iv
Tarih: 03.11.2009 Okunma: 766

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?