YAKMADAN PREN YUNUS ALEV, Nzhet Erman

GENEL HABERLER - 03.09.2009

S�z ola kese sava�,

S�z ola kestire ba�,

S�z ola aulu a�,

Yaile bal ede bir s�z.

Yunus EmreN�zhet Erman
 

 

KIZIL ELMA

 

G�z ve kar�n doyurmak de�il, �����

Olmakt�r marifet bir g�n�l evinin!

 

Ol sebep, kutsar�z ad�n� iptid�,

T�rkistan kocas� Ahmet Yesevi’nin.

 

Avrasya bu… bereketli d�l yata��,

Evliya, eren… Nice hikmet devinin.

 

Hac� Bekta� ki, Diyar-� R�m’da parlayan

Ak g�vercini, ho�g�r� ve sevinin.

 

��ras� ve m�ptel�y�z, ne g�zel

Yakmadan pi�iren Yunus alevinin.

 

O�uz nesli, fisebilillah bin y�ld�r

Bayraktar� olmu� devlet ve dinin.

 

Duldas�ndaym�� me�erse K�z�l Elma,

G�klerdeki say�s�z alt�n �ivinin!

 

Ads�z �ehitli�ine t�libiz art�k,

T�rk d�nyas�na ba��ms�zl�k �erefinin.
Ar�iv

Tarih: 03.09.2009 Okunma: 649

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?