ALLAH'IM YARDIM ET BANA, Necmi Uar

GENEL HABERLER - 23.02.2009

S�z ola kese sava��,

S�z ola kestire ba�,

S�z ola aulu a�,

Ya ile bal ede bir s�z.

Yunus Emre

 

Necmi U�ar


Huzur yok i�imde, h�z�n doluyum.
Ne olur Allah’�m, yard�m et bana.
Dalgalar i�inde, hayat sal�y�m.
Ne olur Allah’�m, yard�m et bana.

Kederlendim i�te, i�im d�kerim.
G�nah�m m� bilmem, ni�in �ekerim?
G�n ge�tik�e i�in i�in ��kerim.
Ne olur Allah’�m, yard�m et bana.

Utand�rma Yarab, olup bitenden
Bir g�n gelir can�m, ��kar bu tenden
Dostlar tutup beni, kabre itenden
Ne olur Allah’�m, yard�m et bana

Bu hayat�n sonu, elbet gelecek.
Yerim mezarl�kta, bir tump olacak.
Ancak sonras�n�, bilmem nolacak!
Ne olur Allah’�m, yard�m et bana.

Nas�l s�ylemesin, Necmi bunlar�
Nicelerin ge�ti, burdan yollar�
Kimse bilmez �imdi, nedir halleri
Ne olur Allah’�m, yard�m et bana



 

Ariv

Tarih: 23.02.2009 Okunma: 614

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?