ZRVE MCADELES KIZITI, FENER MORAL BULDU

Nazmi HSARLI - 16.02.2009


 

T�rkiye futbol liginde k�ran k�rana m�cadele s�r�yor.  E�it puana sahip Sivasspor ve Trabzonspor, rakipleriyle, her ikisi de 1-1’lik skorla berabere kal�nca, takip�ilerinden kopamad�lar. �stelik Fenerbah�e, zirveye ortak tak�mlar i�indeki tek galibiyet alan tak�m olunca, liderle aras�ndaki puan fark�n� 5’e indirdi.

 

Sivas beraberli�i zor kurtard�. Fakat m�kemmel kurtard�. Ge�mi�te, ligde oynad��� 5 ma�ta da yendi�i Bursaspor bu hafta �etinceviz ��kt� ve Sivas’a k�k s�kt�rd�. Hatta 50’nci dakikada Bursa �ne bile ge�ti. Ye�il-beyazl� ekip �st�nl�k sevincini ancak 7 dakika ya�ayabildi. 57’nci dakikada, savunmadan g�nderilen uzun pas� �ok ustaca rakibinden s�ken, Kamerunlu oyuncu Herve Germain Tum muhte�em bir vuru�la, Bursasporlu oyuncuya �arp�p y�n de�i�tiren �utuyla beraberli�i kurtarmas�n� bildi. Bize g�re uzun pas�n geli�i de, topun rakipten kurtar�l��� ve kaleye g�nderili�i de �ahaneydi. Sivas, b�y�k bir tak�m oldu�unu bir kere daha g�sterdi.

 

Trabzonspor b�y�k bir avantaj yakalad�. Zorlu Be�ikta� deplasman�nda, �n�n� Stad�ndan beraberlikle ayr�lmas�n� bilen Trabzon, alt�n de�erinde bir 1 puan ald�. Bundan sonraki, zirveyi zorlayan tak�mlarla yapaca�� ma�lar�n �o�unu kendi evinde oynayacak Trabzon, zaten Sivas d���ndaki rakiplerinden de en az 5 puan �nde oldu�undan �ampiyonlu�un en kuvvetli aday� haline geldi. Trabzon’un kaleci Silva ve ileri u�taki G�khan gibi iki m�thi� silah� var. G�khan �ok zor pozisyonlarda gol atma becerisi g�steren son derece ak�ll� ve teknik bir oyuncu. Silva ise, her oyunda inan�lmaz konsantrasyonuyla dikkat �ekiyor. Oyunu �ok iyi takip ediyor ve iyi yer tutuyor.

 

Be�ikta� galibiyeti hak etmi�ti. D�n gece m�kemmel oynayan bir Be�ikta� g�rd�k. Azimli ve h�rsl�yd�. Fakat kar��lar�nda, kalesinde devle�en bir Silva vard� ve ancak bir kere avlayabildiler. Ma��n ilk dakikalar�nda da kendi kalelerinde 1 gol g�r�nce beraberli�e ve tek puana raz� olmak zorunda kald�lar.  Gol�n haz�rlan���ndaki korner at��� ve kafaya y�kselen Bobo’nun ustal�klar� muhte�emdi. Seyircilere az g�r�l�r bir tema�a zevki ya�att�lar.

 

Fenerbah�e moral buldu. �zellikle ikinci yar� ba�lad���ndan beri ba�ar�s�z sonu�lar alan Fenerbah�e, ligin dibindeki Hacettepe’yi 7-0’l�k b�y�k bir farkla yenerek taraftarla bar��t�. Tabii ki �ok zay�f bir rakibe at�lan 7 gol b�y�k bir ba�ar� say�lamaz. Fakat elbette y�zleri g�ld�rd�. Ma��n ilgin� bir �zelli�i, teknik direkt�r Aragones’in bir t�rl� vazge�emedi�i oyuncu Guiza’n�n cezas� dolay�s�yla oynayamamas� idi. Tabii insana Guiza olmadan tak�m daha m� iyi olur, acaba, sorusunu sorduruyor!

Evet, bizce, sar�-lacivertli ekip Guiza olmadan daha iyi bir tak�m havas�nda ma�a ��k�yor. Aragones bunu de�erlendirmeli.

 

Haftan�n kaybedeni Galatasaray oldu. Antalya deplasman�ndan yenilerek, dolay�s�yla puans�z d�nen sar�-k�rm�z�l� ekip haftan�n en zararl� ��kan tak�m� oldu. Galatasaray’� tarihinde, tek golle de olsa, ilk defa yenen Antalyaspor, oyuncusu, teknik direkt�r� ve taraftar�yla b�y�k bir sevin� ya�ad�. Biz de g��l� rakibine kar�� galip gelen Antalya’y� kutluyoruz.

 

 

Ar�iv

Tarih: 16.02.2009 Okunma: 705

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?