AYDINLIK, Necip Fazl Kzakrek

GENEL HABERLER - 23.10.2009

S�z ola kese sava�,

S�z ola kestire ba�,

S�z ola aulu a�,

Yaile bal ede bir s�z.

Yunus Emre

 

 

Necip Faz�l K�sak�rek


Uyan y�rim, uyan, s�nd� y�ld�zlar,
G�n, kar�� tepeden do�mak �zredir.
Her sabah g�ne�i seyreden k�zlar,
Mahmur g�zlerini ovmak �zredir.

Uyan y�rim, sesler geldi derinden,
Karanl�k oynad�, koptu yerinden;
�lk ���k, kap�n�n e�iklerinden,
�imdi bir g�lgeyi kovmak �zredir.

Sevgilim, kap�m� �ald� ayd�nl�k,
Bayg�n g�zlerimi ald� ayd�nl�k,
��imde t�kand�, kald� ayd�nl�k,
Bu ayd�nl�k beni bo�mak �zredir.
 

�airler ve �iirleri
 
 


Ar�iv

Tarih: 23.10.2009 Okunma: 660

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?

�mer L�tfi Acar

29.09.2009 - 10:42

Hem hece �iirinin b�t�n kurallar�na uyan, hem de alabildi�ince samimi ve �zg�n bir �slupla yaz�lm�� harika bir �iir. M�cella Pakdemir s�z�n sultan� oldu�unu kan�tlam�� de�erli bir �air. Kendisini kutluyorum.

�mer L�tfi Acar

29.09.2009 - 10:42

Hem hece �iirinin b�t�n kurallar�na uyan, hem de alabildi�ince samimi ve �zg�n bir �slupla yaz�lm�� harika bir �iir. M�cella Pakdemir s�z�n sultan� oldu�unu kan�tlam�� de�erli bir �air. Kendisini kutluyorum.