PARTİLERİN DEĞİŞKENLİKLERİ TOPLUMUN DEĞİŞKENLİĞİNİ SAĞLAR MI?

Lütfiye Kader - 02.11.2023

PARTİLERİN DEĞİŞKENLİKLERİ TOPLUMUN DEĞİŞKENLİĞİNİ SAĞLAR MI?

     Yaşamımızda her gün birçok sorunla karşılaşıyoruz.  Sorunların bazılarını bekletiyor, bazılarını çözme çabalarına giriyor, bazılarını da gündemde bekleterek çözüyormuşuz gibi yaparak günleri geçiriyoruz. Problemlerin çözümünü bilimsel yöntemlerle çözmek istersek sorun daha kesin çözülüyor. Ya çözülmesi yönünde ya da başka sorunların çözümlerine ışık olacak yeni oluşumlarla değişimi sağlatıyor. Yani bilimde bir amaçla çıktığınız yolda farklı sorunların çözümünü de bulabilirsiniz. İcatların çoğu da böyle bulunmuştur.

Bilimsel bakış açısıyla, ülkemizdeki partilerin sorunlara çözüm noktasında nasıl yaklaştıklarına bakacak olursak;  Ülkemizin gündeminde hayat pahalılığı gibi, demokrasiyi geliştirme gibi, insan, kadın, çocuk, hayvan ve doğa hakları gibi, sağlık, eğitim, güvenlik, mülteci gibi yığınla sorunları vardır. Bunlara pansuman çözümlerin şimdiye kadar bir çare olmadığı gibi, sorunların daha da büyümesini ve ülkenin beka sorunu haline geldiğini görmemek aptallık olur.

 Demek ki her partinin şimdiye kadar gerek hayat pahalılığı ve diğer sorunlar karşısında aldığı tutum ve davranışlar çok önemlidir. Bu davranışlar aklın yolu birdir anlayışıyla, sorunlara bir dayanışma ve bütünlük içinde yaklaşarak yapılırsa ancak çözümlerin gelişebileceği görülebilir. Ama bilim varsayım kurmaya, deneye, gözleme, incelemeye, araştırmaya, değerlendirmeye ve sonuç çıkarmaya dayanır.  Problemi çözerken bu basamaklar kullanılır. Fizik, kimya ve biyolojideki problemlerin çözümlerini fen modellemesiyle sosyal problemlerin çözümünde de kullanabiliriz. Yani sosyal problemleri inceleme, araştırma, deneysel ve gözlemsel olarak uygulamada kullanabilir, sosyal problemleri de kontrollü deneyler ile çözebiliriz. Bunu anlatabilmek için bağımlı, bağımsız ve kontrollü değişkenlerin ne olduğunu açıklamakta yarar var.

Bağımsız değişken: Bizim değiştirdiğimiz değişkendir.

Bağımlı değişken: Bizim değiştirdiğimiz değişkene yani bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkenlerdir.

Kontrol değişkeni: Kontrolümüzde olan değişkendir.

Bunu bir örnekle açıklayalım. ” Su miktarının bitkinin büyümesi” ne etkisini göstermek istiyoruz.

Burada bağımsız değişken: Bitkinin büyümesi

Bağımlı değişken: Su miktarı

Sabit tutulan değişkenler(kontrol değişkeni) : Toprak cinsi, güneş ışığı, miktarı tohum cinsi vb.

Bu kontrollü deney sonucunda bitkinin büyümesinin nelere bağlı olduğunu nelere ihtiyacı olduğunu, nasıl bir yol izlememiz gerektiği konusunda net sonuç alınır. Muhalefet partileri de yukarıdaki bilimsel çözüm yolunu denemek zorundadırlar. Sosyal problemlerimizi aşağıdaki gibi sıralarsak;

·         Ülkemizdeki enflasyon canavarı çok büyümüştür.

·         Muhalefet partileri iktidar olamamaktır ve umutlar tükenmektedir.

·         Öğrencilerimizin başarısızlığı endişe verici boyutlarda artmıştır.

·         Parçalanmış aile sorunları çok büyümüştür.

·         Kadınların ve çocukların yaşamlarını tehdit eden sorunlar artmıştır.

·         Sağlıkta insanlarımızın sorunları artmıştır.

·         İnsanlarımız mutlu değiller.

·         Uyuşturucu kullanımı büyük artış göstermiştir.

·         Ahlaki değerler azalmıştır.

CHP ‘nin parti içi sorunları vatandaşı tedirgin ediyor Bir örnek de CHP’ nin neden iktidar olamadığının yanıtını bulmak için verelim. Diğer sorunları sizler de bu yöntemi uygulayarak çözümler üretebilirsiniz.

Bağımsız değişken: CHP iktidar olması için ne yapmalı?

Bağımlı değişken: Parti İdeolojisinin seçimi, CHP üye sayısı, üye profili, etnik ve mezhepsel ayrımcılık gibi pek çok değişkenler eklenebilir. Bu değişkenlerin her biri ayrı ayrı incelenmeli detaylanmalıdır.

Kontrollü değişken (sabit tutulan değişkenlerdir. ): CHP’ nin ilkeleri, ülkenin kurucu felsefesi, sosyal devlet anlayışı, laiklik, adalet ve liyakat, hukuk devleti, devletin bölünmez bütünlüğü.

Akıl ve bilime yürekten inandığını bilsek de, CHP neden iktidar olamadığının yanıtını bulmak zorundadır. Her zamanki gibi öncü olma görevini üstlenmeli gereğini yapmalıdır.

“Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin.” Atatürk

 01.10.2023

Lütfiye Kader

Em. Uzm. Fen Bilimleri Öğretmeni

Tarih: 02.11.2023 Okunma: 767

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

İsim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz paylaşılmayacaktır.)

Yorum: *

Güvenlik Sorusu:
Türkiye'nin başkenti neresidir?

Ayse kansak

03.11.2023 - 08:48

100.yil önce 100yil sonra Atatürk ün fikirleri hala taze