ADINA EK DERLER, mt Gngr

GENEL HABERLER - 29.01.2009

S�z ola kese sava��,

S�z ola kestire ba�,

S�z ola aulu a�,

Ya ile bal ede bir s�z.

Yunus Emre

 

�m�t G�ng�r

Ad�na �i�ek Derler / �i�eklerle Konu�al�m

G�zele bebek derler,
Ad�na �i�ek derler,
Birazc�k kusur varsa,
Y�z�nde benek derler.

Ad�na g�l diyorum,
Gel desin bekliyorum,
Y�re�imden ge�eni,
Sizlere s�yl�yorum.

Ad�na Nergiz dedim,
Sabah ak�am g�zledim,
Onun izini olmadan,
Y�re�imi s�zledim.

Ad� papatya onun,
Y�z� a�elya onun,
Haberi yok duymas�n,
Y�re�im kalbim onun.

Ad� kardelen onun,
�n� h�z�nd�r onun,
Haberi olmas�n da,
Y�re�im sevgim onun.

Odur bana gelincik,
Diyece�im pe�incik,
Haberiniz yok sizin,
Yan�mdayd� demincik.

Ad�na s�mb�l denir,
Kahr�na kezzap denir,
Bu y�rekten sevgiye,
Ate�ten azap denir.

Ad�na Z�mr�t dedim,
Ba��ndan �z�m yedim,
Sak�n demen duymas�n,
Can�m g�l�m'd�r dedim.

G�zel ad�n Nil�fer,
�ok bekledim g�l�ver,
Hasretli�im depre�ti,
Beni mazur g�r�ver.

Lale dedim ad�na,
Gelir mi ki yak�na,
Bir g�n olup da benim,
Var�r m� ki fark�ma.
 

 

 

Ariv

Tarih: 29.01.2009 Okunma: 632

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?