NOKTA, Neyzen Tevfik

GENEL HABERLER - 23.01.2009

NOKTA

�u yola k�rk senedir att�m ad�m,
Daha h�l� beni ben anlamad�m.

Akl�m�n erdi�i bir �ey varsa,
Fikrim ebad-� hay�li yarsa

Cezr-� medlerle, ebedle ezele
Varm�� olsam o reh-i lem-yezele.

Bana rehber olacak ��le, adem,
Ademin ��lesi hi�� der isem

Bunca varl�k ki benim me�h�dum
Nur-� a�k�nla b�t�n mesc�dum.

Ve ademden edi�im acze r�c�,
Sa��yor p���me milyarla tul�.

Her tul�’un �eb-i b�d�r�ndan,
�u fez���-y� haf�-b�r�ndan.

Ya��yor bunca ser�ir g�ne�i.
Yak�yor aczimi hayret ate�i.

Aczimin de buna �ciz kal���,
Der demez meselenin geldi ba��;

Halleder noktay� aklen, hissen,
Bunu tekrar okuyup dikkat eden.

T�p Fak�ltesi Hastahanesi-Haydarpa�a,1337

Tarih: 23.01.2009 Okunma: 660

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?

�zg�r deniz

13.01.2009 - 16:24

yaz� i�in te�ek�rler...�LG�N�T�.... SON S�Z muhte�emdi.EN KALB� SAYGILYA EFEND�M.

Havva �.

13.01.2009 - 18:15

Kaleminize sa�l�k ismail Bey..yaz�lar�n�z� ilgiyle okuyorum..

Ekrem �ama

14.01.2009 - 13:27

Merak etmekte haks�z de�iliz. Milletimiz ad�na harcanan 5,5 saat... Ve ertesi g�n katliam yap�l�yor. Ve ba�bakan�m�z olay i�in a�lamaya ba�l�yor. ��z �ezebilrisen...

�zg�r deniz

13.01.2009 - 16:24

yaz� i�in te�ek�rler...�LG�N�T�.... SON S�Z muhte�emdi.EN KALB� SAYGILYA EFEND�M.

Havva �.

13.01.2009 - 18:15

Kaleminize sa�l�k ismail Bey..yaz�lar�n�z� ilgiyle okuyorum..

Ekrem �ama

14.01.2009 - 13:27

Merak etmekte haks�z de�iliz. Milletimiz ad�na harcanan 5,5 saat... Ve ertesi g�n katliam yap�l�yor. Ve ba�bakan�m�z olay i�in a�lamaya ba�l�yor. ��z �ezebilrisen...