ADAY GSTERLMEYEN BELEDYE BAKANLARINA

GENEL HABERLER - 22.01.2009

S�z ola kese sava��,

S�z ola kestire ba�,

S�z ola aulu a�,

Ya ile bal ede bir s�z.

Yunus Emre

 

 

Muhammed ESEN


 Ne kadar ilgin� de�il mi? O kadar �aba sarfettiniz ...

Sizlere kal�rsa 5 y�l can�n�z� di�inize tak�p �al��t�n�z ...

Ama her nedense AKParti sizleri kap� d��ar� koydu ...

K�ymetinizi bilmediler, sizi de�erlendiremediler !!!

Ama siz utanmad�n�z, ama siz k���lebildi�iniz kadar k���ld�n�z ...

Kiminiz bakan� arac� ettiniz ... Kiminiz milletvekillerini ...

Kiminiz en k���k umut ����� olan herkesin elini - aya��n� �pt�n�z

Kiminiz hocam dediklerinizin dizinin dibinden umut beklediniz ...

Ama partiniz size hi� ac�mad�, sizi kap� d��ar� koydu ...

Ama siz hala utanmadan o kap�dan parsalanmaya �al���yorsunuz ...

Hi� biriniz bizlere amac�m�z hizmet ve bu sebeple hala buraday�z demeyin ..

��nk� amac�n�z hizmet olsa yana yak�la, a�laya a�laya ortal��a d��mezdiniz ...

Bu kadar k���lmezdiniz tekrar aday olmak i�in ....

Aday edilmeyince de ortal�klarda bunlar zalim, bunlar insafs�z demezdiniz ...

�imdi daha fazla k���lmeden, daha fazla aya�a d��meden ....

Y�zlerine a�am, pa�am diyip, arkalar�nda s�vd�klerinizden ayr�l�n ....

Ayr�l�n Akpartiden ayr�l�n ki sizi adam sayal�m ..

Ayr�l�n ki yar�n sokaklarda y�z�m�ze bakabilesiniz ..

Fakat bir k���k koltuk umudu bile sizlerin onurlar�ndan �ok daha b�y�k ise ...

Buyurun girin yerin dibine, ��nk� �ukurlar sizin gibiler ile dolu ...

 

Ar�iv

Tarih: 22.01.2009 Okunma: 613

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?

�ZG�R DEN�Z

09.01.2009 - 17:10

�STED���N�Z KADAR ZENG�N OLUNUZ �ZG�RL���N�Z YOKSA H��B�R DE�ER� YOKTUR. ��TE DER�N ��Z�M BURADA. B�R�LER� BUNU G�REM�YOR VE SEFALETE DE OYNAYACA�INI B�LSE AKP D�YECEK HALK. ��NK� BU HALK �ZG�RL�K �ST�YOR EFEND�LER. ARTIK �ZG�R �RADES� �LE YA�AMAK �ST�YOR. D�LED���NCE. B�R�LER�N�N BEL�RLEMES� VE D�KTES� �LE DE��L. ��TE AKP YE VER�LEN OYLARIN G�Z� BURADA AMA BAZI KAFALAR BUNU KAVRAYAMAYACAK KADAR GAR�P. Z�RA AKS� OLSA AKP OYUNU D���R�RD� S�ZLER�NDE DED���N�Z G�B� DE��L M� CANIM AB�M. AMA AB�M BEN�M BAZI Y�NETMEDEN ANLAMAYAN GER� KAFALAR BUNU G�REM�YOR. VE HALA ZORBACA TAHAKK�ME YELTEN�YOR. HALKI H��E SAYIYOR VE HALKTA ONLARI H��E SAYIYOR. SEN K�MS�N ULAN D�YOR. SEN� SEN YAPAN BEN�M. HAD� SIKIYSA BEN� DURDUR D�YOR. ��TE BU DER�N VE KESK�N GER�E�� G�REN KAFAYI SEVR�M BEN. en kalbi sayg�lar�mla can�m abim. bu halk �T G�B� YA�AMAKTAN BIKTI BEY�M. ekmek istemiyor ama kazanc�m�n �n�ne takoz konmas�n diyor. bana ya�am belirlenmesin diyor. ben se�imimi kendim yapar�m diyor sen kimsin ulan diyor. selametle

elebk

09.01.2009 - 23:22

asl�nda AKP konu�ulmak i�in ergenokunu ortaya d�kt� gibi..ABD tav�an ka� taz� tut yap�yor. Taz�y� halk yine tutacaksa akp �st�n ba�ar�lar�na bir yeni sonu� daha ekleyecek..kaleminize sa�l�k

�ZG�R DEN�Z

09.01.2009 - 17:10

�STED���N�Z KADAR ZENG�N OLUNUZ �ZG�RL���N�Z YOKSA H��B�R DE�ER� YOKTUR. ��TE DER�N ��Z�M BURADA. B�R�LER� BUNU G�REM�YOR VE SEFALETE DE OYNAYACA�INI B�LSE AKP D�YECEK HALK. ��NK� BU HALK �ZG�RL�K �ST�YOR EFEND�LER. ARTIK �ZG�R �RADES� �LE YA�AMAK �ST�YOR. D�LED���NCE. B�R�LER�N�N BEL�RLEMES� VE D�KTES� �LE DE��L. ��TE AKP YE VER�LEN OYLARIN G�Z� BURADA AMA BAZI KAFALAR BUNU KAVRAYAMAYACAK KADAR GAR�P. Z�RA AKS� OLSA AKP OYUNU D���R�RD� S�ZLER�NDE DED���N�Z G�B� DE��L M� CANIM AB�M. AMA AB�M BEN�M BAZI Y�NETMEDEN ANLAMAYAN GER� KAFALAR BUNU G�REM�YOR. VE HALA ZORBACA TAHAKK�ME YELTEN�YOR. HALKI H��E SAYIYOR VE HALKTA ONLARI H��E SAYIYOR. SEN K�MS�N ULAN D�YOR. SEN� SEN YAPAN BEN�M. HAD� SIKIYSA BEN� DURDUR D�YOR. ��TE BU DER�N VE KESK�N GER�E�� G�REN KAFAYI SEVR�M BEN. en kalbi sayg�lar�mla can�m abim. bu halk �T G�B� YA�AMAKTAN BIKTI BEY�M. ekmek istemiyor ama kazanc�m�n �n�ne takoz konmas�n diyor. bana ya�am belirlenmesin diyor. ben se�imimi kendim yapar�m diyor sen kimsin ulan diyor. selametle

elebk

09.01.2009 - 23:22

asl�nda AKP konu�ulmak i�in ergenokunu ortaya d�kt� gibi..ABD tav�an ka� taz� tut yap�yor. Taz�y� halk yine tutacaksa akp �st�n ba�ar�lar�na bir yeni sonu� daha ekleyecek..kaleminize sa�l�k