MAYA OLMALI KARDEŞ, MAYA...

Özgür DENİZ - 06.07.2024

İnsanı insan yapan, şerefi, namusu, onurudur, filhakika ahlakıdır. Çünkü ahlak köktür. Kök sağlamsa, dallar, yapraklar ve meyveler de sağlam olur. Haddizatında ahlakın kökü de merhamettir. Merhamet su gibidir, yaratıcıdır, üreticidir, besleyicidir, koruyucudur. Merhamet yoksa, ahlak bulunmaz. Merhamet ahlakı tevlit eder, ahlakta mezkur kıymetleri. Ya merhamet nereden doğar? Kuşkusuz vicdandan. Yani en temelde insan vicdandan doğar. Vicdandan doğmayan hiçbir insançocuğu mezkur kıymetlere malik değildir, olamaz da. Mezkur kıymetlerden yoksun olan da, insanlık yönünden nakıstır. Vicdandan mahrum olan, diri de olsa ölüdür gerçekte. O münhasıran et yığınından ibaret bir canlıdır. En nihayetinde tüm ulvi kıymetler temelinde ortaya çıkan bütün ise karakter olarak tezahür eder. Nasıl merhamet vicdanda mayalanıp ahlak olarak tezahür ediyorsa, şeref, namus, onur da karakterin mayalarıdır; karakterde, insanın mayasıdır; tümünün mayası da en dipte vicdandan doğup, merhamet olarak boy verip, ahlak olarak kendisini gösteren kutsal olgudur. Çoğu kişinin mayasında bulunmaz bunlar. Haddizatında mayasında vardır da, maya sonradan ya tutar ya da tutmaz, bunun için de sağlam bir ruha ihtiyaç vardır ya da ruhun muhafazası önemlidir. Çünkü ruhtan tüm mevcudiyete zerkedilen dirilik aşısıdır, mevzubahis olan tüm olgulara dirilik veren, vicdandna başlayarak. Maalesef insan tagayyürata uğramıştır ve dokunduğu her şey de tagayyür etmektedir. Çünkü çoğu kişi de vicdan nasır tutmuştur ve merhamet nakıstır, dolayısıyla ahlaki yoksunluk mevcuttur, ahlken yoksunluk ise kişiyi menfaatin köpeği yapar. Merhamet ne kadar yaşatıcıysa, menfaat o kadar çürütücüdür. İnsan denilen maalesef menfaatin zebundur. Menfaatini temin için bunları vereceğinden, bunlara sahip olmaması onun için daha iyidir. Zira sahip olması onu biteviye zorlayacaktır insanca yaşamak yönünde. Keza bunlara sahip olan menfaatinden feragat etmek zorunda kalacaktır. Velakin bunu yapmak en dir derinliklerde sağlam bir ruha malik olmayı iktiza eder. Velakin yine de menfaatlerinden feragat edemeyenler, menfaatlerini temin ederken bunları veriyormuş gibi yaparlar fakat bunlar onlarda olmadığı için hiçbir şey vermezler yani  ortada bir şey yoktur ama varmış gibi algı yaratılır ve o algıyla büyüklük hissinin uuyanması sağlanmaya çalışılır. Binanenlayh bunlara sahipmiş gibi görünmeyi severler, bilakis varlıkları anlamsız olacaktır ve yüzlerine tükürülecektir. Ama bunlara gerçek anlamda sahip olmadıkları için kendilerince özgürdürler ve istedikleri gibi hareket edeceklerini bilirler. Sahip olmuş olsalar bile, bu değerler beslenmeleri gerektikleri için ve beslenmedikleri zaman çürümeye maruz kalacakları için tedricen öleceklerdir, dolayısıyla diri birinde de ölü olan yaşayamayacağı için, bu mayalar malum tiplerde yine de bulunmayacaktır. Bu yüzden piyasadaki çoğu kişi, namussuz, şerefsiz, onursuz ve namerttir. Biteviye bu mayalardan bahsederler, çünkü olmayan şey daima değerlidir. Kendilerinde olmayan şeyleri tazim ve tebcil ederler ki, var oldukları algısını yaratsınlar ve böylece takdir görsünler. Bir de kendilerinde olmayan şeyi varmış gibi sunmak onların hoşlarına gider, karşılarındaki sürüleşmiş ahmakları aldatmaktan haz alırlar. Haddizatında onlar ne olduklarını hal ve kal diliyle söylerler daima. Bazen sözlü olarak bazen eylemsel olarak. Ama bunu fark edebilmek için hissiyatını kaybetmemiş bir yüreğe ihtiyaç vardır. Sizin münhasıran gözünüzün, aklınızın, kalbinizin olması ama bunların da asli fonksiyonlarını ifa ediyor olmaları kafidir malum tipleri tanımak için. Zaten namussuzu, şerefsizi, namerdi tanımak isteyenin, önce kendini de tanıması lazım. Zira aynıysan aynıyı tanıyamazsın. Bu yüzden kirli olan kir nedir bilemez, temiz olmalı ki kirin ne olduğunu bilebilsin ve tanıyabilsin kirli olanı. İşte tanıyamıyoruz maalesef, çünkü artık hepimiz kirliyiz yani aynıyız. Kusura bakmayalım ama eylemlerimiz bizim farklı olduğumuzun hücceti olamıyor maalesef. Bilakis aynı olduğumuzun kuvvetli beyyinesi oluyor. Bugüne kadar namussuzdur, şerefsizdir, namerttir dediğim tek bir kişi yanıltmadı beni. Şerefsiz evladı olayım Kİ yanıltmadı.


Tarih: 06.07.2024 Okunma: 39

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

İsim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz paylaşılmayacaktır.)

Yorum: *

Güvenlik Sorusu:
Türkiye'nin başkenti neresidir?