Azerbaycan diyende yreimiz ad olsun

GENEL HABERLER - 14.01.2009

S�z ola kese sava��,

S�z ola kestire ba�,

S�z ola aulu a�,

Ya ile bal ede bir s�z.

Yunus Emre

Hadi Uyan�n Art�k


Uykulu d�nyam�z�n ey sarho� insanlar�
Yetmedi m� bu ac� hadi uyan�n art�k.
Maskalanm�� y�zlerle gecenin y�ld�zlar�
Alver eyleyen Hac� hadi uyan�n art�k

Ne diye toplars�n�z y��d���n�z paray�
Kimlere �versiniz bu altundan saray�
Sa��r kulak, k�r g�zle duymuyorsuz haray�
�vkem elimde kam�� hadi uyan�n art�k

Vatan deyip a�laram vatan�m�n i�inde
Har�tadan boylanan Karaba�� se�ende
Kara baht�m a�l�yor yi�itler ant i�ende
Y�llard�r kalbe sanc� hadi uyan�n art�k

Ermeni isyan edir soyk�r�m� ekliyor
K�rd��� insanlardan birde �z�r bekliyor
Bir ka� ayd�nl� “T�rk�m” Ermenitek sekiyor
Sen ermeni yamyamc� hadi uyan�n art�k.

Ey ermeni k�pe�i kap�mda s�lenen kul
Bir g�nde ba��n�za ya�acak vah�etten k�l
Allah bunu g�t�rmez, yalan�nla geber, �l
Bizdedir �eref tac� hadi uyan�n art�k

Uyuma art�k yeter vatan�m, memleketim
Tarihlere yaz�l�r feryad�m, felaketim
�ahlan topra��m i�in can�m� helak edim
Duy kalbimdeki h�nc� hadi uyan�n art�k

Azerbaycan diyende y�re�imiz �ad olsun
Karaba� dilimizden d��meyen bir ad olsun
Topra��mdan d��manlar �ekilsin azad olsun
Isbatlayak bu su�u hadi uyan�n art�k.

Lemanam korkmuyorum sizin gibi al�aktan
Cismi be� para etmez, da� ta�tak� ka�aktan
Tutmu�um �erefimle dal�alanan sancaktan
Sa� solda karde� bac� hadi uyan�n art�k

31.12.2008 Azerbaycan Bak�
 

Gulnare Leman

 

Ar�iv

Tarih: 14.01.2009 Okunma: 660

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?

Seyfeddin Karahocagil

16.12.2008 - 11:34

Muhterem dostum ve karde�im. Konuyu �ylesine ince mizah olarak ele alm��s�n�z ki, �nce ben bile Yanl�� anlayacakt�m. Ta ki Bu�hu anlatana kadar. Evet Amerika Demokrasiyi bahane ederek �raka b�y�k i�tah ve hevesle girdi ama eli b��rr�nde kald�. Ve rezil ve r�svay olmaktan kurtulamad�.Bu rezillikten kurtulman�n bahanesi olarak ta Ekenomik krizi kullanmak istedi. Fakat bu da ters tepece�e benziyor. Sizi en i�ten duygularla tebrik ediyor selam ve sevgilerimi sunuyorum.

Ekrem �ama

16.12.2008 - 19:05

Korkar�m art�k bas�n toplant�s�na kat�lan gazetecilerin ayakkab�lar� ��kartt�r�lacak. S�rada �oraplar var. Hatta pantolon ve ceket bile kullan�l�r. Bu yol a��lm��t�r. �ster misiniz bir gazeteci de affedersiniz donunu ��kar�rsaaaa. :):):) �nsan zekas� ne pratik yollar buluyor de�il mi?

Seyfeddin Karahocagil

16.12.2008 - 11:34

Muhterem dostum ve karde�im. Konuyu �ylesine ince mizah olarak ele alm��s�n�z ki, �nce ben bile Yanl�� anlayacakt�m. Ta ki Bu�hu anlatana kadar. Evet Amerika Demokrasiyi bahane ederek �raka b�y�k i�tah ve hevesle girdi ama eli b��rr�nde kald�. Ve rezil ve r�svay olmaktan kurtulamad�.Bu rezillikten kurtulman�n bahanesi olarak ta Ekenomik krizi kullanmak istedi. Fakat bu da ters tepece�e benziyor. Sizi en i�ten duygularla tebrik ediyor selam ve sevgilerimi sunuyorum.

Ekrem �ama

16.12.2008 - 19:05

Korkar�m art�k bas�n toplant�s�na kat�lan gazetecilerin ayakkab�lar� ��kartt�r�lacak. S�rada �oraplar var. Hatta pantolon ve ceket bile kullan�l�r. Bu yol a��lm��t�r. �ster misiniz bir gazeteci de affedersiniz donunu ��kar�rsaaaa. :):):) �nsan zekas� ne pratik yollar buluyor de�il mi?