YOLLAR, Arif Nihat ASYA

GENEL HABERLER - 30.04.2010

 

S�z ola kese sava�,

S�z ola kestire ba�,

S�z ola aulu a�,

Yaile bal ede bir s�z.

Yunus EmreArif Nihat ASYA
 

Vars�n biraz da yollar �eksin benim cefam�
Art�k verin �ocuklar, art�k verin asam�!


Bir ba�ka k�inata, bir ba�ka yurda yol var;
Siz �rt�n�n garipler siz �rt�n�n abam�!

 
Yorgun d���p uzand�m alt�nda asuman�n;
G�lgende buldum ey dal bir anne ihtimam�.


�ahane manzarayd� d�nya s�n�rlar�nda
Bir kubbenin r�ku’u, bir zirvenin k�yam�.

Y�kseklerinde �mr�n da�lar, sular kovuklar:
Y�kseklerin diliyle tekrar edin nidam�!

 
Da�lar lisana geldi, g�kler lisana geldi;
�erh oldu Mesnevi
den y�ld�zlar�n kelam�.


�effaf mavinizden abdest al�p el a�t�m
Art�k yak�nday�m, ey g�kler, duyun duam�!

 

�airler ve �iirleri

 

Ar�iv

Tarih: 30.04.2010 Okunma: 768

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?