SAHTEKTLAR BALOSU, Merref ZDA

GENEL HABERLER - 13.04.2010

S�z ola kese sava�,

S�z ola kestire ba�,

S�z ola aulu a�,

Yaile bal ede bir s�z.

Yunus Emre

 

 

Anons: Balomuza ho� geldiniz sevgili sahtek�rlar.
Bu, tam anlam�yla kendiniz olabilece�iniz bir balodur.
Hi� zorlanmadan.
��te y�z�n�zde birer maske hepinizin: G�l�ms�yorsunuz.
Bu baloya sadece sahtek�rlar gelsin demi�tik.
Tam olarak �yle olmu�.
Tekrar ho� geldiniz, iyi e�lenceler.

Bay M: �u s�r�tan�n g�be�ine bak�l�rsa,
Bizim sahtek�r M�d�r galiba.
Hi� de sevmem ya,
O da m� burada?
(Ve yan�na yana��r, usulca der ki :)
�yi geceler M�d�r�m.
Siz de mi buradas�n�z?
Sahtek�rlar demi�lerdi ama
Sizin ne i�iniz var burada?
�ok �a��rd�m valla!
(Ve kendisinde de varken
O sahte g�l�mseme, yani o aptal maske
Ayr�ca g�l�mser b�y�k alt�ndan sinsice, Bay M.)

Bayan S: Vay vay vay!
Bak �u kar��dakine!
Sar� sa�lar�n� nas�l da savuruyor haspam.
Senin ne mal oldu�unu bilmeyen mi var?
(Ve yan�na yakla��p, k�r�tarak der ki :)
Oooo! ! Sizi buralarda m� g�recektik?
Yar�n gel de bir �ay i�elim, �zledim.
Sar���n haspa: Olur �ekerci�im!
Derken (G�l�mseyen maskesinin alt�ndan
��ren� bir bak�� f�rlat�r Bayan S ‘ ye)

Ve Bayan T’nin �en �akrak kahkahalar�
Duyulur bir k��eden.
Oysa bir gece �nceden,
�ntihar d���nceleri ge�mi�ti akl�ndan.
Elinde i�ki barda��,
�erefe! Diye kald�r�r herkese.
�erefe! Bu g�zel geceye.
(��inde b�y�yorken
Yang�nlar ve isyanlar)
Ve en g�zel maske de onunkiydi.
En g�zeli ve en g�steri�lisi.
Kahkahalar�n� atarken g�rm�yordu kimse
O asl�nda a�l�yordu,
Ya�am�n pisli�ine.
Ve �aresizli�ine.   
 

�airler ve �iirleri

 

Ar�iv

Tarih: 13.04.2010 Okunma: 672

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?