SENN N, Cenap EHABETTN

GENEL HABERLER - 12.04.2010

S�z ola kese sava�,

S�z ola kestire ba�,

S�z ola aulu a�,

Yaile bal ede bir s�z.

Yunus Emre

 

Cenap �EHABETT�N
 

Sesin i�ler gibi bir �uh kanat gamlar�ma
Seni dinlerken olur kalbim u�an ku�lara e�,
G�n batarken san�r�m g�lgeni bir ba�ka g�ne�;
Sar���nl�k getirir g�zlerin ak�amlar�ma.

Do�uyor �mr�me bir yirmi sekiz ya� g�ne�i
Bir ku� ok�ar gibi sen sa�lar�m� ok�arken.
Koklar�m ellerini g�lleri koklar gibi ben;
Avucundan al�r�m k�� g�n� bir yaz ate�i.

G�nl�me avdet eder her unutulmu� nisan
Ne zaman gen�li�ini yolda h�raman g�rsem.
Eskiden pembe dudaklarda da��lm�� busem
Toplan�r leblerime, bir gece dalg�n dursan.

Seni zambak gibi g�rd�k�e a��k pencerede
G�l a�ar baht�m�n evvelki hazanl�k korusu
Gen� eder ufkumu h�lyalar�m�n gen� kokusu;
Sorar�m ak sa��m�n �rtt��� y�llar nerede?

Cephemi vars�n o solgun seneler soldursun
Yeni y�ld�z gibi do�duk�a g�zel her ak�am,
Gen�li�in b�yle benimken kocamam, hi� kocamam…
Ruhum, �lsem bile ben, sen ya�ayan ruhumsun.


 
 

�airler ve �iirleri

 

Ar�iv

Tarih: 12.04.2010 Okunma: 649

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?