FIRATLA HESAPLAMA, Niyazi Yldrm GENOSMANOLU

GENEL HABERLER - 06.10.2009

S�z ola kese sava�,

S�z ola kestire ba�,

S�z ola aulu a�,

Yaile bal ede bir s�z.

Yunus Emre

     Niyazi Y�ld�r�m Gen�osmano�lu           
Y�zy�llarca, durmadan; �a�lad�n, y�kt�n, s�kt�n
            Topra��m�, ta��m� g�t�r�p ��le verdin…


            Vatan�ndan k�skand�n, suyunu, serinini
            Vefas�z ��kt�n F�rat; nen varsa ele verdin…


            Vadilerimi yard�n, ovalar�m� yuttun
            Ka� oca��n k�l�n� savurdun; yele verdin.


            Ok�ad�k, sevdik seni; “dur, gitme”, “yava�” diye
            Sen kudurdun, k�p�rd�n; yurdumu sele verdin…


            Ne kervanlar�ma yol, ne yolculara ge�it…
            Biz sana bel ba�lad�k; sen bize �ile verdin…

                                               *

            Fakat doldu vadesi, zul�m saltanat�n�n
            �elikten kementlerle boynunu buraca��z…


            Gayr� azg�n kurt gibi kap�p ka�mayacaks�n
            Keban vadilerinde kar��nda duraca��z.


            Ahdettik ba�r�m�za basmaya seni F�rat
            Belini sarmak i�in h�z�n� k�raca��z…


            Ey Paland�kenler’den k�kreyen erkek aslan
            Seni yelelerinden, zincire vuraca��z!


            Ve ge�mi�ini unutup; sen, ben omuz omuza
            Medeniyet y�kselen bir vatan kuraca��z…


                                              

�airler ve �iirleri

 

Ar�iv

Tarih: 06.10.2009 Okunma: 844

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?