KANDL GECELERNDE, Mcella Pakdemir

GENEL HABERLER - 23.08.2009

 

S�z ola kese sava�,

S�z ola kestire ba�,

S�z ola aulu a�,

Yaile bal ede bir s�z.

Yunus Emre

 


M�cella Pakdemir

 

�y�t-� beyyin�tl� �zam-� kel�m ile
Dehaletle Hak anar kandil gecelerinde
Zerr�t-� k�inat�n adedi sel�m ile
S�d�k kullar� yanar kandil gecelerinde

Rahmete mazhar umman akar debbelerinden
Nur-u Muhammed yans�r ��k�r habbelerinden
Lebbeyk nid�lar�yla hal�s kubbelerinden
Kalbi pir�pak yunar kandil gecelerinde

Ahd�peymanlar deva g�nahlar karas�na
Kasvetleri gideren merhemdir yaras�na
El pen�e divan duran saflar�n aras�na
L�tif melekler konar kandil gecelerinde

Cennetin has bah�esi bekler garip kullar�
G�zden akan ya�larla s�r�ls�klam �ullar�
�badettir, t�att�r a�k zarf�n�n pullar�
Rikkatle h�lin sunar kandil gecelerinde  

 

 

Ar�iv

Tarih: 23.08.2009 Okunma: 658

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?

Necmi U�ar

27.06.2009 - 22:03

"Gelin Ger�ek G�ndeme D�nelim" �oook g�zel bir �a�r� ke�ke diyorum i�aret etti�iniz ger�ek g�ndeme d�n�lse memleketin problemleri konu�ulsa ��z�lmeye �al���lsa amma ne hikmetse sizin de yaz�n�zda belirtti�iniz gibi umur etmiyor bo� i�lerle u�ra��yorlar. Bu hi� g�ndemden d���rmedikleri ve devaml� da benzer konular� �rettikleri malumdur ah ne yapmaya �al��t�klar�n� bir anlasam sayg�lar sunar�m.

Osman GEN�

29.06.2009 - 12:14

�smail bey... Nereden ��kard�n �imdi �u ger�ek g�ndem i�ini.. Ne g�zel muhatab�n� uykuya yat�r�p a��rdan a��rdan kervan� y�r�t�yorlar....B�rakt a millet uyusun karde�im.... �imdi �u oyunlar meselesinide fazla kar��t�rmamak iyi olur.. Bir yandan su, bir yanda madenler, bir yandan topraklar�m�z ne g�zel g�ndem d��� faaliyetlere gebe oluyor..Az�ck ses ��kartsan hemen suni bir g�ndemle ortal�k toz duman oluyor..Mesela may�nl� araziler , davalar konusu g�ndemde �ne gelince hemen bir belge numaras� de�i�sin g�ndem de�ilmi.......

Necmi U�ar

27.06.2009 - 22:03

"Gelin Ger�ek G�ndeme D�nelim" �oook g�zel bir �a�r� ke�ke diyorum i�aret etti�iniz ger�ek g�ndeme d�n�lse memleketin problemleri konu�ulsa ��z�lmeye �al���lsa amma ne hikmetse sizin de yaz�n�zda belirtti�iniz gibi umur etmiyor bo� i�lerle u�ra��yorlar. Bu hi� g�ndemden d���rmedikleri ve devaml� da benzer konular� �rettikleri malumdur ah ne yapmaya �al��t�klar�n� bir anlasam sayg�lar sunar�m.

Osman GEN�

29.06.2009 - 12:14

�smail bey... Nereden ��kard�n �imdi �u ger�ek g�ndem i�ini.. Ne g�zel muhatab�n� uykuya yat�r�p a��rdan a��rdan kervan� y�r�t�yorlar....B�rakt a millet uyusun karde�im.... �imdi �u oyunlar meselesinide fazla kar��t�rmamak iyi olur.. Bir yandan su, bir yanda madenler, bir yandan topraklar�m�z ne g�zel g�ndem d��� faaliyetlere gebe oluyor..Az�ck ses ��kartsan hemen suni bir g�ndemle ortal�k toz duman oluyor..Mesela may�nl� araziler , davalar konusu g�ndemde �ne gelince hemen bir belge numaras� de�i�sin g�ndem de�ilmi.......