BUGN TRKLK N NEYLEDN GARDA! Gani Timur

GENEL HABERLER - 19.07.2009


 

 

Memleketin hali pare paredir

Bug�n T�rkl�k i��n neyledin garda�

Uygur T�rkmen i�imdeki yaredir

Bug�n T�rkl�k i��n neyledin garda�

 

Ahval ve �erait menfiye do�ru

Akar gelir �st�m�ze hep u�ru

Tek bir�ey sorar�m budur o soru

Bug�n T�rkl�k i��n neyledin garda�

 

Bu s�z�m� sak�n yanl�� anlama

Sana ne deyipte beni da�lama

S�yle garda� s�yle sak�n utanma

Bug�n T�rkl�k i��n neyledin garda�

 

T�rk'�n T�rk'ten gayri dostu mu var ki

Bize bizden gayri kimler a�lar ki

Kabir de sualin farzet budur ki

Bug�n T�rkl�k i��n neyledin garda�

 

Tufan� yaratm�� IRKIN evlad�

Unutma mazini asl�n BOZKURTTU

ATAT�RK d���ne girip sorsayd�

Bug�n T�rkl�k i��n neyledin garda�

 

Koskoca bir dava �n�nde i�te

Senin i�in nedir bu bed gidi�te

A�l�yor T�RKEL� a�l�yor i�te

Bug�n T�rkl�k i��n neyledin garda�

 

Haddim de�il hesap sormak efendim

Budur benim gam�m tasam kederim

Arkada� bir d���n budur sualim

Bug�n T�rkl�k i��n neyledin garda�

 

Git davan� d�nyalara ilan et

Oku �o�alt okut tan�t isbat et

Art�k T�rk� alemlere sultan et

Bug�n T�rkl�k i��n neyledin garda�

 

Herg�n bir �EH�T al bayra�a sar�l�

Analar babalar bac�lar yasl�

Bir daha soray�m sana sual�

Bug�n T�rkl�k i��n neyledin garda�

 

Tanr� T�rk� T�resini Korusun

�lini yurdunu TURAN buyursun

D���n garda� d���n sen ne edersin

Bug�n T�rkl�k i��n neyledin garda�

 

BA�BU�UM ATAT�RK b�yle buyurdu

Senden olmayana inanma dedi

D�n gece d���nde K�R�AD DA sordu

Bug�n T�rkl�k i��n neyledin garda�

 

Ge�mi�i unutma k�ks�z kalmazs�n

Gayri yetim gayri �ks�z kalmazs�n

Damar�ndaki kan cenksiz durmazs�n

Bug�n T�rkl�k i��n neyledin garda�

 

Ka�ma sen ka�t�k�a �akal y�r�yor

Bozkurt Ota��nda itler �r�yor

Bozkurt bana daim bir sual soruyor

Bug�n T�rkl�k i��n neyledin garda�

 

A��k Turani der ya��m yirmidir

Ekme�im kat���m t�fenk mermidir

H�cceti delilim akan kan�md�r

BUG�N TURAN ���N NEYLED�N GARDA�

 

 

''TANRI T�RK�, T�RES�N�, T�RK�ES�N�, TURANINI KORUYACAKTIR


Ar�iv
Tarih: 19.07.2009 Okunma: 731

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?