OLDUN, Oktay teli

GENEL HABERLER - 16.06.2009

 

S�z ola kese sava�,

S�z ola kestire ba�,

S�z ola aulu a�,

Yaile bal ede bir s�z.

Yunus Emre

 

 

Oktay ��teliBaharda tomurcuktun
A��ld�n �i�ek oldun
Kimseyle konu�mazken
�ak�yan b�lb�l oldun

��imde bir �zlemdin
Unutuldun el oldun
G�l���n pek g�zeldi
��z�lmez hece oldun

G�nl�m�n sultan�yd�n
�ekilmez bela oldun
Dillerde destan iken
S�ylenmez biri oldun

Seni sevmek istedim
�mr�me bedel oldun
Kanayan bu g�nl�me
Han�eri vuran oldun

Nice s�zler vermi�tin
Vefas�z biri oldun
Y�kseklerden u�ard�n
Yer ile yeksan oldun

 

Ar�iv

Tarih: 16.06.2009 Okunma: 657

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?

�zg�r deniz

16.05.2009 - 12:18

su� dini iyi ��retemeyen yap�da..... sonra da insanlar su�lan�yorlar. evet insanlarda da su� var ama...in�aallah din bundan sonra ger�ek mecras�nda yol al�r ve ya�an�l�r... sayg� umut muhabbet... �imdi burada en rezili nerid can�m abim bilir misiniz.... ALLAHSIZLARIN bu �eyi f�rsat bilerek M�sl�manlara sald�rmas�... halbuki yapt�klar�yla bu ortam� yaratanlar bizatihi kendileri ama bunu anlayamayacak kadar acizler ya da anlamayacak kadar k�stahlar..... sayg�yla tekrar...elbet sizlerin e bizlerin y�re�i yan�yor ve o yang�nla konu�uyor--uz...

O�UZ T�RK�

16.05.2009 - 19:09

"Benim memurum i�ini bilir" diyen, devlet adamlar� ��karan toplum da bu �ok normal herhalde!!!

�zg�r deniz

16.05.2009 - 12:18

su� dini iyi ��retemeyen yap�da..... sonra da insanlar su�lan�yorlar. evet insanlarda da su� var ama...in�aallah din bundan sonra ger�ek mecras�nda yol al�r ve ya�an�l�r... sayg� umut muhabbet... �imdi burada en rezili nerid can�m abim bilir misiniz.... ALLAHSIZLARIN bu �eyi f�rsat bilerek M�sl�manlara sald�rmas�... halbuki yapt�klar�yla bu ortam� yaratanlar bizatihi kendileri ama bunu anlayamayacak kadar acizler ya da anlamayacak kadar k�stahlar..... sayg�yla tekrar...elbet sizlerin e bizlerin y�re�i yan�yor ve o yang�nla konu�uyor--uz...

O�UZ T�RK�

16.05.2009 - 19:09

"Benim memurum i�ini bilir" diyen, devlet adamlar� ��karan toplum da bu �ok normal herhalde!!!