AIR KAN KAYBI, Atilla lhan

GENEL HABERLER - 06.06.2009

S�z ola kese sava�,

S�z ola kestire ba�,

S�z ola aulu a�,

Yaile bal ede bir s�z.

Yunus Emre

 

 

Atilla �lhan

 

 
Biz yaln�zl�ktan do�duk o da�da�al� sudan
Biz yani Erdo�an, Ay�enur, Ali ve Ahmet
Birka� litre kan bir hayli kemik epeyce korku
Sanki bir tesbih koptu tane tane savrulduk
K�y k�y bucak bucak memleket memleket
Yani Afyon, Adilcevaz, Ak�ada�, Turgutlu
Birka� litre kan bir hayli kemik epeyce korku

Buzlu mehtap al�ak�a kesmi�ti yolumuzu
B�t�n kap�lardan a��k�a kovulmu�tuk
Silah�m�z avcumuza yap��m��t� so�uktan
Biz yani Erdo�an, Ay�enur, Ali ve Ahmet 
Birka� litre kan bir hayli kemik epeyce korku
Kestiremedik ne yapt���m�z� kim oldu�umuzu
Sanki bir tesbih koptu tane tane savrulduk
K�y k�y bucak bucak memleket memleket
Yani Afyon, Adilcevaz, Ak�ada�, Turgutlu
Birka� litre kan bir hayli kemik epeyce korku

Ne kadar korkmu�tuk elimizden tutmad�lar
Do�rudur kendi i�imizde darald���m�z
Kim neyi savundu bilinmez nereye kadar
Biz yani Erdo�an, Ay�enur, Ali ve Ahmet
Ba�ka bir yaln�zl�kta bo�ulduk / havas�zl�ktan
Sanki bir tesbih koptu tane tane savrulduk
K�y k�y bucak bucak memleket memleket
Ne solculu�umuz solculuktu ne sa�c�l���m�z
Karanl�k bir kap� �l�p �st�m�ze kapand�lar
Kimse bizi sevmedi / a��r kan kayb�y�z

 
Ar�iv

Tarih: 06.06.2009 Okunma: 656

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?

�zg�r deniz

08.05.2009 - 18:51

insanlar y�reklten samimi olup samimi sorgulama yapmad�k�a bulduklar� saf hakikate boyun e�medik�e ve son tahlilde kapitalizm denilen soysuz ve vah�i melaneti bu kutsal topraklardan silmedik�e hep ac� �ekecek...ve kimse kusura bakmas�n bu su�a bizlerde orta��z...��nk� saf ger�e�i g�re g�re muhalif oluyoruz...samimi olam�yoruz bir t�rl�...liderlerin ve ideolojilerin kurban� oluyoruz...saf ger�e�ide bize �unu derler bunu derler diyerek te�et ge�iyoruz... seni senden daha iyi bilene y�nelmezsen seni kendine y�neltenler ezerler ve it gibi ya�at�rlar...hayat�n kanunu bu...b�t�n krizler kapitalizmin sonucudur...pis kapitaliztlerin domuz gibi her �eyi yutup yok etmeleridir...insan insan oldu�unu bilecek...�u anlatt�klar�n�z hep bu melun sistemin sonucudur bence can�m abim...en derin sayg� ve umutla can�m abim....

�zg�r deniz

08.05.2009 - 18:51

insanlar y�reklten samimi olup samimi sorgulama yapmad�k�a bulduklar� saf hakikate boyun e�medik�e ve son tahlilde kapitalizm denilen soysuz ve vah�i melaneti bu kutsal topraklardan silmedik�e hep ac� �ekecek...ve kimse kusura bakmas�n bu su�a bizlerde orta��z...��nk� saf ger�e�i g�re g�re muhalif oluyoruz...samimi olam�yoruz bir t�rl�...liderlerin ve ideolojilerin kurban� oluyoruz...saf ger�e�ide bize �unu derler bunu derler diyerek te�et ge�iyoruz... seni senden daha iyi bilene y�nelmezsen seni kendine y�neltenler ezerler ve it gibi ya�at�rlar...hayat�n kanunu bu...b�t�n krizler kapitalizmin sonucudur...pis kapitaliztlerin domuz gibi her �eyi yutup yok etmeleridir...insan insan oldu�unu bilecek...�u anlatt�klar�n�z hep bu melun sistemin sonucudur bence can�m abim...en derin sayg� ve umutla can�m abim....