OTUZBE YA R, Cahit Stk Taranc

GENEL HABERLER - 26.05.2009

Cahit S�tk� taranc�


Ya� otuz be�! yolun yar�s� eder.
Dante gibi ortas�nday�z �mr�n.
Delikanl� �a��m�zdaki cevher,
Yalvarmak, yakarmak nafile bug�n,
G�z�n�n ya��na bakmadan gider.


�akaklar�ma kar m� ya�d� ne var?
Benim mi Allah’�m bu �izgili y�z?
Ya g�zler alt�ndaki mor halkalar?
Neden b�yle d��man g�r�n�rs�n�z,
Y�llar y�l� dost bildi�im aynalar?


Zamanla nas�l de�i�iyor insan!
Hangi resmime baksam ben de�ilim.
Nerde o g�nler, o �evk, o heyecan?
Bu g�ler y�zl� adam ben de�ilim;
Yaland�r kayg�s�z oldu�um yalan.


Hayal meyal �eylerden ilk a�k�m�z;
Hat�ras� bile yabanc� gelir.
Hayata beraber ba�lad���m�z,
Dostlarla da yollar ayr�ld� bir bir;
Gittik�e art�yor yaln�zl���m�z.


G�ky�z�n�n ba�ka rengi de varm��!
Ge� fark ettim ta��n sert oldu�unu.
Su insan� bo�ar, ate� yakarm��!
Her do�an g�n�n bir dert oldu�unu,
�nsan bu ya�a gelince anlarm��.


Ayva sar� nar k�rm�z� sonbahar!
Her y�l biraz daha benimsedi�im.
Ne d�n�p duruyor havada ku�lar?
Nerden ��kt� bu cenaze? �len kim?
Bu ka��nc� bah�e g�rd�m tarumar?


Neylersin �l�m herkesin ba��nda.
Uyudun uyanamad�n olacak.
Kim bilir nerde, nas�l, ka� ya��nda?
Bir namazl�k saltanat�n olacak,
Taht misali o musalla ta��nda.

 

 

Ariv

Tarih: 26.05.2009 Okunma: 658

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?

�zg�r deniz

30.04.2009 - 15:52

in�aallah hay�rl�s� olur.....soru her �eyin anahtar�d�r amma cevab�n� aramak ko�uluyla....s�ylenenlere kar�� keskin sorular do�rultmad�k�a net cevaplar asla a���a ��kmaz....bu �lkede M�SL�MAN T�RK �OCU�UNUN HAK�M�YET�N� sa�lamamak ad�na her �eyi yapacak kadar g�z� d�nm�� hainler vard�r muhakkak...umutla sayg�yla can�m abim....

�zg�r deniz

30.04.2009 - 15:52

in�aallah hay�rl�s� olur.....soru her �eyin anahtar�d�r amma cevab�n� aramak ko�uluyla....s�ylenenlere kar�� keskin sorular do�rultmad�k�a net cevaplar asla a���a ��kmaz....bu �lkede M�SL�MAN T�RK �OCU�UNUN HAK�M�YET�N� sa�lamamak ad�na her �eyi yapacak kadar g�z� d�nm�� hainler vard�r muhakkak...umutla sayg�yla can�m abim....