GRELM MEVLA NEYLER? Erzurumlu brahim Hakk

GENEL HABERLER - 15.05.2009

Tefvizname

Hak �erleri hayr eyler
�rif an� seyreyler
Zan etme ki gayreyler
Mevl� g�relim neyler.Neylerse g�zel eyler

Sen Hakk’a tevekk�l k�l
Sabreyle ve r�z� ol
Tevfiz it ve rahat bul
Mevl� g�relim neyler.Neylerse g�zel eyler

Kalbin ana berk eyle
Takd�rini derk eyle
Tedbirini terk eyle
Mevl� g�relim neyler.Neylerse g�zel eyler

Bil k�d�-i h�c�ti
Terk eyle m�r�d�t�
K�l ana m�nac�t�
Mevl� g�relim neyler.Neylerse g�zel eyler

Bir i�i mur�d itme
Hak’dand�r O red itme
Old�ysa in�d itme
Mevl� g�relim neyler.Neylerse g�zel eyler

Hakk’�n ol�cak i�ler
Ol hikmetini i�ler
Bo�dur gam u te�vi�ler
Mevl� g�relim neyler.Neylerse g�zel eyler

Hep i�leri f�y�kd�r
Neylerse muv�k�fd�r
Birbirine l�y�kd�r
Mevl� g�relim neyler.Neylerse g�zel eyler

Dilden gam� d�r eyle
Tefviz-i um�r eyle
Rabbinle huz�r eyle
Mevl� g�relim neyler.Neylerse g�zel eyler

Sen adli zul�m sanma
Sabr it sak�n o sanma
Teslim ol oda yanma
Mevl� g�relim neyler.Neylerse g�zel eyler

Dime �u ni��n ��yle
Bak sonuna sabr eyle
Yerincedir ol �yle
Mevl� g�relim neyler.Neylerse g�zel eyler
Hi� kimseye hor bakma
Sen nefsine yan ��kma
�ncitme g�n�l y�kma
Mevl� g�relim neyler.Neylerse g�zel eyler

M�’min i�i reng olmaz
�rif dili teng olmaz
�k�l huyu cenk olmaz
Mevl� g�relim neyler.Neylerse g�zel eyler

Ho� sab�r cemilimdir
Allah ki vekilimdir
Takd�r kef�limdir
Mevl� g�relim neyler.Neylerse g�zel eyler

Her dilde �n�n ad�
Her kulad�r imd�d�
Her c�nda an�n y�d�
Mevl� g�relim neyler.Neylerse g�zel eyler

N���r kalacak yerde
Derm�n ider ol derde
N�gah a�ar ol perde
Mevl� g�relim neyler.Neylerse g�zel eyler

Her kuluna her anda
Her anda o bir ��nda
Geh kahr u geh ihs�nda
Mevl� g�relim neyler.Neylerse g�zel eyler

Geh mu’ti vu geh m�ni’
Geh h�f�d u geh r�fi’
Geh d�rr u gehi n�fi
Mevl� g�relim neyler.Neylerse g�zel eyler

Geh abdin ider �rif
Her kalbi O’dur s�rif
Geh eym�n u geh h�if
Mevl� g�relim neyler.Neylerse g�zel eyler

Geh kalbini bo� eyler
Geh a�k�na d�� eyler
Geh halk�n� ho� eyler
Mevl� g�relim neyler.Neylerse g�zel eyler

Az ye az uyu az i�
Dil g�l�enine gel g��
Ten mezlebesinden ge�
Mevl� g�relim neyler.Neylerse g�zel eyler

Bu n�s ile yorulma
Kalbinden �ra� olma
Nefsinle dahi kalma
Mevl� g�relim neyler.Neylerse g�zel eyler

Ge�mi�le geri kalma
H�l ile dahi olma
M�stakbele hem dalma
Mevl� g�relim neyler.Neylerse g�zel eyler

Hem dem �ni zikreyle
Hayr�n-� Hak ol s�yle
Zirekli�i koy ��yle
Mevl� g�relim neyler.Neylerse g�zel eyler

Gel hayrete dal bir yol
Koy gafleti h�z�r ol
Kendin unut an� bul
Mevl� g�relim neyler.Neylerse g�zel eyler

Her s�zde bir nasihat var
Her i�de gan�met var
Her nesnede zinet var
Mevl� g�relim neyler.Neylerse g�zel eyler

Hep rumuz ve i��retdir
Hep ayn-� in�yetdir
Hep g�m�z ve bi��retdir
Mevl� g�relim neyler.Neylerse g�zel eyler

Bil elsine-i halk�
��ren ebed u hulki
Ekl�m-� Hak ey Hakk�
Mevl� g�relim neyler.Neylerse g�zel eyler

Vallah g�zel etmi�
Tallah g�zel etmi�
Billah g�zel etmi�
Allah g�relim netmi�.Netmi�se g�zel etmi�.  Ar�iv


Tarih: 15.05.2009 Okunma: 718

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?

Osman GEN�

22.04.2009 - 15:51

Oktay Bey..........�ok g�zel bir yaz� te�ekk�rler....Bilmeyenler okusunda belki birazda olsun ki�ilik erdemine ererler.....sayg�yla

Osman GEN�

22.04.2009 - 15:51

Oktay Bey..........�ok g�zel bir yaz� te�ekk�rler....Bilmeyenler okusunda belki birazda olsun ki�ilik erdemine ererler.....sayg�yla