PERŞEMBE, RAKAMI, EŞİTLİĞİ SAĞLAYIN

KİTAP; SANAT ÂLEMİ - 10.05.2009

Per�embe

D�n yar�n olsa bug�n per�embe olurdu diyen biri bu c�mleyi hangi g�n s�ylemi�tir?

*   *   *   *   *

21 Rakam�

1,4,6 ve 7 rakamlar�n� birer kere kullanarak 21‘i nas�l buluruz?

*   *   *   *   *

E�itli�i Sa�lay�n

a,b,c,d,e,f ,k,l,m s�f�rdan ve bir birinden farkl� rakamlar olmak �zere ve her rakam� bir kere kullanmak ko�uluyla bu rakamlar�  (ab)/(cd)+(ef)/(klm)=7 �eklinde yazarak e�itli�i sa�lay�n.

Parantezler kar��mas�n diye eklendi.

Buradakiler d���nda herhangi bir matematiksel  i�leme izin verilmiyor  sadece  rakamlar� yaz�yoruz.

Matematiksel i�lem sadece buradakiler…

Rakamlar�n yerleriyle  oynayabiliriz.

 

Ar�iv

Tarih: 10.05.2009 Okunma: 724

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?