BLMEZ ONLAR, Ramazan Kurt

GENEL HABERLER - 28.02.2009

S�z ola kese sava��,

S�z ola kestire ba�,

S�z ola aulu a�,

Ya ile bal ede bir s�z.

Yunus Emre

 


B�LMEZ ONLAR


Tekbir �ekip g�zya��n� d�kmeyen,
Yelimizi, selimizi ne bilsin!
�ehit verip hakka boyun b�kmeyen,
Alimiz’i, Velimiz’i ne bilsin!

Al��m�� harama, k�zarmaz y�z�!
Alemin mal�nda doymuyor g�z�!
Tarzanca konu�ur,bilinmez s�z�!
�limizi, dilimizi ne bilsin!

Mahremini ��hret i�in a�anlar,
�oban� g�r�nce ko�a ka�anlar,
Orda, burda pop�lizim sa�anlar,
Elimizi, telimizi ne bilsin!

Ar� kovan�nda baldaki karga,
Fincan�n i�inde faldaki karga,
G�n�l bah�esinde daldaki karga
�al�m�z�, dal�m�z� ne bilsin!

Elinde �ncil’i, takkesin takm��..
�slam’� horlam�� mumlar� yakm��.
Y�ce Peygamber’e �a� g�zle bakm��.
Ulumuzu, kulumuzu ne bilsin!

Pamukyan’�m diye yay�lm�� �n�.
Tarihi su�lam�� unutmu� d�n�.
Ermeni g�l�nde y�zer k�� g�n�.
Al�m�z�, sal�m�z� ne bilsin!

Yetimin hakk�n� bilerek yiyen,
Y�lan�n ba��na day�ms�n diyen,
Mecliste yallan�p da�lara siyen,
�l�m�z�, g�l�m�z�,ne bilsin!

Ramazan’�m der ki h�zland� tren.
Bozkurdu g�r�nce �o�ald� �ren.
Haram ekme�ine kin ya��n s�ren,
Yolumuzu, kolumuzu ne bilsin!

Nisan 2008

 

 

Ariv

Tarih: 28.02.2009 Okunma: 638

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?

�zg�r deniz

06.02.2009 - 16:17

g�zeldi efendim. te�ek�rler. sayg�yla umutla

�zg�r deniz

06.02.2009 - 16:17

g�zeldi efendim. te�ek�rler. sayg�yla umutla