AH BE GARDAIM, Osman Gen

GENEL HABERLER - 24.02.2009

  Osman Gen�

Otuz iki sene oldu mu bilmem,
Seni �ok �zledim ah be garda��m.
Akar da g�z�m�n ya��n� silmem
Halimiz peri�an ah be garda��m.

G�nlerim ge�iyor korku i�inde,
Yolunu g�zlerim turna g���nde,
Kep�e oldum kara kazan i�inde
Hep seni arad�m ah be garda��m.

Anlatsam halimi sende dinlesen,
Dinlesen de benim gibi inlesen.
Haramiler de�il art�k yol kesen,
Sadrazam, vekili ah be garda��m.

�k�z bulamazd�k satt�k meray�,
Ba�, bah�e yetmedi hatta seray�,
Sen gittikten sonra sorma buray�,
Ne �k�zler geldi ah be garda��m.

G�ne�ten yand�k�a ka�t�k serine,
Fazladan konu�sam ka�ar derine,
Ya��z atlar gitti, onun yerine
E�ekler �o�ald� ah be garda��m.

Art�k ac�tm�yor batsa da diken,
Y�lan�n zehrine a��na iken,
Bize kucak a��p gizlice sokan,
Akrepler t�redi ah be garda��m.

S�rt�n sa�lam, postun kal�n de�ilse,
�a�ma kurt �akal’a boyun e�erse,
Kanunda g��l�den yana me�erse,
Hukuk can �eki�ir ah be garda��m.

Namussuz olman�n tad�na doyduk.
Yetimi, �ks�z� daha da soyduk.
Paray� kap�nca d�zene uyduk,
K�reselci olduk ah be garda��m.

D���n, ister a�la, istersen sevin,
Kap�s� k�pekli g�rkemli evin,
G�lgesinden korkup, gizlenen devin
Durumuna d��t�k ah be garda��m.

Tarihte onlarca devleti kurdum,
Mazlumun yan�nda, zalime vurdum.
�imdi istemiyor beni �z yurdum
T�rk olmak ne zor i� ah be garda��m,,,

2008

 

Ariv

Tarih: 24.02.2009 Okunma: 633

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?

oktay ��teli

02.02.2009 - 23:50

�lgi ve alakan�za �ok te�ekk�r ederim.Sayg�lar...

oktay ��teli

02.02.2009 - 23:50

�lgi ve alakan�za �ok te�ekk�r ederim.Sayg�lar...