ANILAR, Oktay teli

GENEL HABERLER - 20.02.2009

S�z ola kese sava��,

S�z ola kestire ba�,

S�z ola aulu a�,

Ya ile bal ede bir s�z.

Yunus Emre

 

  Oktay ��teli


G�ne�in bat���n� seyrederken,
G�n�n sessizli�inde seni buluyorum.
Seni an�yorum, seni ya��yorum.
Yaln�zl���m� hissetmiyorum.
��nk� sen vars�n benli�imde.
Sonra da�lar var, a�a�lar, ku�lar var.
Ve g�lgeler uzay�p gidiyor i�te.
Yava� yava� ak�ama yakla��rken,
Ufkun g�zelli�inde b�y�leniyorum.
Kendimi bulutlar�n �st�nde hissediyorum.
Sanki g�klere eri�iyorum.
Evren o kadar g�zel ki d���n�yorum,
Papatyalar, gelincikler toplad���m�z,
Birlikte dola�t���m�z k�rlar geliyor akl�ma.
Ve �l�k esen r�zgar�n,
Tenime dokundu�unu hissediyorum.
Ba��m� kald�r�yorum,
K�rlang��lar u�uyor g�ky�z�nde,
Bir g�ne galip gelmi��esine.
Da�larda ise bir s�kun var,
G�r�nenin g�r�lmeyenin �tesinde.
Sonra �ocuklu�umuzun ge�ti yerler,
Oyun oynad���m�z sokaklar,
Ve harman yerleri geliyor akl�ma.
U�u�an kelebekleri yakalamak i�in,
Nas�l ko�u�turdu�umuzu hat�rl�yorum.
Hele ate� b�cekleri toplad���m�z,
Geceleri hi� unutam�yorum.
Alaca karanl�klar ��kerken,
Seni bekliyorum, seni seviyorum.
A�ustos b�cekleri ise hala �t�yor,
Zaman� durdurun, durdurun dercesine…

 

 

Ariv

Tarih: 20.02.2009 Okunma: 628

YORUMLAR

Yorumunuzu ekleyin.

�sim: *

E-posta Adresiniz: *

* (E-posta adresiniz payla��lmayacakt�r.)

Yorum: *

G�venlik Sorusu:
T�rkiye'nin ba�kenti neresidir?