Japonya’daki elektrik tüketiminde güneş enerjisinin payı ilk defa nükleeri geçti

YEŞİL GAZETE


facebook sharing button
whatsapp sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
email sharing button
print sharing button

Japonya Sürdürülebilir Enerji Politikaları Enstitüsü’nün hesaplamasına göre 2020 yılında ülkede öz tüketim dahil olmak üzere, elektrik tüketimindeki yenilenebilir enerji kaynak payı yüzde 20,8’e ulaştı. Bu oran bir yıl önce yüzde 18,5, 2014’te ise yüzde 12,1 idi.

Güneş enerjisinin payı ise ilk kez hidroelektriği de geride bırakarak yüzde 8,5’e ulaştı. Böylece güneş ülkenin birincil yenilenebilir enerji kaynağı oldu. Japonya’nın güneş enerjisi kurulu gücü 2020 sonunda 71 GW’ı aşmıştı.

Yeşil Ekonomi’nin aktardığına göre bu dönemki tüketimde hidroelektrik santrallerinin payı yüzde 7,9, biyokütlenin yüzde 3,2, rüzgâr enerjisinin yüzde 0,86, jeotermal enerjinin ise yüzde 0,25 olarak kaydedildi.

Fosil en büyük paya sahip

Bununla birlikte fosil yakıtlar ülkenin elektrik tüketimindeki en büyük paya sahip olmaya devam etti.  Ülkenimn 2020 yılı elektrik tüketiminin yüzde 35,4’ü LNG, yüzde 27,6’sı ise kömürlü termik santraller ile karşılandı. Nükleer enerjinin payı ise yüzde 4,3 oldu.

Japonya 2050 yılında sera gazı emisyonlarını sıfırlama taahhüdünde bulundu. Daha önceden ülke 2050 yılına kadar emisyonlarını yüzde 80 azaltacağını söylüyordu.

Her ne kadar bu taahhüt sevinçle karşılansa da sıfır emisyona ulaşmak için nükleer enerjiye yeniden dönmesi endişe konusu...

x   x   x

ÖNERİ

https://www.youtube.com/watch?v=8C8ejusJRtg&t=68s

JAPONLAR, Mehmet Akif ERSOY

Tarih: 20.04.2021 Okunma: 118