ŞAİR SUAT ZOBU'DAN, YÜZÜNCÜ YILA YÜZ KIT'A

GENEL HABERLER

Haber Analiz: İ. Hakkı Cengiz

Usta şair, Suat Zobu, titiz bir çalışmayla, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı için tam yüz kıt'alık bir şiir kaleme almış. Türk tarihinin ve genç Cumhuriyet'in de bir özeti olan bu eser, bir belge ve destan niteliğinde... Eser tekrar tekrar okunacak güzellikte ve değerde...
Usta şairi bu yoğun ve başarılı çalışması dolayısıyla tebrik ediyorum. 
Türk milletinin bir ferdi olarak, yüz kıt'alık şiirin her bir kıt'asından kıvanç  ve gurur duydum. Sayın Suat Zobu'ya şükranlarımı sunarım. Ben fazla uzatmadan, sözü usta şaire bırakıyorum:

Yüzüncü Yılımıza 100 Kıta


100 kıta için söz vermiştim.
-
İnanıyorum ki Cumhuriyet, birkaç yılın değil Türk Tarihimizdeki binlerce yılın birikimidir. ATATÜRK ise bu birikimin zirvesidir.

Ne mutlu Türk’üm diyene.
---------
Her şeyden azizdir benim vatanım
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
Ana bellemişim yok başka tanım
Atadan armağan veririz önem
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Nuh (as) Peygamber insanlığın piridir
Yafes Atam oğullardan biridir
Oğlu Türk, Türklüğün en baş eridir
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Türklüğün Atası Olcay’dan beri
Demişler dünyanın vatan her yeri
Yönünüz Batı’ya gidin ileri
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’mTürTürkiye’m
-
Oğuz Kaan nesli yirmi dört boyum
Tanrı Dağlarından akıyor suyum
Ölene dek böyle, değişmez huyum
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Mete Kağan çoktan koymuş kuralı
Değişir mi dünya durdu duralı
Yesevi’si orda Yunus buralı
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Alper Tunga kırk yıl savaştı Farsla
Hileyle kıydılar düşmanlar hırsla
Tomris Han öcünü koymadı harsla
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Çiçi Han dedi ki “ölebiliriz
Ölür de yeniden binler geliriz
Hür yaşamak nedir iyi biliriz”
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Türk’ün illerine haber salındı
Kurultay toplandı karar alındı
Davullar çalındı toy’da kalındı
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Tanrı Dağı uzak değil yanımda
Ötüken’in dağı taşı anı’mda
Oğuz Kağan nefesi var canımda
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Orhun yazıtında taşta anı’dır
Taşlara işlenen şeref şanıdır
Hürriyet istiklal Türk’ün canıdır
Dilerim her zaman ÖZGÜRÜM DİYEM
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
İnsanlık yaşıtım aynı yaştayız
Milletler içinde biz en baştayız
Hayatta kalmaya son savaştayız
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Alparslan sonsuza açtı kapıyı
Türklerin eline verdi tapuyu
Sağlam temellere kurdu yapıyı
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Süleyman Şah Fırat Su’dan geçerken
Şehadetin şerbetini içerken
Eşhedüyle bu dünyadan göçerken
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Soma Kula Cihanbeyli Kulu’ya
Damga vurmuş Erzurum’a Bolu’ya
Selçuklu yerleşmiş Anadolu’ya
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Fatih İstanbul’u boşa almadı
Şehitler boşuna şehit olmadı
Yavuz boştan yere çöle dalmadı
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Burada oluşmuş tarih sırası
Doğuya Batıya eşit arası
Dünyanın merkezi tam da burası
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Böylece yaratmış Yaradan ezel
Üç yanı denizdir konumu özel
Arsamız değerli yerimiz güzel
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Yürü Atatürk’ün aydın izinde,
Çetin yollar büyümesin gözünde,
Azmin dirayetin olsun dizinde,
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Kardeşin kardeşe olamaz kini,
Birdir Yaradan’ı hem birdir dini,
Düşmanlıklar karartmasın içini,
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Amerika Rusya halinden bilmez,
Kara günde kimse yanında kalmaz,
Bizim bizden başka dostumuz olmaz,
Farkına varayım ben bunu diyem
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Övünmek gereksiz bilenler bilir
Vatanını sever uğrunda ölür
Türkün asaleti tarihten gelir
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Hain olan birbiriyle yarıştı
Düşmanım düşmanı ile barıştı
Suriye dağıldı Irak karıştı
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Ülkeler düşünün kapalı saha
Seçme ve seçilme yasaktır daha
Bizler medeniyiz şükür Allah’a
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Iğdır Muğla aynı yürek atıyor
Hepsinin gönlünde aslan yatıyor
Kardeşliği kardeşliğe katıyor
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Doğruyu söylemek gerekse eğer
Çok çok ilerisi görülmüş meğer
Kadına değer var insana değer
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Tuzaklar kurulur pusuda bekler
Ürüm ürüm ürür itler köpekler
Türk oğlu sabrına sabırlar ekler
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
İftira diz boyu pislik diz boyu
Nasırlaşmış kini koyu mu koyu
Uyuma gör ihaneti, Türk soyu
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Türk oğlu Türk’sün sen bir çıra yak ta
Atandan örnek al geçmişe bak ta
Her zaman Milletim dimdik ayakta
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Gafiller bilerek ahkam kesse de
Akılları sıra tersten esse de
Sanki umurunda, dağa küsse de
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Aşağılık duyup küçük gören var
Düşmandan tarafa hüküm veren var
Bu ülkeyi maalesef yeren var
Hazırım her zaman bedel ödeyem
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Kızılırmak Seyhan Sakarya burda
Fırat ile Dicle can verir yurda
Aras Asi Meriç duruyor orda
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Ağrı Süphan Erciyes’im dumandır
Palandöken derler karı yamandır
Dört mevsim yaşanır türlü zamandır
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Vatan sevgisiyle dolu kotamız
Seksen beş milyonuz hepimiz TAM’ız
"İt ürür kervan yürür" der atamız
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Yorulduk yıprandık rahat olmadık
Bu güzel ülkeyi yolda bulmadık
Bir karışı para verip almadık
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Soysuz düşman işgal etmiş vatanı
“Hasta Adam” imiş konulan tanı
Yokluklar içinde yazmış destanı
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Sorun birikmişti dağlar kadardı
Ne silah ne mermi ne para vardı
Azimli bir önder geldi kurtardı
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Alpaslan savaştı Fatih savaştı
Gemiler karadan dağları aştı
Ruslar afalladı İngiliz şaştı
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Kolay mıdır Mercidabık Çaldıran
Seyit Onbaşı’mız gülle kaldıran
Türkün azmi İstanbul’u aldıran
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Askerleri fazla silahlar katlı
Geldiler sürüyle çoğunluk atlı
Hatırla! Yunana SET’ti Polatlı
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Türkoğlu şanın var senin dününde
Kalmıştın ya sanki mahşer gününde
Durdurmuştuk Sakarya’nın önünde
Karlofça’dan beri bir ilkti o dem
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Yıkılmış devletler devrilmiş taçlar
Ermeni zulmünden olmuş Kaçkaç’lar
Tapumuzdur Malazgirtler Mohaçlar
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Urfa Karaköprü karadır taşı,
Milisler önünde Saip Yüzbaşı,
Kendisi kahraman gencecik yaşı,
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Kahramanmaraş’ın Sütçü İmamı
Adamlığın adam gibi adamı
Demiş "esarette açılmaz cami"
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Şahin Bey Antep’te gurur mu gurur
Yol vermez düşmana vurur ha vurur
Şehit Kamil yılmaz düşman kudurur
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Çaresiz kalmışız dibe vurunca
Bütün dünya Türk’e karşı durunca
İş değişmiş Atam Devlet kurunca
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
İflas etmiş bir bir bütün kurumlar
Daha da kötüye gitmiş durumlar
Ölüyor ölecek olmuş yorumlar
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Yirminci yüzyılın daha başında,
Düşman çizmeleri toprak taşında,
Zehir varmış Türk’ün ekmek aşında,
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Ondokuz Mayıs’ta çıkmış Samsun’a,
İngiliz Fransız şaşırmış buna,
Hayatını koymuş vatan yoluna,
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Bir yiğit gelmiş ki yaman mı yaman
Yedi düvele de vermemiş aman
Makus talihimi yendiği zaman
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Bizim şansımıza gelmiş Atatürk Atatürk
Yönetimi ele almış Atatürk Atatürk
Yüzyıl sonrasını bilmiş AtatürkAtatürk
Yolu yolumuzdur ilkesi ilkem
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Ağa paşa değil bir vatandaşım
Özgürüm mutluyum dik durur başım
Türkiye’m sendendir ekmeğim aşım
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Savaş yorgunuymuş millet fukara
Kararmış ufuklar karadan kara
Umut ile başkent olmuş Ankara Ankara
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Toprağında şehidimin kanı var,
Aziz bildik şerefi var şanı var,
Doğusu Batısı dört bir yanı var,
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Doğru yapmış ülkemizin mimarı
Düşünmemiş asla vurgunu kârı
Vatan millet demiş yokmuş çıkarı
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Uğruna savaştım kafamı yordum
Anadolu dedim yurdumu kurdum
Çorum benim Kars Van Erzurum yurdum
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Yurdumun üstünde binlerce bağa
Çeşitli tohumu ektim toprağa
Bir süre bekledi döndü yaprağa
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Cumhuriyet birikimdir mirastır
Medeniyet zaten Türklere hastır
Kölelikse Türk’e uymaz libastır
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Ben böyle bilirim böyle söylerim
Ülkem için Hak’ka niyaz eylerim
Almanya İtalya Çin’i neylerim
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Atatürk yolunda saygın ülkemiz
Barış dostluk ile dolu helkemiz
Atatürk İlkesi bizim ilkemiz
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Seksen beş milyon bir yürek atıyor
Hepsinin gönlünde aslan yatıyor
Kardeşliği kardeşliğe katıyor
Böyle davranırdı babamla dedem
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Kem gözle bakanın kör olsun gözü
Hain düşünenin silinsin izi
Senlik benlik olup bölmesin bizi
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
İnsansam insana olamaz öfkem
“Türk’üm çalışkanım doğruyum ilkem”
Tüm kötülüklerden arınsın ülkem
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Çoğunun derdi var özgür olmanla
Farkında ol ey Türk, her şeyi anla
Kan ile kazandık tümünü kanla
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
İnancımız kutsal duygumuz temiz
İyi günde kötü günde biriz biz
Yurdumuz her şeyden aziz mi aziz
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Bilge Kağan taşa yazmış, dün demiş
“Ey Türk titre ve kendine dön” demiş
“İşte budur sana doğru yön” demiş
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Birinci sınıfız şüphe olmasın
Mehmet’in yerini eller almasın
Hırlısı hırsızı yurda dolmasın
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Medeni dünya da yaşayın diye
Atamızdan bize büyük hediye
İlle cumhuriyet ille TürkiyeTürkiye
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Şimdi Cumhuriyet tam yüz yaşında
Beraber duralım suyun başında
Hakkımız var toprağında taşında
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
İstemem ülkemde yabanı el’i
Muhabbet gerekmez sivrilir dili
Uğramasın yaprağıma samyeli
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Türklüğün çıkmaza düşmüştü yolu
Her zaman omuzdan kırıktı kolu
Gördük dört yanımız hainle dolu
Haine soysuza önem veremem
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Biz yurdu severiz yüzde yüzelli
Adam olan adam aslından belli
Bu vatan bizimdir bizim temelli
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Yarınları bir canlardır gözünde
Yavrumuzun güller açsın yüzünde
Yürüyelim Atatürk’ün izinde
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Allah Türk yararmış hor görme sakın
Bizden ırak dur da ellere yakın
Irkçılıkmış safsatayı bırakın
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Biz bizi biliriz bizler biz idik
İnsanlığa çığır açan iz idik
Namertlere bükülmeyen diz idik
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Kardeşler barışık olmalı artık
Adalet yerini bulmalı artık
Kalpler sevgi ile dolmalı artık
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
“Ne Mutlu ki Türk’üm” yazmalı başa
Yazmalı en üste yazmalı taşa
Duyulsun fikrimiz gitmesin boşa
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Bu ülke bizimdir toprağı taşı
Zarar gelse herkes döker gözyaşı gözyaşı
Türkiye Türkündür her şeyin başı
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Şarkılar türküler hep böyle söyler
Bayrama garkolur şehirler köyler
Övünün ağalar sevinin beyler
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Ahmet Mehmet Ömer Hüseyin duysun
Temel’i Cemşit’i onlara uysun
Başını huzurla yastığa koysun
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Horon var Bar’ım var Halay çekerim
Toprağımdır alın teri dökerim
İnsanlık dererim dostluk ekerim
Tarihten bellidir aldığım meyvem
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Dilerim emekler gitmesin boşa
Muhtaç olunmasın ekmeğe aşa
Çok yaşa bayrağım ülkem çok yaşa
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Tarih boyu hür yaşadım yaşarım
Tuzak kursalar da bir bir aşarım
Atatürk’ten gelir bütün başarım
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Katliam yaptılar sanma tükendim
Yeri geldi yedi düveli yendim
Antep’te Maraş’ta Urfa’da bendim
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
İnkara kalkışmam yaratılışı
Bir gerek insanın içiyle dışı
Böyle gelmiş gider hayat akışı
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Hocalı’da yürek yaram duruyor
Benim kalbim Kerkük için vuruyor
İş Türk’e gelince her şey kuruyor
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Ben Türküm kara mı yazılmış yazım
Nedense dinmiyor yürekte sızım
Sakın ha unutma oğul’um kızım
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Bu coğrafyadayız Türk’üz elbette,
Demokratik yolda kutsal nöbette,
İçimize sinmiş, kemikte ette,
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Dünya insanlığı ilmi bağ’dalar
Çevremize bakın Orta Çağ’dalar
Medeniyet gelmez sanki dağdalar
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Biz bu coğrafyadan bin yıl öndeyiz,
İbremiz doğrudur doğru yöndeyiz,
Demokrasi varken iyi gündeyiz,
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Sütten yanmış ağzımızda dilimiz
“Ohhh be” deyip doğrulmamış belimiz
Kavrulsa da ateşlerde elimiz
Bende kalır elaleme diyemem
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Demokrasi nedir anlayan anlar
Barış kardeşlikle yaşasın canlar
Yurdumuzda mutlu olsun insanlar
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Sebep arıyorsan dizidir dizi
Bizden başka kimse düşünmez bizi
Tam da buradadır bu işin gizi
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Mehmedim sınırda gündüz ve gece,
Gözünde vatanı yüceden yüce,
Dilinde türküdür heceden hece,
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Ana baba kardeşsen işit bacım
Vatan sevincimdir acısı acım
Atatürk ilkesi başıma tacım
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Kompleks duymuyorum gütmüyorum kin
Çok aç kaldım susuz kaldım velakin
Devletsiz kalmadım o oldu ilkin
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Türkü, Kürdü, Lazı tümü buralı,
Hepsi de kardeştir değil aralı,
İnsanlığın kardeşliğin kuralı,
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Övünelim kardeş birlik içinde
Yaşayalım barış dirlik içinde
Hem huzurlu hem de hürlük içinde
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Dilerim Allah’tan düşmesin dara
Görünmez beladan almasın yara
Bahtı açık olsun olmasın kara
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Kurban toprağına kurban taşına
Albayrağım dikilmiştir başına
Şükür bu yıl girdi tam yüz yaşına
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m

Evveli Bismillah, ahir Bismillah,
Tam da yüz yıl oldu binbir maşallah,
Vatanıma zeval vermesin Allah,
Türklük sevdasıdır en büyük payem
Yaşa Cumhuriyet var ol Türkiye’m
-
Suat Zobu

Türkiye Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı kutlu olsun.

BİRLİK BÜTÜNLÜK İÇERİSİNDE NİCE YÜZYILLARA İNŞALLAH.
Tarih: 13.12.2023 Okunma: 878