Kanun teklifinden zeytinlikleri tehdit eden madde çıkartıldı: Bugün zeytin kazandı

YEŞİL GAZETE

facebook sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
messenger sharing button
email sharing button
snapchat sharing button

Elektirik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin, 33 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulmasının ardından çevre aktivistleri zeytinlik sahalarında madencilik faaliyetlerinin önünü açacak teklife karşı TBMM önünde bir araya geldi. Doğa savunucuları teklifin görüldüğü Bütçe Komisyonu görüşmelerine katıldı. Ekoloji aktivistlerinin katıldığı toplantıda kanun teklifinden zeytinliklere ilişkin birinci madde teklif metninden çıkartıldı. Vatandaşlar haberi sevinçle karşıladı.

Ne olmuştu?

Elektirik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin, 33 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kanun teklifi madencilik faaliyetlerinin, zeytinlik alanlarda yapılmasının önünü açacak nitelikte.

13 maddelik kanun teklifinin ilk maddesinde yer alan ifadelere göre zeytinlik alanlarda yürütülmesi planlanan madencilik faaliyetlerine “kayıp yaşanmadan, dengeli bir biçimde sürdürülmesi doğrultusunda” gibi bir açıklama getiriliyor.

Daha önce de 1 Mart 2022’de madencilik faaliyetlerinin zeytinlik sahalarında yapılmasına yönelik Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanmış ve bu yönetmeliğe karşı onlarca dava açılmıştı. Yönetmeliğin yürütmesi durdurulmuştu.

Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun ise söz konusu yönetmeliğin geçirilmesine engel.  Yürütmesinin durdurulmasının sebebi de kanuna ve kamu yararına aykırı oluşuydu.

Şimdi verilen Kanun Teklifi’nde ise amaçlanan yeni ekonomik ve sosyal gelişmelerle birlikte ülkenin artan elektrik ihtiyacının öncelikle yerli kaynaklardan karşılanması.

Ekoloji mücadelesi veren aktivistler Türkiye’de yıllardır toprağın enerjiden daha önemli olduğunu ve yenilenebilir enerjinin desteklenmesi gerektiğini belirterek madencilik faaliyetlerine karşı mücadele veriyor.

Daha önceki yönetmelikte de yine enerjiye vurgu yapılıyor, bu nedenle zeytinlik sahalarının da madencilik faaliyetlerine açılması öngörülüyordu.

Yeni Kanun Teklifi’nde ise zeytinciliği etkileyecek maddeye ilişkin şu ifadelere yer veriliyor:

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ruhsat sahibi veya rödövansçı olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlar veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının izin verilecek maden sahalarının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik vermek suretiyle taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yaran dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilir.”

Tarih: 17.12.2022 Okunma: 259