ABD'li ünlü tarihçi hayatını kaybetti

MİLLİYET

MİLLİYET

İngiliz asıllı ABD'li oryantalist tarihçi Bernard Lewis, 101 yaşında hayatını kaybetti.


İngiliz asıllı ABD'li oryantalist tarihçi Bernard Lewis'in hayatını kaybettiği bildirildi. İslam tarihi, Orta-doğu ve İslam-Batı ilişkisi hakkında uzman olan Lewis, Neo-conların da fikir babalarından biriydi.

BERNARD LEWIS KİMDİR?

Bernard Lewis (d. 31 Mayıs 1916, Londra, İngiltere), Amerikalı tarih?idir. Princeton Üniversitesi'nde profesördür. İslam tarihi ve İslam-Batı ilişkisi hakkında uzmanlaşmıştır. Ortadoğu hakkında uzmanlaşmış batılı uzmanlar arasında en çok okunan yazarlardandır. Yahudi kökenlidir ve George W. Bush'un danışmanlığını ya?mıştır.

Lewis, 1993 yılında Le Monde gazetesine verdiği bir demeçte 1915 yılında Ermenilerin Osmanlılar tarafından öldürülmesinin bir "soykırım" olmadığını, "savaşın bir yan ürünü" olduğunu söylemişti.[1] Paris'te bir mahkeme bunu Ermeni soykırımının inkarı olarak kabul etmiş ve tarih?iyi sembolik olarak 1 Frank para cezasına çarptırmıştı.

Londra Üniversitesi'nde eğitim gördü; yüksek lisansını Ortadoğu Tarihi yoğunluklu olmak üzere Tarih konusunda, doktorasınıysa İslam Tarihi konusunda ya?tı. Paris Üniversitesi'ndeki araştırmaları sırasında Türkçe öğrendi. 1938 yılında ders vermeye başladı. 1974'e kadar Londra Üniversitesi'nde, 1974-1986 arasındaysa Princeton Üniversitesi'nde hocalık ya?tı. 1998 yılında Atatürk Barış Ödülü'nü aldı. Araştırma alanları Ortaçağ İslam Dünyası, günümüz Ortadoğusu ve Osmanlı Devleti'dir.

Başlıca Ya?ıtları: The Arabs in History (1950); The Emergence of Modern Turkey (1961); The Assassins (1967); The Muslim Discovery of Europe (1982); The Political Language of Islam (1988); Race and Slavery in the Middle East: an Historical Enquiry (1990); Islam and the West (1993); Islam in History (1993); The Sha?ing of the Modern Middle East (1994); Cultures in Conflict (1994); The Middle East: A Brief History of the Last 2,000 Years (1995); The Future of the Middle East (1997); The Multiple Identities of the Middle East (1998); A Middle East Mosaic: Fragments of life, letters and history (2000).

Tü?kçede yayımlanmış ya?ıtla?ı: Mode?n Tü?kiye'nin Doğuşu (1988), İslam'ın Siyasal Söylemi (1993), O?tadoğu: Hı?istiyanlığın Doğuşundan Günümüze 2000 Yıllık Ta?ihi (1996), İslam Dünyasında Yahudile? (1996), Müslümanla?ın Av?upa'yı Keşfi (1997), Çatışan Kültü?le? - Keşifle? Çağında Hı?istiyanla?, Müslümanla?, Yahudile? (1999), O?tadoğu'nun Çoklu Kimliği (2000), Ta?ihte A?a?la? (2000), Alamut ?alesi ve Hasan El Sabbah(2012).

1998 yılında Atatü?k Ulusla?a?ası Ba?ış Ödülü'ne layık gö?üldü.

Tarih: 20-05-2018 Okunma: 609