Yerli Medya   |    Yabancı Medya   |    Faydalı Linkler
19 Ekim 2019 Cumartesi TSİ 20:50:29
» Anasayfa
» Sosyal
» Ekonomi
» Eğitim
» Siyaset
» Asayiş
» Teknoloji
» Sağlık
» Gündem
» Son Haber
» Çocuk
» Dünya
» Yerel
» Spor
» Kültür / Sanat
» Çevre
» Araştırmalar
» Takipteki Konular
» Foto Galeri
» Seri İlanlar Yeni
» Künye
     
Türkiye'de gerçekten bağımsız basın kuruluşu var mı?  
Hayır Bağımsız basın kuruluşu yok.
Evet Bağımsız basın kuruluşları var.
 
» En Çok Okunanlar
   
 
» Gerekli Linkler
    
 
 
Bizce Daha Önemli Olan 10 Haber
 
 
Adaletli Bir Dünya İçin Yıldız kardeşlerden mini bir adım
ANKETE KATILIN  
'HUTBELERDE YOLSUZLUKLA İLGİLİ AYETLER NEDEN YOK?'  
YARATICI GÜÇ KAVRAMI  
2. YAHUDİ DEVLETİ İÇİN AÇIK DAVET  
Dürüst Muhabirlere Bir Haber 
SENA KABARTMA HARFLERDEN HİKÂYE OKUDU 
125 BİN TÜRKMEN ÇÖL ORTASINDA YARDIM BEKLİYOR  
Türk aydınlarından iktidara milli uyarı!  
Adalet
     
 
OYLARIMIZ ÖNSEÇİM YAPAN PARTİYE.................................... Bu kampanya...
Devamı >
 
     
 
  HOŞGÖRÜ 
  KİRLİ HAVA, CÜZDANLAR VE VİCDANLAR
12.10.2019
 
  İsmail Hakkı CENGİZ 
hacengiz@gmail.com  
 
  Düşünce Vadisi 
  ELLERİMİZİN ÜRÜNÜ...
17.10.2019
 
  Özgür DENİZ 
 
 
  GERÇEKLER 
  SSCB ve Sosyalist-Komünist ideolojiye takılıp kalmış olanlar…! (1)
12.06.2019
 
  Adnan PELVANLAR 
 
 
  İNSANCA 
  EKONOMİ- YATIRIM: ‘TÜRKİYE HİÇ BU KADAR CAZİP OLMADI’
16.02.2019
 
  Neslihan KORUTÜRK 
 
 
  GÖZÜN GÖRDÜĞÜ 
  Bir başarı öyküsü…
22.09.2019
 
  Hüseyin ŞİNASİ 
 
 
  DUYGULAR, ŞİİRLER 
  YİĞİTLİĞİM İÇİN HÜZÜNDÜR,ZÜLDÜR
13.05.2019
 
  Orhan AFACAN 
 
 
  MİSAFİR YAZAR KÖŞESİ 
  EĞTİM SİSTEMİMİZDE MATEMATİĞİN SOSYAL BİLİMLERLE DANSI, Lütfiye KADER
21.05.2019
 
  GENEL HABERLER Misafir Yazar 
 
 
  HAYATIM SPOR 
  Bütün Yarışmacıların Kazandığı Bir Spor Dalı: DAĞCILIK
24.03.2019
 
  Nazmi HİSARLI 
 
 
  ZEKÂ, KİŞİSEL GELİŞİM 
  Aziz Nesin Nasıl Kurtuldu?
24.04.2019
 
  KİTAP; SANAT ÂLEMİ 
 
 
  SÖZÜN SULTANLARI  
  Sendika Soruları, Nevzat DAĞLI
19.08.2019
 
  GENEL HABERLER 
 
 
  Dünyaya Adalet istiyorum 
  Bir görünmezlik hikayesi!
13.10.2018
 
  Osman YILDIZ 
osman@yb.com.tr  
 
 

 
» Köşe Yazıları
İNANANLARIN AÇMAZLARI...
  Özgür DENİZ
  24.06.2019 
   
     

Öncelikle ve özellikle ifade edeyim ki; din, tüm dünyada tasallut altındadır. Dini, kendi hegemonyalarına geçirmiş olanlar yani dünya egemenlerinin gölgesinde kalmış malumatfuruş sözde âlimler, dinde yetkin ve salahiyetli olarak münhasıran kendilerini görmektedirler ve bitevi indi mülahazalarını serdetmektedirler ama bu meyanda gerçek dini de setretmektedirler. Tabir caizse egemenlerin dalkavukları konumuna irca etmektedirler kendilerini göz göre göre. Oysa Allah; ‘’hak apaçık ortadayken, hakkı bile bile gizlemeyin’’ diyor. Öyle inanıyorum ki, âlim pozu verenler bile dini anlamakta zorlanıyorlar ya da anlamak derdinde değiller yahut çok iyi anlıyorlar ama anladıklarını dünya egemenleri lehine inceden inceye istimal ediyorlar, elbette bu meyanda insançocuklarını da suiistimal ediyorlar hatta hakka ihanet ediyorlar. Yani egemenlik lehine insanlığı aldatıyorlar. Anlıyormuş gibi yapıyorlar ya da anladıklarını gizliyorlar, bilakis söz haklarını kaybedeceklerini düşünüyorlar. Söz hakkı çok mühim bir şeydir ve büyük yollar açar, nimetler bahşeder!!! Ayakta durmak ölümün davetçisiyse, diz çökmek kalıp kalıp nimetlerin yol açıcısıdır!!! Böyle olunca da etkiledikleri insanlar ya kalıbı dini ama özü dinden arınmış eylem ortaya koyuyorlar ya da dinde dünyayı öldürüyorlar ve garip bir anlayışla en masum harekete bile din dışı yaftası vurabiliyorlar yahut dinle ilintisi olmayan ama dini sanılan acayip hayatlar tezahür ediyor. Buradan da din ya kapitalizmin payandası olup çıkıyor ya kör şiddetten beslenenlere kaynaklık ediyor ya da dünyasız olunamayacağını düşünenler din adına dinsiz ilan edilip amansız bir gizli savaş veriliyor. Böylece din aydınlığın müsebbibi olacağına karanlığın kendisiymiş gibi anlaşılıyor. Din dünyası da sorunlar yumağından bir türlü kurtulamıyor ve kendi başına kalıp kendi geleceğini çizemiyor.

 

Mevzubahis âlimler kendilerini dindar olarak konumlandırdıkları için, karşılarında olan nice insanları kafalarına göre din dışı olarak konumlandırabilmektedirler ve bunu bir de zımnen topluma empoze etmeye tevessül etmektedirler, ilme, irfana, hikmete, vicdana, akla, hakikate münafi olarak. Oysa hiçbir âlimin böyle bir hakkı mevcut değildir ve olamaz da. Zira onlar dini en üst düzeyde tebliğ vazifesi ile sorumludurlar ve filhakika insançocuklarını dinli dinsiz tefriki yaparak öteleyemezler, bilakis Allah’a ihanet etmiş olurlar. Velakin onlar tıpkı Kilise Papazları misali, kafalarına göre aforoz edebilmektedirler hazzetmedikleri insanları. Ve bir de o insanlarla mütemadiyen savaş hali varmış gibi lanse edilerek yargılarına kılıf uydurabilmektedirler. Bu da insanlığı derin bir kaosun içine bırakıvermektedir. Hatta dinin reddettiği tefrikayı da körüklemektedirler böyle yaparak. Böylesi bir şey ise hem dine hem de o dinin müntesiplerine telafisi imkânsız zararlar vermektedir. En dindar insanları bile bunalıma sürüklemekte, boğmakta ve tuğyana itmektedir bu bozuk telakki. İnsanlar bu türlere bakarak dinden umutlarını kesmektedirler hatta dinden kaçmak istemektedirler. Yani iman cephesine büyük darbeler indirmektedirler. Gerçek din aydınları-âlimleri ise zaten hayatın dışındadırlar ve onlar handiyse toplum tarlasında dolaşma ve söz söyleme hakkından mahrum gibidirler, kendi çabanızla onlara ulaşabilirseniz ulaşıyorsunuz. ‘’Din, insanlığın en büyük şehididir’’ derken sonsuz isabetli bir söz söylemektedir büyük şehit, evrensel sosyolog, fikir devi, aziz üstat, Doktor Ali Şeriati. Ve keza ‘’dini, din sahiplerinin elinden kurtarmak gerekir’’ derken sonsuzcasına isabetli ve hakikatli bir söz etmektedir Doğun Güneşi büyük üstat Muhammed İkbal. Bizler dini birilerinin inhisarına bırakmakla ve dine dair öğreneceğimiz her şeyi onlardan öğrenmeye çalışmakla en büyük hatayı yapıyoruz. Başından beri dini yanlış öğreniyoruz, yanlış anlıyoruz. Oysa din herkesin algılayıp, anlayıp, bireysel bazda da olsa muktezasını ifa edeceği sarihlikte, netlikte ve berraklıktadır ama birileri bunu hususen karmaşıklaştırmakta ve insanların anlayamayacağından dem vurarak zımnen dini kendi monopollerine geçirmektedirler, insanlarda bunu fark edemedikleri için tezgâha gelmektedirler ve dini yanlış öğrenmektedirler. Ya da nefsi bir ihtiyaçmış gibi hissettikleri aidiyet telakkisiyle ait oldukları yeri tüm boyutlarıyla sorgusuz sualsiz tolere etmeyi uygun bulmaktadırlar. Bu da birilerinin önünde diz çöküp boyun eğmeyi intaç etmektedir. Böylesi bir durumunda nelere yol açtığını ve açabileceğini acı tecrübelerle öğreniyoruz her daim ve öğrenildi insanlık tarihi boyunca.

 

“”Şeytan, sizi, Allah ile aldatmasın”” yasasını tahattur ediyor muyuz sahi? Hz. Ali; ‘’ilim bir nokta idi, onu cahiller çoğalttı’’ derken mutlak ve saf hakikati izhar ediyordu. Burada ilmin çoğaltılması sözü sonsuz derin bir sözdür ve muhakkak teferruatlı olarak sorgulanmalıdır. Zira bir şey niçin, ne adına, kim için ve nasıl çoğaltılır? Çoğalan şey eğer ki hakikat temelinde, muayyen bir disiplin çerçevesinde ve istikrarlı bir şekilde çoğalmıyorsa muhakkak bozulur ve bozar. Bugün eylemsel boyuttaki sakatlıkların handiyse tümü dinin yanlış öğrenilmesinden, anlaşılmasından sadır olmaktadır. Bilinmelidir ki, bozulan din doğru insan üretemez, illaki bozuk insan üretecektir. Ki, üretmektedir de. Yoksa bir inanan, diğer inanana niçin selam vermekten imtina eder, üstelikte her yerde büyük dindar pozu verdiği halde? Münhasıran farklı toplulukların müntesibi oldukları için ama aynı dine inandıkları halde niçin birbirlerine düşman gibi davranırlar? Din girift değildir ama birileri bahusus giriftleştirerek kendilerini dinde söz sahibi konumuna yükseltmektedir, bu durum da dinin bir kaç kişinin bireysel telakkilerine göre topluma dikte edilmesini tevlit etmektedir. Yani din adına bir güruh tezahür etmekte ve topluma din diye kendi telakkisini dikte etmektedir. Bugün nice şeyhler, âlim konumunda olanlar, dünyadan gelecek ucuz menfaatler uğruna dini az bir pahaya satacak derekeye düşebilmektedirler hatta dini göz göre göre setretmektedirler. Taammüden, dinin, çağa cevap veremeyecek durumda kalmasına yol vermektedirler. Oysa yasa belli değil midir ve belli olan yasa niçin inmiştir? ‘’Emrolunduğun gibi dosdoğru ol’’ yasası bize ahirette mi lazımdır? Hakikati burada söylemeyeceğiz de nerede söyleyeceğiz? Ahirette bu dünyada lazım olacak olan hakikatin hükmü ne olabilir? Din münhasıran manevi alana sıkıştırılmaktadır ve sanki maddi alan dinden bağımsız gibi hareket edilmektedir. Bu yüzden de insanlar münhasıran maneviyata yönlendirilmekte, maddi ilimlerden uzak bırakılmaktadır. Ki, maneviyatı da bozuk bir maneviyattır. Bu da bilimden kopmayı neşet etmektedir, bilimden kopanın ise hayattan kopacağı unutulmaktadır. Ki, bilimden kopmanın din dünyasının başına neler getirdiğini göremeyecek kadar kör değiliz. Oysa Allah manevi ilimleri halkettiği gibi maddi ilimleri de halketmiştir. Fiziği olmayanın metafiziği olur mu? Bu durumda, inanan insanların çağı anlayamamalarını, çağın sorunlarına cevap üretememelerini, her şeye din bağlamından bakarak değerlendirme yapmalarını intaç etmektedir. Bu telakki de sorunlu eylemleri tevlit etmektedir. Yönlendirildikleri maneviyatta maalesef içeriği boşaltılmış maneviyattır, insanı manevi sömürünün nesnesi kılacak bir maneviyattır ki, zaten insançocuklarını sömürmek için üretilmiş kof bir maneviyattır. Bu da insanı tek kanatlı bir kuşa döndürmekte, uçuşunu zorlaştırmaktadır.

 

İnsan hem göktür hem yer, hem maddedir hem mana. İki yüz de olmazsa olmazdır. Bu yüzdende din temelli eylemlerimiz hep yanlış seyir izlemektedir. Münhasıran dini tolere etmekle kendimizi dindar sayıyoruz ve her şeyden ari görüyoruz. Dinimiz olduğu içinde yani olguya sahip olduğumuz içinde olay boyutundan soyutluyoruz kendimizi, dinin ahlak, adalet, ulvi erdemler, kul hakkı, emek yönünü ıskalıyoruz. Sonra da bu ulvi olguları ıskalayanların gizlenmesini arzuluyoruz dünya menfaatlerinin elimizden çıkıp gitmemesi için. Misal; kendini dindar gören ama ahlaktan ari biri, dindar olan ve bunun muktezasınca ahlakiliği önemseyen birini yadırgayabiliyor ve acımasızca yargılayabiliyor, sözde dünya emellerine sıkıntı oluşturduğu telakkisiyle. Keza hem güya kendini dindar olarak gördüğü ama ahlakilikle pek fazla ilgili olmadığı halde, iman boyutunda dine mesafeli duran ama eylem boyutunda ahlakiliğe önem atfeden birini de telin edebiliyor. Ahlaklı eylemler ortaya koyan biri dine mesafeli durduğu için dinsiz yaftası vurularak pislik olarak yaftalanabiliyor ama ahlaksızlığın bataklığında kıvranan biri münhasıran din sahibi olduğu için pirüpak olarak görülebiliyor. Çünkü din sahibi olduğu için her eylemi meşru sayılıyor, ahlaka vb. ulvi erdemlere ihtiyacı yokmuş gibi algılanabiliyor. Bu ne yaman çelişkidir Yarabbi!  Kendini dindar gören birine dindar biri olarak adalet yasasını hatırlattığınız zaman nefsine göre müdahalede bulunabiliyor ve sizi kafasında aforoz edebiliyor ve bunda da hiçbir sakınca görmüyor. Çünkü o, dini böyle biliyor ve dine böyle inanıyor, filhakika böyle inandırılmış. Serde dünya egemenliği varsa din birazcık ıskalanabilir hatta kullanılabilir denmiş sümme haşa. Böylece de dine nasıl bir zarar verdiğinin farkına varamıyor, zira dünya nimetleriyle sarhoş oluyor. Ama ne acıdır ki, bunların yaptıkları tolere edilebilirken ve günahlarının gizlenmesi istenirken, bu türden eylemleri hakikat namına ve insanlık adına teşhir edenler lanetleniyor, böyle bir şeyden vazgeçmeleri ve günahlara taviz vermeleri istenebiliyor zımnen.

 

Dini, tertil, tedebbür, taakkul ile talim etmiyoruz. Dini öğrenmekte samimi ve dürüst değiliz. Çünkü din, ucuz, küçük, basit ve süfli dünya çıkarlarımıza darbe vuruyor. Emellerimizi akamete uğratıyor, böyle olunca da dindarmış gibi görüntü vermek ama dinden uzak eylemler ortaya koymak nefsimize hoş geliyor. Zira din iyiliği, ahlakı ve adaleti emrediyor; iyilik, adalet ve ahlak ise nefsimize zor geliyor. Âlimler, dini, münhasıran kendilerinin en iyi şekilde anlayabileceklerini zannediyorlar, oysa Allah din konusunda dilediğini ince anlayış sahibi kılar. Yani dini münhasıran âlimler en iyi şekilde anlar diye bir kaide yoktur ve olamaz. Dini, çağa cevap verebilecek bir olgu olarak anlayanlar ve aydınlık yönüyle topluma sunanlar hakkında da katli vaciptir fetvaları vermekten hicap duymuyoruz. Zaten okuyan bir toplum değiliz, bu da bizleri manipüle etme iştiyakıyla yananları memnun ediyor. Çünkü cahil bir toplumu, yalan bilgilerle de olsa istendik şekilde yönlendirebilirsiniz ve dünya nimetlerinden dilediğinizce istifade edebilirsiniz hem de haram helal demeden. Dinin emirlerine uymuyoruz ama dinin bizi iyi insan yapmasını bekliyoruz. Din insanı iyi insan yapmaz, insan kendisini iyi insan yapar, din bir araçtır. Din sana münhasıran bazı müeyyideler, ilkeler sunar ve sen onlara ittiba edersen vazifeni ifa etmiş ve iyi insan olmuş olursun. Ki, münhasıran inanmış olanların iyi olacakları gibi bir algıda sorunludur. Zira nice inandığını söyleyen ama kötülükler içinde debelenip duranlar olduğu gibi, inanmadıklarını söyleyen ama iyi eylemler ortaya koyanlar vardır insanlık ailesi içinde. Bizler kendi kalbimize hüküm verdiremediğimiz dine, dünyaya hüküm verdirmeye çalışıyoruz. Yani kendimiz dini yaşamıyoruz ama herkesin yaşamasını istiyoruz ve yaşam konusunda noksanlıkları olanları ise din sahasının dışına atmakta tereddüt etmiyoruz. Kendi kulluk toprağımızda egemen kılamadığımız dini, insanlık toprağı üzerinde egemen kılmaya çalışıyoruz ve bu sebeple de kendimizi haklı buluyoruz, hayatımızı bu istikamette yaşıyoruz. Kendimizi dini yaşamıyoruz ama başkalarına yaşatma hakkını kendimizde görüyoruz. Peki niçin? Çünkü dinin sahibi biziz diye düşünüyoruz. Oysa dinin sahibi Allah’tır ve din tüm insanlığa gelmiştir.

 

Allah bizlere akıl verdi ama okumuyoruz, araştırmıyoruz, düşünmüyoruz, tefekkür etmiyoruz, fakat diyoruz ki; Rabbim bizlere akıl ver. Allah sana nasıl akıl verecek? Allah sana kafa vermiş, kafanın içine beyin koymuş, ilmin kaynaklarını da vermiş gerek manevi gerek maddi olarak ve ilim talim etmenin yolunu da göstermiş hatta maddi ve manevi ilimleri de halketmiş ama sen inanıyorsun, git yat, keyfine bak, sana akıl veriyorum dememiş ki ve demez ki. Sen kendi gayretinle akıl sahibi olmalısın. Allah sana tefrikayı haram kılmış, tefrikanın zararlarını açıklamış ama sen gidiyorsun bile isteye tefrikaya düşüyorsun, insanların birlik bağlarını nakzediyorsun, herkesi herkese düşman kılıyorsun sonra da kalkıp Rabbim birliğimizi daim eyle diyorsun. Biz düşmanlık üretelim ama Rabbim bize birlik ver diyelim. Bu ne menem iştir? Biz çalışmayalım, ter, yaş, kan dökmeyelim, emek sarf etmeyelim ama Rabbim bize nimet bahşet diyelim, yani böyle bir şey nasıl kabil olabilir? Gereğini ifa etmiyorsun ama gerekeni istiyorsun yani sahtekârlık ediyorsun. Gerekeni yapmadan, arzumuzun gerçek olmasını istiyoruz. Aslında biz din cahiliyiz. Ve işin garibi dini en iyi bildiklerini iddia edenler din cahili. Bugün din emperyalizme yol veren ve yol açan bir olguymuş gibi algılanmaktadır ve bu algıya da din sahibi olanların düşünceleri ve eylemleri sebep olmaktadır. Hayır, mülahazalarımda yanılıyor da olabilirim ama yanıldığım ilmi ve bilmi temellerde ispat edilmelidir. Yargısız infaz yapmak ne kadar dindarane bir davranıştır? Ki, kötü bir şey yapıyorsam da bu izah ve izhar edilmelidir muhkem hüccetlerle. Geçelim! Haddizatında kitap olacak bir meseleyi bir kaç sayfaya sığdırmaya çalıştık ama elbette en kısa zamanda o neticeye de vasıl olmuş olacağız ve masivaya dair her şey hakkında ölümsüz bir eser ortaya koyacağız. Rabbim muvaffak eylesin. Âmin. 


 
 
     
  Makaleye Yapılan Yorumlar
Bu Makaleye Henüz Yorum Yapılmamış  
 
Yorumunuzu Ekleyin Arkadaşınıza Gönderin İlgilisine Gönderin Çıktısını Alın Sayfa Başı
» Güne Bakış
 
Son Haber
İSİG: Yılın ilk dört ayında 545 işçi iş ...
Avustralya’da kedi soykırımı...
Sri Lanka’daki saldırıları IŞİD üstlendi...
'ABD uçakları Türkiye'yi tehdit etmezse,...
Adnan PELVANLAR yazılarıyla GENEL HABERL...
 
Gündem
Rusya parlamentosundan 19 Mayıs mesajı...
Her şey çok güzel olacak – Leyla Alp...
Türkiye yazarı Özışık: Bizim mahallenin ...
Gazetecilere bir yılda 256 yıl hapis, 17...
Ve İstanbul T.C'ye kavuştu...
 
Sağlık
DERGİ - Günde ne kadar su içeceğimize na...
Kongo’daki Ebola salgınında ölü sayısı b...
ABD’de 44 eyaletten ortak dava: İlaç şir...
Sıcaklık kaynaklı kalp krizi riski artıy...
Restoran şefi: Dışarıda döner, köfte, la...
 
Teknoloji
Rus uzman: ABD, Türkiye'nin aldığı F-35'...
Kuzey Denizi'ndeki istiridye ve diğer ca...
Gazeteler satmıyor, televizyonlardan hab...
ABD medyası Rus, Çin ve Amerikan hiperso...
Bitkilerin birbiriyle ‘konuştuğu’ bilims...
 
Asayiş
ABD, DSG'ye (YPG) yardımlarını sürdürüyo...
Emniyet'in 'gizli' FETÖ raporundan: TSK'...
Kıbrıs RUM KESİMİ'nde seri kadın cinayet...
Polis otosunda tecavüze ‘iyi hal’ indiri...
Küçükçekmece’de bir çocuğa istismar dava...
 
Siyaset
Siyasi bir özne olarak YSK rejim müteahh...
Dilipak: Reisin yakınındakiler reisi köt...
Yeni Şafak yazarı Öztürk: AK Partili Yen...
İmamoğlu: Madem sayıyı bu kadar az görüy...
İstanbul’da 17 ilçede oylar sayılıyor...
 
Eğitim
Bornova GÜZELCAN KARDEŞLER ORTAOKULU’nda...
Kadıköy'de gözaltına alınan lise öğrenci...
Fransa Meclisi’nden 15 yaş altı öğrencil...
Eylem yaptıkları için gözaltına alınan l...
'Çevremizde Neler Oluyor?' konulu kompoz...
 
Ekonomi
Gelinen yer çok endişe verici: Tarım hab...
Gelecek nasıl bir turizmde? Fatma Denizc...
Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlayacak çiftç...
ABD’den yeni ambargo: İran demir, çelik,...
‘Türkiye, ekonomik kriz senaryolarıyla k...
 
Sosyal
İki kadın, iki cinayet: Kızgındım, kıska...
Prof. Dr. Bayram Göçmen vefat etti...
Avedis Cebeciyan’ın 'Bir Ermeni Subayın ...
Ayşen Gruda hayatını kaybetti...
27 yıldır yaşadığı Atatürk Havalimanı'n...
 
Çocuk
‘Sevgi Evleri’nde 26 çocuğa işkence yapı...
Türkiye çocuk istismarında üçüncü sırada...
HSK Rabia Naz dosyası için müfettiş göre...
Yemen: Yemek alabilmek için kız çocuklar...
Dünya üzerindeki 155 milyon çocuk yeters...
 
Dünya
Güney Afrika kabinesinde cinsiyet eşitli...
ABD’yi 12 günde 300’den fazla hortum vur...
Alman medyası: Yeşiller Greta dalgasıyla...
İdlib’ten kaçanların sayısı 200 bine day...
Norveç karasularında bir ‘ajan balina’...
 
Yerel
Bartın halkı doğasını savundu...
Türkiye’nin en büyük 11. tatlı su kaynağ...
Elazığ Belediye Başkanı: Suriyelilere gi...
Karaman’da stat adı tartışması son buldu...
Küresel iklim değişikliği: Rize’yi 2. ke...
 
Spor
Can Bartu: Fenerbahçe’nin ve Türk futbol...
Para atletler Esra Bayrak ve Zübeyde Süp...
Emirhan Toper, Fransa’dan çiftler şampiy...
Arda; şişeden çıkan cin ...
Japonya'nın ilk tenis şampiyonu Naomi Os...
 
Kültür / Sanat
Ömer Hayyam 971 Yıl Önce Bugün Doğmuştu...
‘Yasaklı Wikipedia’ iki yaşında!...
Bir kişi şikayetçi oldu, resim sergisi k...
Selçuk Demirel’den yeni bir kitap: PSİ –...
Mehmet Aslantuğ: Muhalif partili değilim...
 
Çevre
Bursalı avukat, iki geyiği avlanmaktan k...
Ne çöp üretiyorsanız, O’sunuz…...
Ağaçlar, tavuklar ve biz: Kolektif bağış...
Karbon tarımı CO2 emisyonlarını azaltabi...
Çevre alanında çalışan hukukçular kaygıl...
 
Son Haber
İSİG: Yılın ilk dört ayında 545 işçi iş ...
Avustralya’da kedi soykırımı...
Sri Lanka’daki saldırıları IŞİD üstlendi...
'ABD uçakları Türkiye'yi tehdit etmezse,...
Adnan PELVANLAR yazılarıyla GENEL HABERL...
 
Gündem
Rusya parlamentosundan 19 Mayıs mesajı...
Her şey çok güzel olacak – Leyla Alp...
Türkiye yazarı Özışık: Bizim mahallenin ...
Gazetecilere bir yılda 256 yıl hapis, 17...
Ve İstanbul T.C'ye kavuştu...
 
Sağlık
DERGİ - Günde ne kadar su içeceğimize na...
Kongo’daki Ebola salgınında ölü sayısı b...
ABD’de 44 eyaletten ortak dava: İlaç şir...
Sıcaklık kaynaklı kalp krizi riski artıy...
Restoran şefi: Dışarıda döner, köfte, la...
 
Teknoloji
Rus uzman: ABD, Türkiye'nin aldığı F-35'...
Kuzey Denizi'ndeki istiridye ve diğer ca...
Gazeteler satmıyor, televizyonlardan hab...
ABD medyası Rus, Çin ve Amerikan hiperso...
Bitkilerin birbiriyle ‘konuştuğu’ bilims...
 
Asayiş
ABD, DSG'ye (YPG) yardımlarını sürdürüyo...
Emniyet'in 'gizli' FETÖ raporundan: TSK'...
Kıbrıs RUM KESİMİ'nde seri kadın cinayet...
Polis otosunda tecavüze ‘iyi hal’ indiri...
Küçükçekmece’de bir çocuğa istismar dava...
 
Siyaset
Siyasi bir özne olarak YSK rejim müteahh...
Dilipak: Reisin yakınındakiler reisi köt...
Yeni Şafak yazarı Öztürk: AK Partili Yen...
İmamoğlu: Madem sayıyı bu kadar az görüy...
İstanbul’da 17 ilçede oylar sayılıyor...
 
Eğitim
Bornova GÜZELCAN KARDEŞLER ORTAOKULU’nda...
Kadıköy'de gözaltına alınan lise öğrenci...
Fransa Meclisi’nden 15 yaş altı öğrencil...
Eylem yaptıkları için gözaltına alınan l...
'Çevremizde Neler Oluyor?' konulu kompoz...
 
Ekonomi
Gelinen yer çok endişe verici: Tarım hab...
Gelecek nasıl bir turizmde? Fatma Denizc...
Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlayacak çiftç...
ABD’den yeni ambargo: İran demir, çelik,...
‘Türkiye, ekonomik kriz senaryolarıyla k...
 
Sosyal
İki kadın, iki cinayet: Kızgındım, kıska...
Prof. Dr. Bayram Göçmen vefat etti...
Avedis Cebeciyan’ın 'Bir Ermeni Subayın ...
Ayşen Gruda hayatını kaybetti...
27 yıldır yaşadığı Atatürk Havalimanı'n...
 
Çocuk
‘Sevgi Evleri’nde 26 çocuğa işkence yapı...
Türkiye çocuk istismarında üçüncü sırada...
HSK Rabia Naz dosyası için müfettiş göre...
Yemen: Yemek alabilmek için kız çocuklar...
Dünya üzerindeki 155 milyon çocuk yeters...
 
Dünya
Güney Afrika kabinesinde cinsiyet eşitli...
ABD’yi 12 günde 300’den fazla hortum vur...
Alman medyası: Yeşiller Greta dalgasıyla...
İdlib’ten kaçanların sayısı 200 bine day...
Norveç karasularında bir ‘ajan balina’...
 
Yerel
Bartın halkı doğasını savundu...
Türkiye’nin en büyük 11. tatlı su kaynağ...
Elazığ Belediye Başkanı: Suriyelilere gi...
Karaman’da stat adı tartışması son buldu...
Küresel iklim değişikliği: Rize’yi 2. ke...
 
Spor
Can Bartu: Fenerbahçe’nin ve Türk futbol...
Para atletler Esra Bayrak ve Zübeyde Süp...
Emirhan Toper, Fransa’dan çiftler şampiy...
Arda; şişeden çıkan cin ...
Japonya'nın ilk tenis şampiyonu Naomi Os...
 
Kültür / Sanat
Ömer Hayyam 971 Yıl Önce Bugün Doğmuştu...
‘Yasaklı Wikipedia’ iki yaşında!...
Bir kişi şikayetçi oldu, resim sergisi k...
Selçuk Demirel’den yeni bir kitap: PSİ –...
Mehmet Aslantuğ: Muhalif partili değilim...
 
Çevre
Bursalı avukat, iki geyiği avlanmaktan k...
Ne çöp üretiyorsanız, O’sunuz…...
Ağaçlar, tavuklar ve biz: Kolektif bağış...
Karbon tarımı CO2 emisyonlarını azaltabi...
Çevre alanında çalışan hukukçular kaygıl...