Yerli Medya   |   Yabancı Medya   |   Faydalı Linkler  |   Ana Sayfam Yap   |   Sık Kullanılanlara Ekle 
23 Şubat 2020 Pazar TSİ 06:47:44
» Anasayfa
» Sosyal
» Ekonomi
» Eğitim
» Siyaset
» Asayiş
» Teknoloji
» Sağlık
» Gündem
» Son Haber
» Çocuk
» Dünya
» Yerel
» Spor
» Kültür / Sanat
» Çevre
» Araştırmalar
» Takipteki Konular
» Foto Galeri
» Seri İlanlar Yeni
» Künye
     
Türkiye'de gerçekten bağımsız basın kuruluşu var mı?  
Hayır Bağımsız basın kuruluşu yok.
Evet Bağımsız basın kuruluşları var.
 
» En Çok Okunanlar
   
 
» Gerekli Linkler
    
 
 
Bizce Daha Önemli Olan 10 Haber
 
 
Adaletli Bir Dünya İçin Yıldız kardeşlerden mini bir adım
ANKETE KATILIN 
'HUTBELERDE YOLSUZLUKLA İLGİLİ AYETLER NEDEN YOK?' 
YARATICI GÜÇ KAVRAMI 
2. YAHUDİ DEVLETİ İÇİN AÇIK DAVET 
Dürüst Muhabirlere Bir Haber  
SENA KABARTMA HARFLERDEN HİKÂYE OKUDU  
125 BİN TÜRKMEN ÇÖL ORTASINDA YARDIM BEKLİYOR 
Türk aydınlarından iktidara milli uyarı! 
Adalet
     
 
OYLARIMIZ ÖNSEÇİM YAPAN PARTİYE.................................... Bu kampanya...
Devamı >
 
     
 
  HOŞGÖRÜ 
  Üç Yabancı Tarihçi Gözüyle 1915 Ermeni Hadiseleri
04.11.2019
 
  İsmail Hakkı CENGİZ 
hacengiz@gmail.com  
 
  Düşünce Vadisi 
  ÇÜRÜYÜŞ...24...
20.02.2020
 
  Özgür DENİZ 
 
 
  GERÇEKLER 
  SSCB ve Sosyalist-Komünist ideolojiye takılıp kalmış olanlar…! (1)
12.06.2019
 
  Adnan PELVANLAR 
 
 
  İNSANCA 
  EKONOMİ- YATIRIM: ‘TÜRKİYE HİÇ BU KADAR CAZİP OLMADI’
16.02.2019
 
  Neslihan KORUTÜRK 
 
 
  GÖZÜN GÖRDÜĞÜ 
  Neme lazım, aman bana ne!
14.02.2020
 
  Hüseyin ŞİNASİ 
 
 
  DUYGULAR, ŞİİRLER 
  YİĞİTLİĞİM İÇİN HÜZÜNDÜR,ZÜLDÜR
13.05.2019
 
  Orhan AFACAN 
 
 
  MİSAFİR YAZAR KÖŞESİ 
  EĞTİM SİSTEMİMİZDE MATEMATİĞİN SOSYAL BİLİMLERLE DANSI, Lütfiye KADER
21.05.2019
 
  GENEL HABERLER Misafir Yazar 
 
 
  HAYATIM SPOR 
  Bütün Yarışmacıların Kazandığı Bir Spor Dalı: DAĞCILIK
24.03.2019
 
  Nazmi HİSARLI 
 
 
  ZEKÂ, KİŞİSEL GELİŞİM 
  Aziz Nesin Nasıl Kurtuldu?
24.04.2019
 
  KİTAP; SANAT ÂLEMİ 
 
 
  SÖZÜN SULTANLARI  
  Sendika Soruları, Nevzat DAĞLI
19.08.2019
 
  GENEL HABERLER 
 
 
  Dünyaya Adalet istiyorum 
  Bir görünmezlik hikayesi!
13.10.2018
 
  Osman YILDIZ 
osman@yb.com.tr  
 
 

 
» Haberin Doğru Adresi
BAŞARI HEPİMİZİN!..
 
12.11.2007


Kulüp Sosyal Tesislerinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bas?n toplant?s? yapan Ünsal, ba?ar?n?n sadece tak?mda kadrosunda yer alan futbolcular?n olmad???n? belirterek, ?Ge?en y?l 12?nci haftada 12 puanla 17?nci s?radayd?k, bu y?lda yine 12?nci hafta ve Sivasspor lider konumunda, iki gol averaj?yla Galatasaray bizim önümüzde. Bu ba?ar? sadece futbolcular?n de?il, valisiyle, belediye ba?kan?yla, milletvekilleriyle, taraftar?yla, yönetim kuruluyla ve teknik heyetiyle hepimizin ba?ar?s?d?r? dedi.
UYGUN?LA ?IKI?A GE?T?K
Ge?en y?l 12?nci haftada ?ok gü? durumda olduklar?n? hat?rlatan Ünsal, Sivasspor?un kendi saha ve seyircisi önünde Denizlispor ile yapt??? kar??la?madan 2-0 ma?lup olarak ayr?lmas?n?n ard?ndan yönetim kurulunun toplanarak acil bir karar ald???n? söyledi.
Al?nan karar sonras?nda teknik direktör Karol Pecze?nin gönderildi?ini ve yerine Sivasspor?da menajer olarak görev yapan Bülent Uygun?un getirildi?ini söyleyen Ünsal, ?öyle devam etti: ?Sivasspor yönetimi olarak o gün ald???m?z acil kararla ?u andaki Teknik Direktörümüz Bülent Uygun?u göreve getirmek oldu. Bu acil karar belki futbol kamuoyu taraf?ndan ?ok ho? kar??lanmad?, ?ok ba?ar?l? olunaca??na inan?lmad? ama biz Bülent Uygun?a inand?k. 4 y?ld?r Bülent Uygun bizimle birlikteydi. Tak?ma yeni bir hoca getirmemiz halinde en az 4-5 haftal?k kayb?m?z olaca??n? hesaplam??t?k. Bülent hoca o gün i?in haz?rd?, karar?m?z? ald?k ve kendisiyle konu?tuk, kendiside kendine güvendi?ini bize söyledi ve ondan sonra biz hocam?zla anla?t?k. 12?nci haftada 12 puanla 17?nci s?rada yer alan Sivasspor ligi 48 puanl?k büyük bir ba?ar?yla tamamlad?. Bu y?lda yine 12?nci hafta ve Sivasspor lider konumunda, iki gol averaj?yla Galatasaray bizim önümüzde. Di?er büyük tak?mlarda 6-7 puan gerimizde? dedi.
Bu sezon elde edilen ba?ar?n?n büyük bir ba?ar? oldu?unu da söyleyen Ünsal, ?Ben bu ba?ar?y? yakalayan Bülent hocam?za ve onun mükemmel ekibine Esat Karaberbero?lu hocam?za, Sefer Y?lmaz hocam?za ve Murat Göksu hocam?za yönetim kurulu olarak tebrik ve te?ekkür ediyorum? dedi.
BA?ARI HEP?M?Z?N
Elde edilen ba?ar?n?n bir tak?m oyunu sayesinde oldu?unu ifade eden Ünsal, ?Bu bir tak?m oyunudur. Sadece Sivasspor?un 11 veya 18?ine giren futbolcular?n oyunu de?ildir. Sivas??n valisi, belediye ba?kan?, milletvekilleri, özellikle bu vekillerin i?erisinde bir asr?n ?ampiyonunun bulunmas? bizim art?lar?m?zd?r. Taraftarlar?m?z, yöneticilerimiz, teknik heyetimiz ve tak?m?m?z hep birlikte el ele verdi?imiz zaman bu ba?ar?y? yakalad?k. Sivasspor?u istemeyen baz?lar? var ama bunlarda olur. Onlar?nda üstesinden gelmesini biliriz? dedi.
MEHMET YILDIZ?I SATMIYORUZ
Mehmet Y?ld?z?la ilgili bas?nda yer alan transfer haberlerini de?erlendiren Bas?n Sözcüsü Ünsal, öncelikle Milli Tak?ma ?a??r?lan Mehmet Y?ld?z, Hayrettin Yerlikaya ve Sedat Bayrak?a ba?ar?lar diledi.
Son günlerde Mehmet Y?ld?z?la ilgili taleplerin oldu?unun söylendi?ini ifade eden Ünsal, ?Kulüp olarak o haberlerin kulaktan dolma oldu?unu belirtiyor ve Mehmet Y?ld?z?la ilgili bize hi?bir resmi talebin olmad???n? söylüyoruz. Mehmet Y?ld?z?? ?u anda satma gibi bir durumumuz yok. Devre aras?nda puan durumuna, kendi durumumuza bakar?z, o zaman oturur defteri, kitab? önümüze koruz, ger?ek talipliler ortaya ??kar, i?imize gelirse veririz, i?imize gelmezse vermeyiz. ?u anda bizim hi?bir ?ekilde, hi?bir tak?mla anla?mam?z olmam??t?r? dedi.
BORCUMUZ YOK
Sivasspor?un ?u anda borcu olmayan bir kulüp konumunda oldu?unu ifade eden Ünsal, Sivasspor Türkiye?nin 18 tak?m?n i?inde en rahat kulüplerden birisi. Futbolcular?m?za vadesi ge?en borcumuz yoktur, vadesi dolmayan bor?lar?m?z var. Puan gelirlerimiz bize bu sene ge? ödenecek, onun i?in bir zamanlama hatam?z oldu. Yöneticilerimizin katk?lar?yla bunlar? da hallettik. Alacaklar?m?za bakt???m?zda borcu olmayan tek Anadolu kulübüyüz. Bu da büyük bir ba?ar?d?r? dedi.
??ADAMLARIMIZ S?VASLI OLDUKLARINI GÖSTERS?NLER
?stanbul?da 2, 2.5 milyon Sivasl? oldu?unun söylendi?ini ancak bu Sivasl?lardan tak?ma hi?bir destek göremediklerini söyleyen Ünsal, zengin i?adamlar?n?n memleketlerinin tak?mlar?na destek vermelerini istedi.
Ünsal ?öyle devam etti: ?Gelir oran? alt gelir grubunda olan insanlar? kast etmiyoruz. Bu 2.5 milyon Sivasl?n?n i?inde 250-500 tane üst düzey zengin var. Bu zenginlerimizin ger?ekten Sivasspor?a bir el atmas? gerekir, yard?mda bulunmas? gerekir. Diyelim ki biz ilk yar?y? ilk ü?ün i?inde bitirdik, ?ampiyonluktan hi?bir ?ekilde bahsetmiyoruz ?u anda yanl?? olur. Diyelim ki UEFA?ya gidece?iz ve takviye gerekecek. Bu takviyeyi bizim ?u andaki gelirlerimizle yapmam?z mümkün de?il. O yüzden i?adamlar?m?z?n Sivasl?l???n? bir ?ekilde göstermeleri laz?m. Valimiz bu konuda öncülük edece?ini söyledi. ?stanbul?da bir program düzenlenerek üst düzey i?adamlar?m?z davet edilerek, kimin ne kadar Sivasl? oldu?u, kimin ne kadar Sivasl? olmad??? ortaya ??kacak? dedi.
HAKEMLER?M?Z ?OK YIPRATILIYOR
Türkiye futbol gündemine her hafta hakemlerin damgas?n? vurdu?unu da ifade eden Sivasspor Bas?n Sözcüsü Fikret Ünsal, Sivasspor kulübü olarak bundan son derece rahats?zl?k duyduklar?n? söyledi.
Ünsal, ?öyle devam etti: ?Ge?en y?l 12?nci haftada 12 puanla 17?nci s?rada olmam?za ra?men saham?zda 4 ma? kaybettik ama biz hakemleri yenildi?imiz ma?larda bile alk??layarak u?urlad?k. Medyam?zda ne yaz?k ki bu güzellikler ?ok fazla gösterilmiyor ama oradan bir ka??t par?as? atarsan?z o ?irkinlik olarak gösteriliyor. Hakemler bizim hakemlerimiz, maalesef üstlerine ?ok fazla gidiliyor. Biz bunlarla ba?lad?k, bunlarla devam edece?iz, bunlarla bitirece?iz. Bunlar bizim insanlar?m?z ama hakem müessesesi de kendisine ?ok ciddi ?ekilde sahip ??kmak zorunda. Onlar kendilerine sahip ??kmazlarsa böyle vuran ?ok olur. Hakemlik müessesemizin bu kadar y?prat?lmas?na gönlümüz raz? de?il. Hakemlerimizin ?ok ba?ar?s?z gösterilmelerine ra?men o kadar ba?ar?s?z olduklar?na inanm?yoruz. Neticede insan?z hepimiz hata yap?yoruz. Futbolda hatalar oyunudur. Nas?l ki goller hep hatalardan meydana geliyorsa, hakemlerde hata yapacakt?r. Bunu da biraz olgunlukla kar??lamam?z laz?m. Hakemlik müessesesi ?u anda yerle bir edilmek durumunda, neredeyse ithal hakem getirme ?a?r?lar? ba?lad?. Bu da Türk futbolunun en büyük ay?b?d?r. ?ünkü elimizde ?ok de?erli hakemlerimiz var, yeter ki onlara sahip ??kal?m, onlara güven verelim, onlar?n arkas?nda dural?m. Yenildi?imiz zaman bütün su? hakemlerde oluyor, bütün tak?mlar ayn? moddalar. Yenildi?imiz zaman biz hatay? kendimizde aramal?y?z, hakemlerin ma? i?erisinde ?ok fazla yapacaklar? bir ?ey yok. Her hafta hakemlerin üstüne bu kadar gidilirse, onlarda insan neticede onlar?nda psikolojileri bozuluyor. Daha iyi olacaklar? yerde onlarda kötüye gitmeye ba?l?yor? dedi.


Yorumunuzu Ekleyin Arkadaşınıza Gönderin İlgilisine Gönderin Çıktısını Alın Sayfa Başı
Bu Habere Henüz Yorum Yapılmamış
» Güne Bakış
 
Son Haber
İSİG: Yılın ilk dört ayında 545 işçi iş ...
Avustralya’da kedi soykırımı...
Sri Lanka’daki saldırıları IŞİD üstlendi...
'ABD uçakları Türkiye'yi tehdit etmezse,...
Adnan PELVANLAR yazılarıyla GENEL HABERL...
 
Gündem
Rusya parlamentosundan 19 Mayıs mesajı...
Her şey çok güzel olacak – Leyla Alp...
Türkiye yazarı Özışık: Bizim mahallenin ...
Gazetecilere bir yılda 256 yıl hapis, 17...
Ve İstanbul T.C'ye kavuştu...
 
Sağlık
DERGİ - Günde ne kadar su içeceğimize na...
Kongo’daki Ebola salgınında ölü sayısı b...
ABD’de 44 eyaletten ortak dava: İlaç şir...
Sıcaklık kaynaklı kalp krizi riski artıy...
Restoran şefi: Dışarıda döner, köfte, la...
 
Teknoloji
Rus uzman: ABD, Türkiye'nin aldığı F-35'...
Kuzey Denizi'ndeki istiridye ve diğer ca...
Gazeteler satmıyor, televizyonlardan hab...
ABD medyası Rus, Çin ve Amerikan hiperso...
Bitkilerin birbiriyle ‘konuştuğu’ bilims...
 
Asayiş
ABD, DSG'ye (YPG) yardımlarını sürdürüyo...
Emniyet'in 'gizli' FETÖ raporundan: TSK'...
Kıbrıs RUM KESİMİ'nde seri kadın cinayet...
Polis otosunda tecavüze ‘iyi hal’ indiri...
Küçükçekmece’de bir çocuğa istismar dava...
 
Siyaset
Siyasi bir özne olarak YSK rejim müteahh...
Dilipak: Reisin yakınındakiler reisi köt...
Yeni Şafak yazarı Öztürk: AK Partili Yen...
İmamoğlu: Madem sayıyı bu kadar az görüy...
İstanbul’da 17 ilçede oylar sayılıyor...
 
Eğitim
Bornova GÜZELCAN KARDEŞLER ORTAOKULU’nda...
Kadıköy'de gözaltına alınan lise öğrenci...
Fransa Meclisi’nden 15 yaş altı öğrencil...
Eylem yaptıkları için gözaltına alınan l...
'Çevremizde Neler Oluyor?' konulu kompoz...
 
Çevre
Bursalı avukat, iki geyiği avlanmaktan k...
Ne çöp üretiyorsanız, O’sunuz…...
Ağaçlar, tavuklar ve biz: Kolektif bağış...
Karbon tarımı CO2 emisyonlarını azaltabi...
Çevre alanında çalışan hukukçular kaygıl...
 
Kültür / Sanat
Ömer Hayyam 971 Yıl Önce Bugün Doğmuştu...
‘Yasaklı Wikipedia’ iki yaşında!...
Bir kişi şikayetçi oldu, resim sergisi k...
Selçuk Demirel’den yeni bir kitap: PSİ –...
Mehmet Aslantuğ: Muhalif partili değilim...
 
Spor
Can Bartu: Fenerbahçe’nin ve Türk futbol...
Para atletler Esra Bayrak ve Zübeyde Süp...
Emirhan Toper, Fransa’dan çiftler şampiy...
Arda; şişeden çıkan cin ...
Japonya'nın ilk tenis şampiyonu Naomi Os...
 
Yerel
Bartın halkı doğasını savundu...
Türkiye’nin en büyük 11. tatlı su kaynağ...
Elazığ Belediye Başkanı: Suriyelilere gi...
Karaman’da stat adı tartışması son buldu...
Küresel iklim değişikliği: Rize’yi 2. ke...
 
Dünya
Güney Afrika kabinesinde cinsiyet eşitli...
ABD’yi 12 günde 300’den fazla hortum vur...
Alman medyası: Yeşiller Greta dalgasıyla...
İdlib’ten kaçanların sayısı 200 bine day...
Norveç karasularında bir ‘ajan balina’...
 
Çocuk
‘Sevgi Evleri’nde 26 çocuğa işkence yapı...
Türkiye çocuk istismarında üçüncü sırada...
HSK Rabia Naz dosyası için müfettiş göre...
Yemen: Yemek alabilmek için kız çocuklar...
Dünya üzerindeki 155 milyon çocuk yeters...
 
Sosyal
İki kadın, iki cinayet: Kızgındım, kıska...
Prof. Dr. Bayram Göçmen vefat etti...
Avedis Cebeciyan’ın 'Bir Ermeni Subayın ...
Ayşen Gruda hayatını kaybetti...
27 yıldır yaşadığı Atatürk Havalimanı'n...