Yerli Medya   |   Yabancı Medya   |   Faydalı Linkler  |   Ana Sayfam Yap   |   Sık Kullanılanlara Ekle 
23 Şubat 2020 Pazar TSİ 23:44:09
» Anasayfa
» Sosyal
» Ekonomi
» Eğitim
» Siyaset
» Asayiş
» Teknoloji
» Sağlık
» Gündem
» Son Haber
» Çocuk
» Dünya
» Yerel
» Spor
» Kültür / Sanat
» Çevre
» Araştırmalar
» Takipteki Konular
» Foto Galeri
» Seri İlanlar Yeni
» Künye
     
Türkiye'de gerçekten bağımsız basın kuruluşu var mı?  
Hayır Bağımsız basın kuruluşu yok.
Evet Bağımsız basın kuruluşları var.
 
» En Çok Okunanlar
   
 
» Gerekli Linkler
    
 
 
Bizce Daha Önemli Olan 10 Haber
 
 
Adaletli Bir Dünya İçin Yıldız kardeşlerden mini bir adım
ANKETE KATILIN 
'HUTBELERDE YOLSUZLUKLA İLGİLİ AYETLER NEDEN YOK?' 
YARATICI GÜÇ KAVRAMI 
2. YAHUDİ DEVLETİ İÇİN AÇIK DAVET 
Dürüst Muhabirlere Bir Haber  
SENA KABARTMA HARFLERDEN HİKÂYE OKUDU  
125 BİN TÜRKMEN ÇÖL ORTASINDA YARDIM BEKLİYOR 
Türk aydınlarından iktidara milli uyarı! 
Adalet
     
 
OYLARIMIZ ÖNSEÇİM YAPAN PARTİYE.................................... Bu kampanya...
Devamı >
 
     
 
  HOŞGÖRÜ 
  Üç Yabancı Tarihçi Gözüyle 1915 Ermeni Hadiseleri
04.11.2019
 
  İsmail Hakkı CENGİZ 
hacengiz@gmail.com  
 
  Düşünce Vadisi 
  ÇÜRÜYÜŞ...24...
20.02.2020
 
  Özgür DENİZ 
 
 
  GERÇEKLER 
  SSCB ve Sosyalist-Komünist ideolojiye takılıp kalmış olanlar…! (1)
12.06.2019
 
  Adnan PELVANLAR 
 
 
  İNSANCA 
  EKONOMİ- YATIRIM: ‘TÜRKİYE HİÇ BU KADAR CAZİP OLMADI’
16.02.2019
 
  Neslihan KORUTÜRK 
 
 
  GÖZÜN GÖRDÜĞÜ 
  Neme lazım, aman bana ne!
14.02.2020
 
  Hüseyin ŞİNASİ 
 
 
  DUYGULAR, ŞİİRLER 
  YİĞİTLİĞİM İÇİN HÜZÜNDÜR,ZÜLDÜR
13.05.2019
 
  Orhan AFACAN 
 
 
  MİSAFİR YAZAR KÖŞESİ 
  EĞTİM SİSTEMİMİZDE MATEMATİĞİN SOSYAL BİLİMLERLE DANSI, Lütfiye KADER
21.05.2019
 
  GENEL HABERLER Misafir Yazar 
 
 
  HAYATIM SPOR 
  Bütün Yarışmacıların Kazandığı Bir Spor Dalı: DAĞCILIK
24.03.2019
 
  Nazmi HİSARLI 
 
 
  ZEKÂ, KİŞİSEL GELİŞİM 
  Aziz Nesin Nasıl Kurtuldu?
24.04.2019
 
  KİTAP; SANAT ÂLEMİ 
 
 
  SÖZÜN SULTANLARI  
  Sendika Soruları, Nevzat DAĞLI
19.08.2019
 
  GENEL HABERLER 
 
 
  Dünyaya Adalet istiyorum 
  Bir görünmezlik hikayesi!
13.10.2018
 
  Osman YILDIZ 
osman@yb.com.tr  
 
 

 
» Haberin Doğru Adresi
“Avantaj Bizde Şampiyon Olacağız”
 
30.01.2008


Do?du?u kentin tak?m? olan Sivasspor?un bu sezonki performans?n?n kendisini ?ok sevindirdi?ini belirten Toraman, ?Sivasspor?u tebrik etmek laz?m Anadolu?dan böylesine ba?ar?l? bir tak?m ??kmas? ?ok güzel. Benim gönlümden ge?en Be?ikta???n ?ampiyon, Sivasspor?un da ikinci olmas?. ?n?allah böyle olur? diye konu?tu.

Fikstür avantaj?n?n kendilerinde oldu?unu vurgulayan  ba?ar?l? futbolcumuz, ?Sezon sonuna kadar zirvedeki dört tak?m?n yar??tan kopmayaca??n? tahmin ediyorum. Bu da derbi ma?lar?n önemini ortaya koyuyor. Bütün derbileri evimizde oynayaca??z. Sivas ve Kayseri deplasmanlar?ndan galip dönüp derbileri kazan?rsak bu sezon büyük olas?l?kla ?ampiyonluk kupas?n? kald?r?r?z? dedi.

BJK ?nönü Stad??n? rakip tak?mlar i?in büyük bir dezavantaj olarak nitelendiren ?brahim Toraman, ?Rakiplerimiz üzerinde büyük bir bask? kuran taraftar?m?zla bu ma?lar? kazanaca??m?z? dü?ünüyorum? ifadelerini kulland?. Toraman, ?taraftarlar?n futbolcular üzerinde bask? olu?turdu?u? ele?tirilerine k?smen kat?ld???n? belirtirken, ??nönü Stad??nda taraftar?n Be?ikta?l? futbolcular üzerinde bask? yapt??? söyleniyor. Bu dü?ünceye  k?smen kat?l?yorum. Taraftar?m?z?n ma? i?indeki tepkileri ister istemez gen? oyuncular üzerinde bir bask? olu?turabiliyor. Be?ikta? taraftar?n?n tak?m?na sevgisi tart???lmaz, Türkiye?de tekler. Ancak geriye dü?tü?ümüz ma?larda tribünlerden gelen homurtular, futbolculara kendine güvenini kaybettiriyor ve ger?ek kimli?ini sahaya yans?tamamas?na neden olabiliyor. Bu da hatalar? beraberinde getiriyor. Ancak biz tak?m olarak zorluklar?n alt?ndan kalkmas?n? ö?rendik. Ben tak?m?n ikinci kaptan? olarak taraftar?m?zdan daha sab?rl? olmalar?n? rica ediyorum. Bu gen? oyuncular i?in ?ok önemli? ?eklinde konu?tu.

Türkiye?de yerli oyunculara tolerans gösterilmedi?ini savunan ?brahim Toraman, yap?lan ele?tiriler sebebiyle ?ok bunald?klar?n? belirtti. Turkcell Süper Ligi?nin en iyi savunmas? olmalar?na ra?men sürekli ele?tirildiklerini hat?rlatan tecrübeli futbolcumuz, ?Türkiye?de en ?ok ele?tirilen mevki savunma. Biz Türkiye?nin en az gol yiyen, en iyi savunmalar?ndan biriyiz. Türk medyas?nda özellikle Türk savunmac?lar üzerine daha ?ok gidiyor. Ele?tirilerden o kadar ?ok bunald?k ki art?k ?yabanc? bir savunmac? al?ns?n da üzerimizdeki bask? azals?n? demeye ba?lad?k. Bir savunma oyuncusu olarak ma?lar?n %90??nda iyi oynarken geri kalan %10?da da kötü oynama hakk?na sahibiz. Ancak biz her türlü zorlu?u a?mak durumunday?z? diye konu?tu. ?Ligin ikinci yar?s?nda oynad???m?z ma?larda savunmam?z ?ok ele?tirildi. Neyse ki ma?lar?n tamam?n? kazand?k da ele?tiriler azald?? diyerek sözlerini sürdüren Toraman, ge?en sezon 1-0 kazan?lan ma?lardan sonra ?savunma hücuma katk? yapm?yor? ?eklinde ele?tirildiklerini de hat?rlatt?.

Yenilen gollerin sadece savunma hatas? olmad???n?n alt?n? ?izen ba?ar?l? futbolcumu, ?Be?ikta???n ikinci yar?da ?ok gol yemesi sadece savunman?n hatas? de?il. Tak?mdaki di?er oyuncular?n yap?s? da bu konuda etkili oluyor. Ligde bir ?ok tak?m ?ift ön libero ile oynuyor. Bir tak?m ?ok gol at?yorsa tak?m olarak at?yor, ?ok gol yiyorsa da tak?m olarak yiyordur. Meseleye bir de bu a??dan bakmak laz?m" dedi.

Hava toplar?nda etkili oldu?unu da hat?rlatan ?brahim Toraman, ?Ben hava toplar?nda ba?ar?l? oldu?umu dü?ünüyorum. Bu nedenle duran toplarda hücuma gidip gol ar?yorum. Ben bunu kariyerimin ba??ndan beri yap?yorum. Hemen her sezonda böyle gollerim vard?r. Tabii bizi ele?tirenler bunlar? görmezden geliyor. Türkiye?de de?erlendirmeler günlük yap?l?yor, buna art?k a?mal?y?z? ifadelerini kulland?.

Ele?tiriye a??k oldu?unu belirten ?brahim Toraman her ma? sonras? ma? kasetini izleyerek özele?tiride bulundu?unu ve sahada iyi niyetle mücadele etti?ini ifade etti. Son zamanlarda h?r??nla?mas?n?n sebebini a??r? h?rs ve bask?ya ba?layan ?kinci Kaptan?m?z, ?Gaziantepspor ile oynad???m?z ma?ta da böyle oldu. Yapt???m?n yanl?? oldu?unu kabul ediyorum. O hareketten sonra cezal? duruma dü?tüm ve ?ok pi?man oldum, ama i? i?ten ge?ti? ?eklinde konu?tu.

Bu sezonki yabanc? futbolcular?m?z? ?son dönemdeki en karakterli yabanc? isimler? olarak nitelendiren Toraman, yabanc? futbolcular?m?z?n tak?ma katk? sa?lamak i?in büyük ?aba sarf etti?ini söyledi. Yabanc? futbolcular?m?z?n performanslar?n? devam ettirdikleri takdirde mutlu sona ula?acaklar?n? ifade eden ?brahim Toraman, Be?ikta? gibi büyük bir tak?mda ikinci kaptan olmas?n?n kendisi i?in ?ok büyük bir ?eref oldu?unu da vurgulayarak, ?öyle konu?tu: ?Hem tak?m?mda hem de Milli Tak?m?da büyük ba?ar?lar yakalayarak unutulmazlar aras?na girmek istiyorum. Saha i?i ve saha d??? davran??lar?mla, duru?umla bu tak?ma yak??t???m? dü?ünüyorum. En büyük hedefim y?llar sonra ad? Be?ikta? ile an?lan efsane bir futbolcu olarak hat?rlanmak.?

Yurtd???ndan sürekli teklifler ald???n? do?rulayan ?brahim Toraman, ?Benim de Avrupa?n?n büyük kulüplerinde oynamak gibi bir hayalim var. Ama sadece transfer olmak i?in transfer olmak istemem. Be?ikta? ?ok büyük bir camia ve tak?m. ?nönü Stad??na hayran?m. ?ok üst düzey bir taraftar?m?z var. Be?ikta? her yönü ile ?ok farkl?. Be?ikta? formas? alt?nda ?ampiyonluklar ya?ay?p futbolu burada b?rakmak istiyorum? ?eklinde konu?tu.

?al??t??? her teknik adamdan yeni bir ?eyler ö?renmeye ?abalad???n? da söyleyen Toraman, Ertu?rul Sa?lam??n Camiam?z?? yak?ndan tan?mas?n?n avantaj oldu?unu ve sorunlar? iyi niyetle ?özmeye ?al??t???n? anlatt?. ?kinci Kaptan?m?z, ?Hocam?z, di?er hocalar gibi ceza ile sorun ?özmeye ?al??m?yor. Yakla??m? ?ok olumlu. Burada Ümraniye?de ya?ananlar? en iyi bilen ve bizleri en yak?ndan takip eden o ve hak edene forma veriyor. ?u ana kadar gösterdi?i performans ?ok iyi ve umar?m daha da iyi olur? dedi.

Son olarak kupadaki ?aykur Rizespor ma??n? kazanacaklar?n? söyleyen Toraman, ?Kupa?da zorlu tak?mlar var. Galatasaray ya da Fenerbah?e ile e?le?ebilirdik. Rize bize ters gelen bir tak?m. ?ok zorlu bir tur olacak ama yar? finale yükselece?imize inan?yorum? ?eklinde görü? belirtti.

www.bjk.comYorumunuzu Ekleyin Arkadaşınıza Gönderin İlgilisine Gönderin Çıktısını Alın Sayfa Başı
Bu Habere Henüz Yorum Yapılmamış
» Güne Bakış
 
Son Haber
İSİG: Yılın ilk dört ayında 545 işçi iş ...
Avustralya’da kedi soykırımı...
Sri Lanka’daki saldırıları IŞİD üstlendi...
'ABD uçakları Türkiye'yi tehdit etmezse,...
Adnan PELVANLAR yazılarıyla GENEL HABERL...
 
Gündem
Rusya parlamentosundan 19 Mayıs mesajı...
Her şey çok güzel olacak – Leyla Alp...
Türkiye yazarı Özışık: Bizim mahallenin ...
Gazetecilere bir yılda 256 yıl hapis, 17...
Ve İstanbul T.C'ye kavuştu...
 
Sağlık
DERGİ - Günde ne kadar su içeceğimize na...
Kongo’daki Ebola salgınında ölü sayısı b...
ABD’de 44 eyaletten ortak dava: İlaç şir...
Sıcaklık kaynaklı kalp krizi riski artıy...
Restoran şefi: Dışarıda döner, köfte, la...
 
Teknoloji
Rus uzman: ABD, Türkiye'nin aldığı F-35'...
Kuzey Denizi'ndeki istiridye ve diğer ca...
Gazeteler satmıyor, televizyonlardan hab...
ABD medyası Rus, Çin ve Amerikan hiperso...
Bitkilerin birbiriyle ‘konuştuğu’ bilims...
 
Asayiş
ABD, DSG'ye (YPG) yardımlarını sürdürüyo...
Emniyet'in 'gizli' FETÖ raporundan: TSK'...
Kıbrıs RUM KESİMİ'nde seri kadın cinayet...
Polis otosunda tecavüze ‘iyi hal’ indiri...
Küçükçekmece’de bir çocuğa istismar dava...
 
Siyaset
Siyasi bir özne olarak YSK rejim müteahh...
Dilipak: Reisin yakınındakiler reisi köt...
Yeni Şafak yazarı Öztürk: AK Partili Yen...
İmamoğlu: Madem sayıyı bu kadar az görüy...
İstanbul’da 17 ilçede oylar sayılıyor...
 
Eğitim
Bornova GÜZELCAN KARDEŞLER ORTAOKULU’nda...
Kadıköy'de gözaltına alınan lise öğrenci...
Fransa Meclisi’nden 15 yaş altı öğrencil...
Eylem yaptıkları için gözaltına alınan l...
'Çevremizde Neler Oluyor?' konulu kompoz...
 
Çevre
Bursalı avukat, iki geyiği avlanmaktan k...
Ne çöp üretiyorsanız, O’sunuz…...
Ağaçlar, tavuklar ve biz: Kolektif bağış...
Karbon tarımı CO2 emisyonlarını azaltabi...
Çevre alanında çalışan hukukçular kaygıl...
 
Kültür / Sanat
Ömer Hayyam 971 Yıl Önce Bugün Doğmuştu...
‘Yasaklı Wikipedia’ iki yaşında!...
Bir kişi şikayetçi oldu, resim sergisi k...
Selçuk Demirel’den yeni bir kitap: PSİ –...
Mehmet Aslantuğ: Muhalif partili değilim...
 
Spor
Can Bartu: Fenerbahçe’nin ve Türk futbol...
Para atletler Esra Bayrak ve Zübeyde Süp...
Emirhan Toper, Fransa’dan çiftler şampiy...
Arda; şişeden çıkan cin ...
Japonya'nın ilk tenis şampiyonu Naomi Os...
 
Yerel
Bartın halkı doğasını savundu...
Türkiye’nin en büyük 11. tatlı su kaynağ...
Elazığ Belediye Başkanı: Suriyelilere gi...
Karaman’da stat adı tartışması son buldu...
Küresel iklim değişikliği: Rize’yi 2. ke...
 
Dünya
Güney Afrika kabinesinde cinsiyet eşitli...
ABD’yi 12 günde 300’den fazla hortum vur...
Alman medyası: Yeşiller Greta dalgasıyla...
İdlib’ten kaçanların sayısı 200 bine day...
Norveç karasularında bir ‘ajan balina’...
 
Çocuk
‘Sevgi Evleri’nde 26 çocuğa işkence yapı...
Türkiye çocuk istismarında üçüncü sırada...
HSK Rabia Naz dosyası için müfettiş göre...
Yemen: Yemek alabilmek için kız çocuklar...
Dünya üzerindeki 155 milyon çocuk yeters...
 
Sosyal
İki kadın, iki cinayet: Kızgındım, kıska...
Prof. Dr. Bayram Göçmen vefat etti...
Avedis Cebeciyan’ın 'Bir Ermeni Subayın ...
Ayşen Gruda hayatını kaybetti...
27 yıldır yaşadığı Atatürk Havalimanı'n...