Yerli Medya   |   Yabancı Medya   |   Faydalı Linkler  |   Ana Sayfam Yap   |   Sık Kullanılanlara Ekle 
17 Şubat 2020 Pazartesi TSİ 22:35:22
» Anasayfa
» Sosyal
» Ekonomi
» Eğitim
» Siyaset
» Asayiş
» Teknoloji
» Sağlık
» Gündem
» Son Haber
» Çocuk
» Dünya
» Yerel
» Spor
» Kültür / Sanat
» Çevre
» Araştırmalar
» Takipteki Konular
» Foto Galeri
» Seri İlanlar Yeni
» Künye
     
Türkiye'de gerçekten bağımsız basın kuruluşu var mı?  
Hayır Bağımsız basın kuruluşu yok.
Evet Bağımsız basın kuruluşları var.
 
» En Çok Okunanlar
   
 
» Gerekli Linkler
    
 
 
Bizce Daha Önemli Olan 10 Haber
 
 
Adaletli Bir Dünya İçin Yıldız kardeşlerden mini bir adım
ANKETE KATILIN 
'HUTBELERDE YOLSUZLUKLA İLGİLİ AYETLER NEDEN YOK?' 
YARATICI GÜÇ KAVRAMI 
2. YAHUDİ DEVLETİ İÇİN AÇIK DAVET 
Dürüst Muhabirlere Bir Haber  
SENA KABARTMA HARFLERDEN HİKÂYE OKUDU  
125 BİN TÜRKMEN ÇÖL ORTASINDA YARDIM BEKLİYOR 
Türk aydınlarından iktidara milli uyarı! 
Adalet
     
 
OYLARIMIZ ÖNSEÇİM YAPAN PARTİYE.................................... Bu kampanya...
Devamı >
 
     
 
  HOŞGÖRÜ 
  Üç Yabancı Tarihçi Gözüyle 1915 Ermeni Hadiseleri
04.11.2019
 
  İsmail Hakkı CENGİZ 
hacengiz@gmail.com  
 
  Düşünce Vadisi 
  ÇÜRÜYÜŞ...23...
16.02.2020
 
  Özgür DENİZ 
 
 
  GERÇEKLER 
  SSCB ve Sosyalist-Komünist ideolojiye takılıp kalmış olanlar…! (1)
12.06.2019
 
  Adnan PELVANLAR 
 
 
  İNSANCA 
  EKONOMİ- YATIRIM: ‘TÜRKİYE HİÇ BU KADAR CAZİP OLMADI’
16.02.2019
 
  Neslihan KORUTÜRK 
 
 
  GÖZÜN GÖRDÜĞÜ 
  Neme lazım, aman bana ne!
14.02.2020
 
  Hüseyin ŞİNASİ 
 
 
  DUYGULAR, ŞİİRLER 
  YİĞİTLİĞİM İÇİN HÜZÜNDÜR,ZÜLDÜR
13.05.2019
 
  Orhan AFACAN 
 
 
  MİSAFİR YAZAR KÖŞESİ 
  EĞTİM SİSTEMİMİZDE MATEMATİĞİN SOSYAL BİLİMLERLE DANSI, Lütfiye KADER
21.05.2019
 
  GENEL HABERLER Misafir Yazar 
 
 
  HAYATIM SPOR 
  Bütün Yarışmacıların Kazandığı Bir Spor Dalı: DAĞCILIK
24.03.2019
 
  Nazmi HİSARLI 
 
 
  ZEKÂ, KİŞİSEL GELİŞİM 
  Aziz Nesin Nasıl Kurtuldu?
24.04.2019
 
  KİTAP; SANAT ÂLEMİ 
 
 
  SÖZÜN SULTANLARI  
  Sendika Soruları, Nevzat DAĞLI
19.08.2019
 
  GENEL HABERLER 
 
 
  Dünyaya Adalet istiyorum 
  Bir görünmezlik hikayesi!
13.10.2018
 
  Osman YILDIZ 
osman@yb.com.tr  
 
 

 
» Haberin Doğru Adresi
Sivasspor lidere yakışır futbol oynayacak
 
14.12.2007


Bülent Uygun, Galatasaray ma?? haz?rl?klar?n?n sürdü?ünü belirterek, ''Lidere yak???r bir ?ekilde futbol oynamay?, futbolu güzelle?tirmeyi ve kar??l???nda da in?allah puan alarak oradan dönmeyi hedefliyoruz'' dedi.

Uygun, kulüp tesislerinde düzenledi?i bas?n toplant?s?nda, bu hafta ligde
ikinci s?rada bulunan Galatasaray ile deplasmanda ?ok önemli bir ma?
oynayacaklar?n? söyledi.

Galatasaray ma?? haz?rl?klar?n?n tüm h?z?yla devam etti?ini belirten Uygun,
''Galatasaray gibi ?ok önemli bir deplasmana gidiyoruz. Kadromuzda Petkovi?, Yasir, Gökhan'?n sakatl?klar? devam ediyor. Kanfory Sylla sar? kart cezal?s?. Onun d???nda Sedat'?n dizinde, i? menüsküsünde, Murat Sözgelmez'in de omzunda bir problemi var'' dedi.

Sakat ve cezal? oyuncular?na ra?men elindeki kadroya göre sahaya en iyi 11'i sürece?ini ifade eden Uygun, ''Sonucunda sahaya 11 tane aslan ??kacak ve futbol ad?na güzel ?eyler yapacak. Sivasspor'un mantalitesini, gerekli mücadeleyi, gerekli bireysel yetenekleri sahaya sunarak lidere yak???r bir ?ekilde futbol oynamay?, futbolu güzelle?tirmeyi ve kar??l???nda da in?allah puan alarak oradan dönmeyi hedefliyoruz'' diye konu?tu.

''L?DERL???N KEYF?N? SÜREM?YORUM''
''Liderli?in keyfini a??k?as? süremiyorum. Bunu süremememin 2-3 tane nedeni var'' diyen Uygun, Denizlispor ma?? sonras?nda öz ye?eni olarak gördü?ü bir
gencin yanl?? anlama sonras? ??kan kavgada böbreklerinin al?nmas?na varacak derecede dayak yedi?ini belirterek, bu olay?n üzüntüsünü ya?ad???n? söyledi.

Bu tür olaylar?n bir daha ya?anmamas?n? dileyen Uygun, ''Zaten Sivasspor'un
ya?ad??? s?k?nt?lar ortada. Biz Sivasl?lara birlik, bütünlük anlam?nda güzel
?eyler vermeye ?al???rken, Cumhuriyet'in temellerinin at?ld??? bu kutsal
topraklarda hep güzellikler sunmaya ?al???rken bu tür olaylar?n ya?anmas? bizi üzüyor'' dedi.

HAKEM ÖZGÜ? TÜRKALP ?LE ?LG?L? DEME?
Denizlispor ma?? sonras?nda verdi?i bir demecin yanl?? anla??lmas?n?n da
kendisini üzdü?ünü belirten Uygun, ''O gün ma?tan belli bir zaman sonraki
verdi?im beyanat?mda, normal beyanat?mda kimseyi su?lamak ad?na zaten böyle bir ?ey yapmam, verirsem de su?lad???m ki?inin kar??s?na dikilirim'' dedi.

Hakem Özgü? Türkalp'in ?ok karakterli, insani yönü ?ok fazla olan bir ki?i
oldu?unu, Türkalp ile dostlu?unun bulundu?unu ifade eden Uygun, ''Asl?nda oradaki as?l hata benim. Bunu yazan gazetedeki gazeteci a?abeyim de su?lu de?il. Ben oradaki imay? ederken, ma??n hakemi de Özgü? bey oldu?u i?in sanki ona hitap ediyormu?um gibi oldu ve ondan dolay? da her iki taraftan da özür dilemem gerekiyor, ?ünkü böyle yanl?? anla??lmaya neden, meyil verdi?im i?in'' diye konu?tu.

Uygun, ?öyle devam etti: ''Ama bir ger?ek var, Mehmet ile ilgili. Mehmet'in oynad??? futbol, Balili'nin pozisyonu ve bizim tak?mla ilgili analizler o kadar güzel ??kart?l?yor ve onlara o kadar güzel söylüyor ki baz?lar?. Onlar, daha top gelmeden gördü?ünü de?il, o söylenenlere göre hareket eden, yanl?? kararlar veren baz? hakemlerimiz de var. Denizli ma??nda Özgü? bey iyi bir ma? yönetti mi? Hay?r. Bana göre iyi bir ma? yönetmedi. Puan?na hep beraber bakaca??z.''

HAKEML?K MESLE?? ?LE ?LG?L? ÖNER?LER
Hakemlerin profesyonelle?mesi ve hakemlerin hakemlik d???nda ikinci bir i?
yapmamas? gerekti?ini savunan Uygun, büyük paralar?n harcand??? futbolda, bütün yükün hakemlerin üzerine verildi?ini ve bu ortamda herkesin hakemlerden iyi ma? yönetmesini bekledi?ini söyledi.

Hakemlerin iyi ma? yönetmeleri i?in ?e?itli öneriler sunan Uygun, hakemlerin
ayl?k sabit maa??n?n 5 bin YTL olmas?n?, hakemlerin bu mesle?i ikinci i? olarak de?il ana meslekleri olarak yapmalar?n?, hakemlerin her ma?ta 2 bin 500 YTL gibi primle ödüllendirilmelerini, bu ödüllerle konsantrasyonlar?n?n art?r?lmas?n?, hakemlerin sosyal güvencelerinin, sigortalar?n?n, emeklilik maa?lar?n?n sa?lanmas?n? istedi.

Bu sundu?u önerilerin bir an önce hayata ge?irilmesi gerekti?ini anlatan
Uygun, ''Hem hakemlerimiz rahata kavu?sun, hem de hi? kimseye ba?l? olmas?n. Beni Ahmet a?abey, Mehmet a?abey, Hüseyin a?abey hakem yapt?, ben ona belli bir öl?üde sevgi göstermek zorunda kalmayay?m. Ben o giydi?im ?erefli formay? en güzel ?ekilde sahaya yans?tmak i?in, orada gördü?üm pozisyonlar? en adaletli bir ?ekilde da??tabilmek i?in, inand???m ?ekilde kararlar verebilmek i?in sahada durmal?y?m. Bu futbolun bir ger?e?i'' diye konu?tu.

Kondisyon problemi olan hakemlerin de hakem antrenör kursunda hocalar
nezaretinde yapacaklar? ?al??malarla kondisyon sorununu ?özece?ini ve Avrupa'da ma? oynatabilecek konuma gelebilece?ini ifade eden Uygun, ''Bak?n biz ne zaman bütün bu i?leri, alt yap?lar?, hakemlerimizi profesyonelle?tirdikten sonra, bugün Avrupa'da final oynayan tak?m?ma, Avrupa'da final oynayan hakemlere sahip oluruz. Avrupa'da ko?amayan, pozisyonlar? süzemeyen hakemlere göre bizim hakemler ?ok iyi'' dedi.

Yukar?da belirtti?i iki olay?n kendisini ?ok üzdü?ünü ve y?pratt???n? belirten Uygun, ''Bir daha bu olaylar?n ya?anmamas?n? diliyoruz. ?n?allah Galatasaray ma??nda futbol ad?na güzellikler sunar?z ve Sivasspor'un onurlu duru?unu sahaya yans?tarak Sivas'a puanla döneriz'' diye konu?tu.


Yorumunuzu Ekleyin Arkadaşınıza Gönderin İlgilisine Gönderin Çıktısını Alın Sayfa Başı
Bu Habere Henüz Yorum Yapılmamış
» Güne Bakış
 
Son Haber
İSİG: Yılın ilk dört ayında 545 işçi iş ...
Avustralya’da kedi soykırımı...
Sri Lanka’daki saldırıları IŞİD üstlendi...
'ABD uçakları Türkiye'yi tehdit etmezse,...
Adnan PELVANLAR yazılarıyla GENEL HABERL...
 
Gündem
Rusya parlamentosundan 19 Mayıs mesajı...
Her şey çok güzel olacak – Leyla Alp...
Türkiye yazarı Özışık: Bizim mahallenin ...
Gazetecilere bir yılda 256 yıl hapis, 17...
Ve İstanbul T.C'ye kavuştu...
 
Sağlık
DERGİ - Günde ne kadar su içeceğimize na...
Kongo’daki Ebola salgınında ölü sayısı b...
ABD’de 44 eyaletten ortak dava: İlaç şir...
Sıcaklık kaynaklı kalp krizi riski artıy...
Restoran şefi: Dışarıda döner, köfte, la...
 
Teknoloji
Rus uzman: ABD, Türkiye'nin aldığı F-35'...
Kuzey Denizi'ndeki istiridye ve diğer ca...
Gazeteler satmıyor, televizyonlardan hab...
ABD medyası Rus, Çin ve Amerikan hiperso...
Bitkilerin birbiriyle ‘konuştuğu’ bilims...
 
Asayiş
ABD, DSG'ye (YPG) yardımlarını sürdürüyo...
Emniyet'in 'gizli' FETÖ raporundan: TSK'...
Kıbrıs RUM KESİMİ'nde seri kadın cinayet...
Polis otosunda tecavüze ‘iyi hal’ indiri...
Küçükçekmece’de bir çocuğa istismar dava...
 
Siyaset
Siyasi bir özne olarak YSK rejim müteahh...
Dilipak: Reisin yakınındakiler reisi köt...
Yeni Şafak yazarı Öztürk: AK Partili Yen...
İmamoğlu: Madem sayıyı bu kadar az görüy...
İstanbul’da 17 ilçede oylar sayılıyor...
 
Eğitim
Bornova GÜZELCAN KARDEŞLER ORTAOKULU’nda...
Kadıköy'de gözaltına alınan lise öğrenci...
Fransa Meclisi’nden 15 yaş altı öğrencil...
Eylem yaptıkları için gözaltına alınan l...
'Çevremizde Neler Oluyor?' konulu kompoz...
 
Çevre
Bursalı avukat, iki geyiği avlanmaktan k...
Ne çöp üretiyorsanız, O’sunuz…...
Ağaçlar, tavuklar ve biz: Kolektif bağış...
Karbon tarımı CO2 emisyonlarını azaltabi...
Çevre alanında çalışan hukukçular kaygıl...
 
Kültür / Sanat
Ömer Hayyam 971 Yıl Önce Bugün Doğmuştu...
‘Yasaklı Wikipedia’ iki yaşında!...
Bir kişi şikayetçi oldu, resim sergisi k...
Selçuk Demirel’den yeni bir kitap: PSİ –...
Mehmet Aslantuğ: Muhalif partili değilim...
 
Spor
Can Bartu: Fenerbahçe’nin ve Türk futbol...
Para atletler Esra Bayrak ve Zübeyde Süp...
Emirhan Toper, Fransa’dan çiftler şampiy...
Arda; şişeden çıkan cin ...
Japonya'nın ilk tenis şampiyonu Naomi Os...
 
Yerel
Bartın halkı doğasını savundu...
Türkiye’nin en büyük 11. tatlı su kaynağ...
Elazığ Belediye Başkanı: Suriyelilere gi...
Karaman’da stat adı tartışması son buldu...
Küresel iklim değişikliği: Rize’yi 2. ke...
 
Dünya
Güney Afrika kabinesinde cinsiyet eşitli...
ABD’yi 12 günde 300’den fazla hortum vur...
Alman medyası: Yeşiller Greta dalgasıyla...
İdlib’ten kaçanların sayısı 200 bine day...
Norveç karasularında bir ‘ajan balina’...
 
Çocuk
‘Sevgi Evleri’nde 26 çocuğa işkence yapı...
Türkiye çocuk istismarında üçüncü sırada...
HSK Rabia Naz dosyası için müfettiş göre...
Yemen: Yemek alabilmek için kız çocuklar...
Dünya üzerindeki 155 milyon çocuk yeters...
 
Sosyal
İki kadın, iki cinayet: Kızgındım, kıska...
Prof. Dr. Bayram Göçmen vefat etti...
Avedis Cebeciyan’ın 'Bir Ermeni Subayın ...
Ayşen Gruda hayatını kaybetti...
27 yıldır yaşadığı Atatürk Havalimanı'n...